Јавни позив за евалуацију програма Креативна Европа

Јавни позив за евалуацију програма Креативна Европа

27/01/2017

Европска комисија је покренула јавне консултације о програму Креативна Европа како би се прикупили коментари и погледи на циљеве програма, ефективност предузетих мера и ефикасност њихове имплементације, као и могуће наследнице програма након 2020. године. Позив је отворен до 16. априла 2017. године.

Креативна Европа је главни програм Европске комисије намењен подршци сектору културе и аудиовизуелном сектору и траје од 2014-2020. Састоји се од три области: потпрограма Култура, потпрограма MEDIA, и међусекторских позива, и сви су покривени истраживањем.

Консултације се могу обавити искључиво онлајн преко сајта ICF International која спроводи истраживање за Европску Комисију, а одговори путем и- мејла неће бити узимани у обзир.

Формулар за консултације је доступан само на енглеском језику, али се може одговарати на свим званичним језицима Европске уније.

Више информација можете погледати на сајту Европске комисије.