Најава позива Европски пројекти сарадње 2018

Најава позива Европски пројекти сарадње 2018

08/08/2017

Након што се у септембру 2017. године усвоји Радни програм 2018, позив Европски пројекти сарадње 2018, заједно са смерницама, биће објављен на сајту Европске комисије: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en.

Смернице ће укључивати информације за два позива за предају пројектних предлога.

– Први позив је намењен европским пројектима сарадње малог или великог обима и представља “стандардну” верзију овог позива која се користи од почетка имплементације програма Креативна Европа 2014. године.
– Други позив је намењен искључиво пројектима на тему Европске године културног наслеђа 2018.

Смернице ће стога бити подељене на три целине – пројекте сарадње малог обима, пројекте сарадње великог обима и пројекте на тему Европске године културног наслеђа 2018.

Пројектни предлози намењени новој категорији Европска година културног наслеђа 2018 требало би да у фокусу имају два циља:

– Дељење и уважавање европског културног наслеђа као заједничког ресурса како би се подигла свест о заједничкој историји и вредностима,
– Оснаживање осећаја припадности заједничком, европском простору.

Трећа категорија пројеката би нарочито требало да се фокусира на:

– Оснаживање осећаја припадности заједничком, европском простору,
– Промоцију културног наслеђа као извора инспирације и иновације у савременом стваралаштву и подршку интеракцији између сектора културног наслеђа и других културних и креативних сектора.

Културно наслеђе је знак или симбол који је настао или добио смисао кроз људску интервенцију, а који је наменски заштићен, конзервиран или оживљен како би се спречило његово пропадање, заборављање или уништавање. Његова сврха је пренос вредности будућим генерацијама (културна, историјска, естетска, археолошка, научна, етнолошка, антрополошка вриједност) које једна заједница или референтна група сматра значајним.

У склопу ове акције, културним наслеђем се сматра широк спектар ресурса наслеђених из прошлости у свим видовима и формама – материјалним, нематеријалним и дигиталним (створеним дигиталним путем или кроз дигитализацију), укључујући споменике, локалитете, крајолике, вештине, праксе, знање и изразе људске креативности, као и колекције које конзервирају и њима управљају јавна и приватна тела као што су музеји, библиотеке и архиви. Културно наслеђе такође укључује и филмско наслеђе.

Имајте у виду да се овим позивима не суфинансирају пројекти који предвиђају физичке интервенције на споменицима, локалитетима или крајолицима.

Саветује се да пројекти током прве године имплементације укључују активности које ће имати велику видљивост, како би се обилежила Европска година културног наслеђа 2018. Приликом оцењивања апликација у овој категорији, Комисија ће дати предност оним пројектима који не само да се фокусирају на подизање свести/ комуникацијске активности, већ имају и дугорочнији ефекат и план одрживости који превазилази саму имплементацију пројекта.