Тим

Деск Креативна Европа Србија
Министарство културе и информисања Републике Србије
Влајковићева 3, 11 000 Београд

Димитрије Тадић
Руководилац Деска

Нина Михаљинац
Пројектни менаџер
nina.mihaljinac@kreativnaevropa.rs

Милан Ђорђевић
Пројектни менаџер
kreativnaevropa@kultura.gov.rs

Ђурђа Јанићијевић
Правник

Радован Степановић
Економиста

Емилија Кнежевић
Асистент

Антена канцеларија Деска Креативна Европа Србија – Аутономна покрајина Војводина
Фонд Европски послови  Аутономне Покрајине Војводина
Хајдук Вељкова 11, 21 000 Нови Сад

Мина Радмиловић Пјевац
Координатор Антена канцеларије

Јована Рапајић
Пројектни менаџер
rapajic@vojvodinahouse.eu