Najava poziva Evropski projekti saradnje 2018

Najava poziva Evropski projekti saradnje 2018

08/08/2017

Nakon što se u septembru 2017. godine usvoji Radni program 2018, poziv Evropski projekti saradnje 2018, zajedno sa smernicama, biće objavljen na sajtu Evropske komisije: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en.

Smernice će uključivati informacije za dva poziva za predaju projektnih predloga.

– Prvi poziv je namenjen evropskim projektima saradnje malog ili velikog obima i predstavlja “standardnu” verziju ovog poziva koja se koristi od početka implementacije programa Kreativna Evropa 2014. godine.
– Drugi poziv je namenjen isključivo projektima na temu Evropske godine kulturnog nasleđa 2018. 

Smernice će stoga biti podeljene na tri celine – projekte saradnje malog obima, projekte saradnje velikog obima i projekte na temu Evropske godine kulturnog nasleđa 2018.

Projektni predlozi namenjeni novoj kategoriji Evropska godina kulturnog nasleđa 2018 trebalo bi da u fokusu imaju dva cilja:

– Deljenje i uvažavanje evropskog kulturnog nasleđa kao zajedničkog resursa kako bi se podigla svest o zajedničkoj istoriji i vrednostima,
– Osnaživanje osećaja pripadnosti zajedničkom, evropskom prostoru.

Treća kategorija projekata bi naročito trebalo da se fokusira na:

– Osnaživanje osećaja pripadnosti zajedničkom, evropskom prostoru,
– Promociju kulturnog nasleđa kao izvora inspiracije i inovacije u savremenom stvaralaštvu i podršku interakciji između sektora kulturnog nasleđa i drugih kulturnih i kreativnih sektora.

Kulturno nasleđe je znak ili simbol koji je nastao ili dobio smisao kroz ljudsku intervenciju, a koji je namenski zaštićen, konzerviran ili oživljen kako bi se sprečilo njegovo propadanje, zaboravljanje ili uništavanje. Njegova svrha je prenos vrednosti budućim generacijama (kulturna, istorijska, estetska, arheološka, naučna, etnološka, antropološka vrijednost) koje jedna zajednica ili referentna grupa smatra značajnim. 

U sklopu ove akcije, kulturnim nasleđem se smatra širok spektar resursa nasleđenih iz prošlosti u svim vidovima i formama – materijalnim, nematerijalnim i digitalnim (stvorenim digitalnim putem ili kroz digitalizaciju), uključujući spomenike, lokalitete, krajolike, veštine, prakse, znanje i izraze ljudske kreativnosti, kao i kolekcije koje konzerviraju i njima upravljaju javna i privatna tela kao što su muzeji, biblioteke i arhivi. Kulturno nasleđe takođe uključuje i filmsko nasleđe.

Imajte u vidu da se ovim pozivima ne sufinansiraju projekti koji predviđaju fizičke intervencije na spomenicima, lokalitetima ili krajolicima.

Savetuje se da projekti tokom prve godine implementacije uključuju aktivnosti koje će imati veliku vidljivost, kako bi se obiležila Evropska godina kulturnog nasleđa 2018. Prilikom ocenjivanja aplikacija u ovoj kategoriji, Komisija će dati prednost onim projektima koji ne samo da se fokusiraju na podizanje svesti/ komunikacijske aktivnosti, već imaju i dugoročniji efekat i plan održivosti koji prevazilazi samu implementaciju projekta.