Category Archives: Vesti

Predstavljanje programa Kreativna Evropa: zašto je najvažnija dobra ideja i kako konkurisati?

22/09/2017

EU info centar Kosovska Mitrovica, Čika Jovina bb,
25-26. septembar 2017. godine, u 15:30 časova

Program Kreativna Evropa je najznačajniji program Evropske unije namenjen finansiranju projekata u kulturi. Na skupu u Kosovskoj Mitrovici Nina Mihaljinac i Milan Đorđević, menadžeri projekata Deska Kreativna Evropa Srbija govoriće o programu, u cilju adekvatnog informisanja kulturne javnosti, kao i savetovati zainteresovane o konkursnoj proceduri odnosno kako na najlakši način obezbediti finansijska sredstva iz ovog programa.

Za uspešno konurisanje na program Kreativna Evropa ključni faktori su dobra ideja projekta i povezanost sa relevantnim partnerima, dok je proces konkurisanja i rukovođenja projektom u značajnoj meri manje zahtevan. Bitan segment predstavljanja programa odnosi se na demistifikaciju predstava o nedostižnosti sredstava iz ppograma EU i složenosti konkursnih procedura.

Ciljna grupa na ovom razgovoru su predstavnici ustanova i organizacija u kulturi iz Kosovske Mitrovice i okolnih mesta – rukovodioci i zaposleni u muzejima, bibliotekama, galerijama, organizacijama civilnog društva, koji će biti upoznati sa načinima za uspostavljanje kontakta i informisani o mogućnostima za konkurisanje na program Kreativna Evropa.

Jedan od važnih ciljeva Deska Kreativna Evropa Srbija jeste davanje doprinosa demetropolizaciji Srbije, zbog čega se deo aktivnosti Deska odvija ne samo van Beograda, već i van većih gradskih centara. Ujedno, ove aktivnosti Deska usmerene su ka jačanju kapaciteta domaćih ustanova i organizacija u oblasti međunarodne saradnje.

PROGRAM INFO DANA

25. septembar

14:00 – 15:00 Misija i prioriteti programa Kreativna Evropa

15:00 – 15:15 Pauza

15:15 – 16:30 Primeri uspešnih projekata i diskusija

16:30 Pitanja i diskusija

26. septembar

09:00 Studijska poseta Fakultetu Tehničkih nauka, Univerziteta u Prištini

10:00 Studijska poseta informativnom portalu Kosovo Sever

11:00 Studijska poseta organizaciji civilnog društva Aktiv


Promocija knjige Cultural Diplomacy na Bitefu

13/09/2017

Pozivamo vas na promociju knjige “Kulturna diplomatija: umetnost, festivali i geopolitika” u okviru prvog dana Bitefa! 

Dođite da razgovaramo o međunarodnoj kulturnoj saradnji i da preuzmete svoj primerak knjige.

Na promociji će govoriti Milena Dragićević Šešić, profesor FDU, Vida Ognjenović, književnica i diplomata, Ivan Medenica, umetnički direktor Bitef festivala i Dimitrije Tadić, rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija. 

Knjiga KULTURNA DIPLOMATIJA: UMETNOST, FESTIVALI I GEOPOLITIKA (Cultural Diplomacy: Arts, Festivals and Geopolitics, ur. Milena Dragićević Šešić u saradnji sa Ljiljanom Rogač Mijatović i Ninom Mihaljinac) je zajednički projekat Deska Kreativna Evropa Srbija i Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, koji je prošlog oktobra zajedno sa Bitef festivalom organizovao međunarodnu konferenciju: Bitef i kulturna diplomatija: pozorište i geopolitika. Konferencija je osvetlila značaj Bitefa kao festivala na razmeđi istoka i zapada, platforme za susret različitih kultura, ispitujući delovanje Mire Trailović i Jovana Ćirilova, koje je upisalo Beograd na svetsku pozorišnu i političku mapu. 

Knjiga donosi tekstove koji se bave ključnim pitanjima kulturne diplomatije (meka moć) u svetlu novih geopolitičkih odnosa: kulture straha, poniženja i nade (Mojsi), preispitujući značaj ideologije i političkog delovanja koje instrumentalizuje kulturu. Autori, od Velike Britanije do Južne Afrike, Argentine i Turske, pišu o izazovima savremene multi/unipolarne situacije, produbljene ekonomskom krizom i migracijama s jedne, a političkim populizmom s druge strane. Veći broj radova se bavi ulogom festivala, a posebno Bitefa u tim procesima, mogućnostima interkulturalnog dijaloga, vođenja tzv. kulturne diplomatije odozdo. 

Drugi deo knjige predstavlja rezultate ekspertskih „radnih stolova” održanih posebno za različite oblasti kulture (muzika, izvođačke umetnosti, književnost itd.) aprila 2016. na inicijativu Deska Kreativna Evropa Srbija. Desk pored promocije samog programa, inicira i projekte od šireg značaja za razvoj međunarodne saradnje sektora kulture u Srbiji, pa je stoga zadatak svakog radnog stola bio da donese konkretne preporuke za razvoj međunarodne saradnje u Srbiji. Ti rezultati publikovani su u IV poglavlju, a V poglavlje daje pregled međunarodne saradnje kulturnih organizacija Srbije (2010-2016).


Javni poziv za učešće na obuci „Priprema projekata u okviru programa Kreativna Evropa“

13/09/2017

Antena Kultura Deska Kreativna Evropa Srbija organizuje obuku pod nazivom „Priprema projekata u okviru programa Kreativna Evropa“ koja će biti održana od 31. oktobra do 1. novembra 2017. godine u Centru za privredno tehnološki razvoj na Andrevlju.

Poziv je upućen svim ustanovama i organizacijama iz Srbije koje planiraju da konkurišu na program Kreativna Evropa, nezavisno od toga da li su učestvovali u projektima međunarodne saradnje ili tek planiraju svoje međunarodne aktivnosti.

Teme kojima će se seminar baviti su:

Prioriteti i ciljevi programa Kreativna Evropa kroz podržane projekte; Kultura i kreativne industrije;
Kako naći partnere i zašto su partnerstva važna;
Finansijsko planiranje i upravljanje projektima;
Bodovanje i evaluacija; Konkursna procedura i saveti;

Cilj obuke

Cilj obuke je podizanje kvaliteta i priprema projekata za konkurisanje na program Kreativna Evropa, podizanje progamsko-organizacionih kapaciteta ustanova i organizacija iz Srbije, kao i doprinos demetropolizaciji u polju kulture. Pored toga, obuka se organizuje radi pospešivanja komunikacije, saradnje i razmene iskustava predstavnika ustanova i organizacija u kulturi iz gradova i opština Srbije.

Kriterijumi

Osnovni kriterijumi selekcije učesnika seminara su kvalitet predloga projekta i potencijalnih partnerstava. Kvalitet predloga projekata meri se u odnosu na: usklađenost sa temama i prioritetima programa Kreativna Evropa, inovativnost i stručnu utemeljenost koncepta.

Uslovi javnog poziva

1. Broj mesta je ograničen na 25 učesnika;
2. Na obuku se mogu prijaviti do dve osobe iz jedne ustanove/organizacije;
3. Antena Kultura Desk Kreativna Evropa Srbija pokriva troškove smeštaja i ishrane, a učesnici seminara obezbeđuju sredstva za svoje putne troškove.

Podnošenje prijave

Formular za prijavu možete preuzeti ovde.

Prijava na obuku treba da sadrži sledeće informacije (najviše do tri stranice):

– Kratak opis ustanove/ organizacije (misija, ciljevi, glavne aktivnosti);
– Naznaku o radnom mestu osobe (opis radnog mesta ili zaduženja) ili osoba koje se prijavljuju na učešće na seminaru.
– Kratak opis projekta s kojim ustanova ili organizacija želi da konkuriše na program Kreativna Evropa ili smatra da predlog projekta ima potencijal za konkurisanje;
– Listu potencijalnih partnera na projektu;

Popunjenu prijavu potrebno je dostaviti na kreativnaevropa@vojvodinahouse.eu

Rok za podnošenje prijava

Prijave se mogu podneti do 05. oktobra 2017. godine. Prijave koje stignu nakon utvrđenog roka neće se uzimati u razmatranje.


Rezultati poziva za evropske platforme 2017

30/08/2017

Objavljeni su rezultati poziva za evropske platforme programa Kreativna Evropa. Među dvanaest podržanih, tri organizacije i ustanove iz Srbije učestvuju u tri platforme.

Društvo Arhitekata Beograda ponovo je deo platforme Future Architecture sa još šesnaest evropskih organizacija. Projekat je bio podržan i u prethodnom pozivu za evropske platforme, a sada je ostvario maksimalnu podršku od 500.000 €.

Studentski kulturni centar u Novom Sadu učestvuje u platformi Aerowaves koja se bavi podrškom lokalnih plesnih scene širom Evrope i podrškom mladih autora iz zemalja partnera na projektu. SKC Novi Sad se još u 2016. godini pridružio platformi i sada nastavlja učešće kao punopravan član. Ukupan iznos ostvarenih sredstava je 500.000 €.

Ogranizacija koja po prvi put učestvuje u programu Kreativna Evropa je Novo kulturno naselje iz Novog Sada, koje je od sada deo evropske platforme Magic Carpets. Projekat se bavi podrškom i predstavljanjem novih umetnika i profesionalaca u kulturi kroz implementaciju strategija razvoja publike i podsticanje međunarodnih programa u kulturi. Ostvarena podrška iznosi 500.000€, a u projektu učestvuje dvanaest organizacija.

Konkurs za evropske platforme je zahtevniji u odnosu na ostale pozive i mali broj ustanova i organizacija ostvaruje podršku po pozivu. Takođe, ne raspisuje se na godišnjem nivou, te je uspeh koji su ostvarile domaće organizacije jako veliki!


Vesti

Najava poziva Evropski projekti saradnje 2018

08/08/2017

Nakon što se u septembru 2017. godine usvoji Radni program 2018, poziv Evropski projekti saradnje 2018, zajedno sa smernicama, biće objavljen na sajtu Evropske komisije: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en.

Smernice će uključivati informacije za dva poziva za predaju projektnih predloga.

– Prvi poziv je namenjen evropskim projektima saradnje malog ili velikog obima i predstavlja “standardnu” verziju ovog poziva koja se koristi od početka implementacije programa Kreativna Evropa 2014. godine.
– Drugi poziv je namenjen isključivo projektima na temu Evropske godine kulturnog nasleđa 2018. 

Smernice će stoga biti podeljene na tri celine – projekte saradnje malog obima, projekte saradnje velikog obima i projekte na temu Evropske godine kulturnog nasleđa 2018.

Projektni predlozi namenjeni novoj kategoriji Evropska godina kulturnog nasleđa 2018 trebalo bi da u fokusu imaju dva cilja:

– Deljenje i uvažavanje evropskog kulturnog nasleđa kao zajedničkog resursa kako bi se podigla svest o zajedničkoj istoriji i vrednostima,
– Osnaživanje osećaja pripadnosti zajedničkom, evropskom prostoru.

Treća kategorija projekata bi naročito trebalo da se fokusira na:

– Osnaživanje osećaja pripadnosti zajedničkom, evropskom prostoru,
– Promociju kulturnog nasleđa kao izvora inspiracije i inovacije u savremenom stvaralaštvu i podršku interakciji između sektora kulturnog nasleđa i drugih kulturnih i kreativnih sektora.

Kulturno nasleđe je znak ili simbol koji je nastao ili dobio smisao kroz ljudsku intervenciju, a koji je namenski zaštićen, konzerviran ili oživljen kako bi se sprečilo njegovo propadanje, zaboravljanje ili uništavanje. Njegova svrha je prenos vrednosti budućim generacijama (kulturna, istorijska, estetska, arheološka, naučna, etnološka, antropološka vrijednost) koje jedna zajednica ili referentna grupa smatra značajnim. 

U sklopu ove akcije, kulturnim nasleđem se smatra širok spektar resursa nasleđenih iz prošlosti u svim vidovima i formama – materijalnim, nematerijalnim i digitalnim (stvorenim digitalnim putem ili kroz digitalizaciju), uključujući spomenike, lokalitete, krajolike, veštine, prakse, znanje i izraze ljudske kreativnosti, kao i kolekcije koje konzerviraju i njima upravljaju javna i privatna tela kao što su muzeji, biblioteke i arhivi. Kulturno nasleđe takođe uključuje i filmsko nasleđe.

Imajte u vidu da se ovim pozivima ne sufinansiraju projekti koji predviđaju fizičke intervencije na spomenicima, lokalitetima ili krajolicima.

Savetuje se da projekti tokom prve godine implementacije uključuju aktivnosti koje će imati veliku vidljivost, kako bi se obiležila Evropska godina kulturnog nasleđa 2018. Prilikom ocenjivanja aplikacija u ovoj kategoriji, Komisija će dati prednost onim projektima koji ne samo da se fokusiraju na podizanje svesti/ komunikacijske aktivnosti, već imaju i dugoročniji efekat i plan održivosti koji prevazilazi samu implementaciju projekta.


Vesti

Rezultati javnog poziva za učešće u seminaru “Program Kreativna Evropa – priprema projekata”

24/07/2017

Predstavnici dvadeset četiri ustanove i organizacije iz Srbije imaće priliku da učestvuju na seminaru pripreme predloga projekata za program Kreativna Evropa, koji se organizuje u saradnji sa Centrom za kulturu „Vuk Karadžić“ u Tršiću, od 7. do 10. avgusta.

Među njima su sedam javnih ustanova: Gradska biblioteka „Karlo Bijelicki“ Sombor, Narodna biblioteka Srbije Beograd, Pedagoški muzej Beograd, Gradska uprava grada Niša, Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje Novi Sad, Turistička organizacija grada Loznica, i Prirodnjački muzej u Beogradu, i devetnaest organizacija civilnog društva: Udruženje građana Kulturna periferija, Orlovat, Knjižara Bulevar Books Novi Sad, Udruženje građana HeriTag Inđija, Udruženje građana Reload Vranje, Srpsko književno društvo Beograd, Izdavačka kuća Treći trg Beograd, Centar za rehabilitaciju imaginacijom Beograd, Centar za realizaciju novih ideja Šabac, Hartefakt Fond Beograd, Galerija 12HUB Beograd, Udruženje građana Bastardo Club & Doroteo Design Beograd, Haver Srbija Beograd, Zemunski mali umetnički centar Beograd, Beogradski festival cveća, Udruženje građana „Firma“ Novi Pazar, Udruženje građana „Stara škola Medveđa“ iz Medveđe, Udruženje građana „Zeleno oko“ Krupanj i Nezavisni filmski centar “Film the World” Beograd.

Desk Kreativna Evropa Srbija svake godine organizuje seminar za pisanje projekata u cilju što bolje pripreme projekata ustanova i organizacija sa kojima će konkurisati za podršku programa Kreativna Evropa, kako ove godine tako i narednih godina.

Teme kojima će se seminar baviti su savremene prakse i koncepti u međunarodnoj kulturnoj saradnji, kulturnoj baštini i savremenoj umetnosti; menadžment međunarodnih projekata; evropska kulturna politika i prioriteti programa Kreativna Evropa. U okviru programa seminara predtavnici Deska Kreativna Evropa Srbija Dimitrije Tadić, Nina Mihaljinac, Milan Đorđević, Mina Radmilović Pjevac i Jovana Rapajić, govoriće o prilikama koje pruža program Kreativna Evropa, takođe biće održana predavanja na temu savremenih kustoskih praksi, menadžmenta u kulturi, i internacionalizaciji rada u kulturi koja će voditi Nikola Krstović, naučni saradnik Centra za muzeologiju i heritologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i Andrija Stojanović, koordinator projekata Tejk Over i MAPE, te radionički program – prezentacije, konsultacije i razgovor o predlozima projekata.

Sve ustanove i organizacije koje nisu među ovogodišnjim učesnicima pozvamo da nam se jave, kako bismo razgovarali o njihovim idejama za projekte. Takođe, u oktobru ove godine Antena Deska Kreativna Evropa Srbija organizovaće seminar za pisanje projekata, i to može biti nova prilika za sve zainteresovane.

Zahvaljujemo se svima na interesovanju, a učesnicima seminara želimo uspešan rad na projektnim idejama, te ostvarivanje dugoročnih profesionalnih veza na seminaru u Tršiću!

Ovde možete preuzeti program seminara i spisak učesnika.


Vesti

EU Programi namenjeni lokalnim samoupravama

05/07/2017

U Klubu poslanika u Beogradu, 5. jula 2017. godine održana prezentacija EU programa namenjena zaposlenima u lokalnim samoupravama, pod nazivom „Programi Evropske unije u službi razvoja lokalnih zajednica”, koju su organizovale Stalna konferencija gradova i opština i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije. Događaju je prisustvovalo oko 60 učesnika iz preko 30 opština i gradova sa teritorije cele Srbije.

Osim sredstava iz pretpristupnih fondova EU, lokalnoj samoupravi u Srbiji na raspolaganju su i sredstva iz određenih EU programa u kojima naša zemlja ima pravo učešća. Njihova svrha je da podrže države članice, ali i države kandidate za članstvo u EU, u sprovođenju unutrašnje politike EU u različitim oblastima (poput obrazovanja, kulture, zaštite potrošača, konkurencije, životne sredine, istraživanja i razvoja).

Skup su otvorili Jadranka Joksimović, ministar za evropske integracije, Đorđe Staničić, generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština i Žarko Stepanović, v.d. direktora Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom.

Ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović u svom obraćanju je istakla da se proces evropskih integracija ne odnosi uvek na visokopolitičke teme, već i na pitanja razvoja. U tom smislu je naglasila značaj učešća u EU programima, kroz koje je već podržan veliki broj odličnih projekata iz Srbije. Ministar je navela da Republika Srbija trenutno ima pravo učešća u sledećim EU programima: Horizont 2020, KOZME, Program EU za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI), Erazmus +, Evropa za građane i građanke, Kreativna Evropa, Fiskalis 2020, Evropski zdravstveni program, Carina 2020, Mehanizam civilne zaštite.

Ministar Joksimović takođe je istakla značajnu ulogu jedinica lokalne samouprave, ali i organizacija civilnog društva i drugih relevantnih aktera na lokalnom nivou, u predpristupnom periodu, kao i u procesu pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji. Ministar Joksimović se osvrnula i na dostupna IPA sredstava i iznela je podatak da Republika Srbija do 2020. godine može da očekuje još milijardu evra bespovratne pomoći iz Evropske unije (EU) na nacionalnom nivou, a da lokalne samouprave kroz mnoge programe mogu da apliciraju za novac za projekte. Ona je navela i da pretpristupni fondovi iznose 200 miliona evra godišnje.

Generalni sekretar SKGO Đorđe Staničić je naveo da je cilj skupa da se podigne nivo interesovanja lokalnih samouprava za apliciranje za sredstva iz EU koja su im na raspolaganju.

„Naša uloga u tom procesu zavisi, pre svega, od nas samih”, poručio je Staničić predstavnicima gradova i opština.

Vršilac dužnosti direktora Kancelarije, Žarko Stepanović ukazao je na značaj EU programa „Evropa za građane i građanke” za koji je Kancelarija nacionalna kontakt tačka od 2012. godine, a koji omogućava da lokalne samouprave i organizacije civilnog društva sarađuju i umrežavaju se sa partnerskim institucijama u EU.

„Tako jačamo kapacitete za pripremu i korišćenje fondova i u trenutku pristupanja Srbije EU”, izjavio je Stepanović. Prema njegovim rečima, do sada je odobreno 29 projekata, ukupne vrednosti 1,7 miliona evra.

Rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija, Dimitrije Tadić, predstavio je prilike za uspostavljanje evropske saradnje koje pruža program Kreativna Evropa, kriterijume za konkursanje s projektima u okviru kojih jedinice lokalne samouprave mogu da prijave predloge projekata i budu nosioci i/ili partneri na projektima. Takođe, Rade Milić predstavnik Centra za urbani razvoj predstavio je projekat Digitalni naarativi malih istorijskih mesta kao primer dobre prakse.

Skup je organizovan u okviru programa „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU – Druga faza”, koji SKGO realizuje uz podršku Vlade Švedske.


Vesti

Kreativna Evropa u EUTEKA biblioteci u Ćupriji

30/06/2017

Šta je program Kreativna Evropa i kakve šanse za saradnju u regionu i u Evropi donosi ustanovama kulture iz Srbije? Kakva su iskustva ustanova iz Srbije koje su učestvovale u projektima finansiranim iz ovog programa? Kako učestvovati, gde potražiti pomoć, gde se informisati?

Ovo su neka od pitanja o kojima se razgovaralo u petak, 30. juna u Narodnoj biblioteci “Dušan Matić” u Ćupriji, članici EUTEKA mreže biblioteka, kada su predstavnici Deska Kreativna Evropa Srbija održali prezentaciju najvećeg programa za finansiranje sadržaja u kulturi koji funkcioniše u okviru Evropske unije – Kreativna Evropa.

Prezentaciji u biblioteci u Ćupriji prisustvovali su predstavnici ustanova kulture iz ove opštine, kao i iz Jagodine i Paraćina a o tome šta je Kreativna Evropa i kakva su iskustva korisnika ovog programa govorili su Dimitrije Tadić, rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija, tela koje implementira program Kreativna Evropa, i Luka Kulić iz Muzeja savremene umetnosti Vojvodina, ustanove koja je uspešno učestvovala na dva programa i trenutno realizuje treći projekat finansiran iz ovog programa.

Zajednička poruka obojice govorika bila je, zapravo, podsticaj upućen domaćim ustanovama kulture da se usude da učestvuju na ovakvim konkursima, da se raspituju, da se povezuju, da prevaziđu strah i predrasude koje ovde uglavnom vladaju kad je reč o učešću na konkursima za EU fondove. Obojica govornika smatraju da su naš prostor, istorija i kultura zanimljivi kulturnim poslenicima u Evropi, da mi, s druge strane, imamo ideje i raznolikost i da možemo biti dobar partner na velikim projektima iz kulture, finansiranim iz ovog fonda.

Dimitrije Tadić je iskoristio priliku da učesnicima ukratko predstavi osnove programa Kreativna Evropa i skrene im pažnju na to šta su njegovi glavni ciljevi. „Evropa želi da se kroz kulturu pozicionira na globalnom nivou i ovaj program nije samo program za finanisiranje projekata već predstavlja mehanizam za funkcionisanje kulture na evropskom nivou“, rekao je on. Predstavnici Srbije su, do sada, učestvovalii u oko 40 projekata finansiranih iz ovog programa a do sada smo imali samo jednu ustanovu koja je bila nosilac projekta i reč je o Balkanološkom institutu. Pozicija nosioca projekta je izuzetno komplikovana i zahtevna i potrebno je vreme i umeće da se sve procedure savladaju. Ipak, poručio je Tadić, treba se učestvovati na konkursima kao partner glavnom nosiocu projekta jer svaki završeni projekat podiže kapacitet organizacije i čini je spremnijom za sledeće učešće.

Luka Kulić iz Muzeja savremene umetnosti Vojvodine je poručio kolegama da ne budu žrtve predrasuda zbog kojih se ustručavaju da se uključe u procese konkurisanja. Ovaj Muzej je na prvi projekat pošao u saradnji sa Muzejom suvremene umjetnosti iz Zagreba, a sada je deo ogromnog evropskog trećeg projekta u koji je uključeno deset partnera.

„Mi imamo svežinu ideja i mi smo, za ljude iz kulturnih krugova u Evropi, još uvek nepoznanica. Veliko interesovanje vlada za naše socijalističko nasleđe i mnoge ustanove kulture u Evropi rade na projektima koji uključuju ovaj element i u potrazi su za adekvatnim partnerima sa ovih prostora“, istakao je on.

Gosti ćurpijske biblioteke su, nakon razgovora sa kolegama, obišli Legat Dušana Matića, pesnika i pokretača nadrealizma u srpskoj književnosti, koji se čuva u ovoj biblioteci. Legat čini radna soba poznatog mislioca, poreklom iz Ćuprije, sa njegovim knjigama i crtežima, nagradama i ličnim stvarima i duže od dve decenije se čuva u ovoj biblioteci.


Vesti

Mogućnosti finansiranja kulturnih projekata putem EU fondova

21/06/2017

Desk Kreativna Evropa Srbija i Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama organizovali su jednodnevno savetovanje namenjeno predstavnicima opština i gradova u AP Vojvodini pod nazivom „Mogućnosti finansiranja projekata u oblasti kulture putem EU fondova“, 21. juna 2017. godine u velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.

Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa programom Kreativna Evropa, kao i drugim programima iz oblasti kulture i sa primerima dobre prakse pokrajinskih ustanova kulture. Ovi programi predstavljaju šansu lokalnim samoupravama iz Vojvodine da zajedničkim snagama sa Pokrajinskim sekretarijatom unaprede kulturnu sliku AP Vojvodine i promovišu svoja kulturna dostignuća i baštinu u svetlu kakvom ona to zaslužuju, posebno imajući u vidu činjenicu da se tokom naredne, 2018. godine, obeležava Evropska godina kulturne baštine.

Cilj organizatora skupa bio je da se zainteresovani informišu o uslovima i načinima apliciranja, kao i da se razmotre značajna pitanja vezana za perspektive razvitka kulture u opštinama i gradovima AP Vojvodine.


Vesti

Zajednički sastanak Evropske komisije i Deskova Kreativna Evropa zemalja učesnica

18/06/2017

Desk Kreativna Evropa Srbija, ima obavezu da aktivno učestvuje u definisanju ciljeva i prioriteta programa u saradnji sa drugim zemljama koje učestvuju u programu. Iz tog razloga su ove godine, u periodu od 14. juna do 17. juna, predstavnici Deska Kreativna Evropa Srbija učestvovali su na sastanku sa Evropskom komisijom.

Dvodnevnom okupljanju na Malti prisustvovalo je 85 članova tima iz 31 zemlje. Sastanci predstavnika deskova predstavljaju priliku za jačanje evropske saradnje, sumiranje postignutih rezultata i prenošenja iskustava. Tokom prvog dana organizovano je uvodno predavanje o promenama u upravljanju programom u renoviranom pozorištu univerzitetskog kampusa u La Valeti. Takođe su predstavljeni uspešni projekti u implementaciji kao što je projekat AMUSE.

AMUSE (Artistic Multi Sensorial Experience) predstavlja “Umetničko iskustvo za više čula” – umetnički projekat na čelu sa Umetničkim društvom Malte (MSA) čiji je cilj kreiranje novih interpretacija značenja čula (kao što su taktilna, kinestetička i proprioceptivna) i njihove uloge u umetnosti. Kraj projekta će obeležiti izložba radova za više čula koja će se održati 2019. godine u prostorijama MSA u Palati de La Sale u Valeti.

Na sastanku je takođe predstavljen okvir za inicijativu pod nazivom „Muzika pokreće Evropu“ u podršci evropskom muzičkom sektoru. Inicijativa je počela krajem 2015. Godine sastancima sa ključnim akterima u muzici kako bi identifikovali glavne izazove sa kojima se suočava ovaj sektor. Rezultati ovog dijaloga mogu se naći u izvještaju radne grupe za AB muziku. Dijalog je otkrio potrebu za podrškom kreiranju muzike, promovisanju muzičke raznovrsnosti i istraživanju mogućnosti koje nudi muzička online i off line distribucija. Muzika je jedna od najpopularnijih oblika umetnosti, široko konzumirana i živahan izraz evropske kulturne raznolikosti. Takođe značajno doprinosi evropskoj ekonomiji. Muzički sektor ostvaruje prihode od preko 25 milijardi evra godišnje i zapošljava više ljudi nego filmska industrija.

Nakon predstavljanja projekata i inicijative u toku prvog radnog dana, održane su 4 paralelne tematske radionice za podsticanje razmene na teme:

Komunikacija i upotreba društvenih medija;

Menadžment Deska KE : Desk i njegova unutrašnja struktura i organizacija (interno);

Menadžment Deska KE : Desk i Program Kreativna Evropa (spoljno);

Novi poslovni modeli;

Predstavnici Deska su prisustvovali prvoj radionici na kojoj je bilo raspravljano o tome kako društvene mreže utiču na diseminaciju rezultata i dobijanje nove publike.

Tokom drugog dana, predstavnica EU agencije za obrazovanje, medije i kulturu (EACEA) prikazala je dosadašnje rezultate i statistiku vezanu za potprogram Kultura Kreativne Evrope.

S obzirom na to da je Malta predstavnica kulture 2018. godine predstavljeni su primeri realizovanih programa: revitalizacija starog pozorišta, organizovanje filmskog festivala, obnova institucija kulture, stalne aktivnosti na trgovima i drugom javnom prostoru.

Veoma važna informacija je da će ove i naredne godine kulturno nasleđe biti među prioritetima programa EU (Horizont, Erazmus +, Kosme, itd), a pogotovu programa Kreativna Evropa, te je s tom namerom sastanak održan u budućoj evropskoj prestonici kulture.


Vesti

Javni poziv za učešće u seminaru „Program Kreativna Evropa – priprema projekata“

13/06/2017

*Rok za prijavu je produžen do petka, 21. jula.

Kultura Desk Kreativna Evropa Srbija u saradnji sa Centrom za kulturu „Vuk Karadžić“ Loznica organizuje seminar „Program Kreativna Evropa – priprema projekata“ od 7. do 10. avgusta 2017. godine. Seminar će se ove godine održati u znamenitom mestu Tršić.

Poziv je upućen svim ustanovama i organizacijama iz Srbije koje planiraju da konkurišu na program Kreativna Evropa, nezavisno od toga da li su učestvovali u projektima međunarodne saradnje ili tek planiraju svoje međunarodne aktivnosti.

Potrebno je imati u vidu da na ovom seminaru pripremamo projekte ustanova i organizacija koje će konkurisati za podršku programa Kreativna Evropa, kako ove godine tako i narednih godina, te se ne očekuje da će učesnici seminara konkurisati u ovoj godini.

Teme kojima će se seminar baviti su savremene prakse i koncepti u međunarodnoj kulturnoj saradnji, kulturnoj baštini i savremenoj umetnosti; menadžment međunarodnih projekata; evropska kulturna politika i prioriteti programa Kreativna Evropa.

Pored predstavnika Deska Kreativna Evropa Srbija, predavači na seminaru su Nikola Krstović (naučni saradnik Centra za muzeologiju i heritologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu) i predstavnik projekata Tejk Over i MAPE, podržanih programom Kreativna Evropa.

Cilj seminara

Cilj seminara je podizanje kvaliteta i priprema projekata za konkurisanje na program Kreativna Evropa, podizanje progamsko-organizacionih kapaciteta ustanova i organizacija iz Srbije, kao i doprinos demetropolizaciji u polju kulture. Pored toga, seminar se organizuje radi pospešivanja komunikacije, saradnje i razmene iskustava predstavnika ustanova i organizacija u kulturi iz gradova i opština Srbije.

Kriterijumi

Osnovni kriterijumi selekcije učesnika seminara su kvalitet predloga projekta i potencijalnih partnerstava. Kvalitet predloga projekata meri se u odnosu na: usklađenost sa temama i prioritetima programa Kreativna Evropa, inovativnost i stručnu utemeljenost koncepta.

Uslovi javnog poziva

1. Broj mesta je ograničen na trideset učesnika;
2. Za učešće u seminaru mogu se prijaviti do dve osobe iz jedne ustanove/ organizacije;
3. Kultura Desk Kreativna Evropa Srbija i Centar za kulturu „Vuk Karadžić“ Loznica pokrivaju troškove smeštaja i ishrane, a učesnici seminara obezbeđuju svoje putne troškove.

Podnošenje prijave

Formular za prijavu možete preuzeti ovde.

Prijava na seminar treba da sadrži sledeće informacije (najviše do tri stranice):
– Kratak opis ustanove/ organizacije (misija, ciljevi, glavne aktivnosti);
– Naznaku o radnom mestu osobe (opis radnog mesta ili zaduženja) ili osoba koje se prijavljuju na učešće na seminaru.
– Kratak opis projekta s kojim ustanova ili organizacija želi da konkuriše na program Kreativna Evropa ili smatra da predlog projekta ima potencijal za konkurisanje;
– Listu potencijalnih partnera na projektu;

Popunjenu je potrebno dostaviti na internet adresu Kultura Deska Srbija – kreativnaevropa@kultura.gov.rs.

Rok za podnošenje prijava

Prijave se mogu podneti do 16. jula 2017. godine. Prijave koje stignu nakon utvrđenog roka neće se uzimati u razmatranje.


Vesti

Otvoren konkurs za književne prevode 2017

12/06/2017

Konkurs za književne prevode otvoren je u okviru programa Kreativna Evropa 12. juna 2017. godine. Na poziv se mogu javiti izdavačke kuće osnovane u zemljama koje učestvuju u programu Kreativna Evropa s predlogom za prevođenje posebnog paketa knjiga na evropske jezike. Rok za konkurisanje je 25. jul 2017. godine.

Detaljan poziv možete pogledati na sajtu Evropske komisije

Svi zainteresovani izdavači iz Srbije mogu se javiti Desku Kreativna Evropa Srbija sa svim eventualnim pitanjima putem kontakata koji su naznačeni na sajtu Deska.

Više o projektima književnih prevoda iz Srbije koji su podržani sredstvima programa Kreativna Evropa u prethodnim godinama možete pogledati na našem sajtu.


Vesti

Kreativna Evropa u Aranđelovcu

12/06/2017

U okviru projekta „EUTEKA – EU u vašoj bibilioteci u Narodnoj biblioteci „Sveti Sava“ u Aranđelovcu održana je tribina pod nazivom „Podrška EU projektima iz oblasti kulture“ na kojoj je predstavljen program Evropske komisije za podršku sektorima za kulturu i medije Kreativna Evropa. O ovom programu govorila je Nina Mihaljinac, menadžerka projekata Kultura Deska Srbija.

Predstavnicima ustanova kulture, organizacija koje se bave kulturom iz Aranđelovca predstavljene su mogućnosti za finansiranje projekata kroz program Kreativna Evropa koji u Srbiji implementira Desk Kreativna Evropa.

Projekti koji žele da dobiju podršku programa Kreativna Evropa moraju da pokrivaju bar jedan od tri prioriteta ovog programa: razvoj publike, transnacionalnu mobilnost ili da podržavaju razvoj kreativnih industrija. Pojedinci, ustanove i organizacije koje se bave kulturom iz Srbije, a koje žele da apliciraju za sredstva kod programa Kreativna Evropa za realizaciju svojih projekata, moraju da pronađu i partnere iz minimum još dve zemlje od kojih jedna mora da bude članica Evropske unije. Vrednost projekata je do 200 000 evra.

Kreativna Evropa svake godine ima konkurse na kojima i pojedinci i organizacije mogu da učestvuju kandidujući svoje programe u oblastima kao što su: evropske platforme, evropske mreže, evropski projekti saradnje i prevodi književnh dela. Nina Mihaljinac je istakla da Desk Kreativna Evropa Srbija svima koji žele da apliciraju za sredstva iz ovog programa pruža podršku kod razrade projekta, kao i kod popunjavanja aplikacije za dobijanje sredstava. Ona je objasnila da Desk Kreativna Evropa Srbija redovno organizuje radionice za sve zainteresovane i najavila sledeću takvu radionicu koja je zakazana za prvu polovinu avgusta u Tršiću.

Na konkursima u sektoru evropske saradnje iz Srbije je do sada učestvovalo četrdesetak organizacija iz više gradova. Među njima su podjednakoi ustanove kulture i organizacije civilnog društva koje se bave temama iz oblasti kulture. Srbija je, inače, prošle godine zauzela prvo mesto na konkursu Kreativne Evrope za književne prevode.

Govoreći o nekim od primera dobre prakse iz Srbije Mihaljinac je istakla primer Muzikološkog instituta SANU koji je ostvario uspešnu saradnju sa Univerzitetom Oksford i realizovao projekat u okviru kojeg su razvijeni potpuno novi instrumenti bazirani na principima kvantne fizike. Još jedan od uspešnih primera iz Srbije je i učešće Zadužbine Ilije M. Kolarca u projektu Take over u okviru kojeg je u ovoj ustanovi kulture uvedeno novo savetodavno telo pod nazivom Odbor mladih koje je pomoglo da se program ove ustanove inovira i približi novim generacijama publike.

Učesnici tribine su sa velkom pažnjom slušali izlaganje predstavnice Deska Kreativna Evropa i u razgovoru koji je usledio nakon prezentacije izneli neke od svojih ideja za projekte koji bi možda mogli da dobiju podršku od programa Kreativna Evropa. Tako su se na tribini u Aranđelovcu čule i ideje za projekte koji bi mogli da pokriju teme kao što su vinski obredi i pesme iz Srbije, ili inovacije u istraživanju prošlosti aranđelovačkog kraja. Na tribini im je upućen poziv da svoje ideje uobliče i da učestvuju na sledećoj radionici Deska Kreativna Evropa u avgustu u Tršiću gde bi te svoje ideje mogli da pretoče u prave projekte.

Narodna biblioteka „Sveti Sava“ u Aranđelovcu jedna je od 48 članica EUTEKA mreže biblioteka širom Srbije koje sarađuju sa Delegacijom Evropske unije u Srbiji kako bi građanima Srbije približili Evropsku uniju i proces pristupanja Srbije EU.


Vesti

Saradnja sa Deskom Kreativna Evropa Grčka

18/05/2017

Desk Kreativna Evropa Grčka i Direktorat za međunarodne i evropske odnose Ministarstva kulture i sporta Grčke u saradnji sa Filmskim centrom Grčke organizovali su 18. maja u Atini info dan posvećen programu Kreativna Evropa i digitalizaciji u kulturi.

Tokom info dana pored osnovnih informacija o programu – misije i prioriteta programa, posebna pažnja je posvećena digitalizaciji i uprotrebi digitalnih alata u kulturnim programima kroz predstavljanje uspešnih projekata i prezentacije eksperata u toj oblasti.

Deo programa bio je usmeren ka uspostavljanju novih partnerstava organizacija iz Grčke, pa su predstavnici deskova Kipra, Španije i Srbije govorili o kulturnim scenama zemalja koje predstavljaju. Rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija predstavio je potencijale domaće kulturne scene i publikaciju razvoj publike u Srbiji, dok su u neformalnom delu programa predstavljene i organizacije iz Srbije koje tragaju za partnerima iz Grčke.

Nakon Foruma Kreativna Evropa 2017 u Beogradu, ovaj susret predstavlja nastavak saradnje deskova Grčke i Srbije sa idejom da u narednim godinama saradnja postane intenzivnija i da se broj zajedničkih projekata ustanova i organizacija dve zemlje uveća.


Vesti

U Zrenjaninu održan Sajam EU projekata „EU i Srbija na delu“

05/05/2017

Sajam EU projekata „EU i Srbija na delu“, na kom su predstavljeni najznačajniji aktuelni projekti koje u Vojvodini finansira Evropska unija, održan je danas u Zrenjaninu zajedno sa tradicionalnom manifestacijom „Evropsko selo“.

Na Sajmu EU projekata predstavljeno je više od trideset projekata u čijoj realizaciji u ovom trenutku aktivno učestvuje Evropska unija, a čija je vrednost više stotina miliona evra. Sajam je protekao u znaku obeležavanja desetogodišnjeg članstva u Evropskoj uniji koje ove godine proslavlja Rumunija a sa kojom Srbija odlično sarađuje kroz projekte prekogranične saradnje. Zato je, ove godine, jedan od organizatora Sajma EU projekata, pored Delegacije EU u Srbiji, Kancelarije za EU integracije u Vladi Republike Srbije, Grada Zrenjanina bila i Ambasada Republike Rumunije.

Sajam EU projekata „EU i Srbija na delu“ i manifestaciju „Evropsko selo“ otvorili su zajedno Jadranka Joksimović, ministarka bez portfelja zadužena za evropske integracije, Oskar Benedikt, otpravnik poslova a.i. i vršilac dužnosti šefa Delegacije Evropske unije u Srbiji, Čedomir Janjić, gradonačelnik Zrenjanina i Milan Čežek iz Fonda za evropske poslove AP Vojvodine.

Posetioci Sajma su imali prilike da vide brojne projekte prekogranične saradnje sa Rumunijom kojima uspešno rukovodi Kancelarija za EU integracije Vlade RS a koji se odnose na saradnju u oblasti turizma, prevencije od poplava, osnaživanja preduzetnika iz banatskih opština. Ministarstvo kulture i informisanja predstavilo je svoj projekat rehabilitacije manastira i tvrđave u Baču i izgradnje tzv. „difuznog muzeja“ u ovoj opštini, koji sprovodi uz podršku EU. Posetioci su još mogli da se upoznaju i sa brojnim projektima iz sfere socijalne inkluzije, posebno podrške deci predškolskog uzrasta, romskoj populaciji, izbeglim i raseljenim licima.

Desk Kreativna Evropa Srbija predstavio je dosadašnji uspeh učešća Srbije u programu Kreativna Evropa na štandu Kultura. Sajam je bio prilika za sve zainteresovane profesionalce u kulturi i obrazovanju da se upoznaju sa konkursima i propozicijama programa Kreativna Evropa.

Nadamo se da će u narednim godinama broj aplikacija iz Zrenjanina na konkursima programa Kreativna Evropa porasti i da ćemo imati prve uspešne priče iz ovog grada.


Vesti

Objavljeni rezultati konkursa za evropske projekte saradnje

26/04/2017

Objavljeni su rezultati konkursa za evropske projekte saradnje. Čak devet utanova i organizacija iz Srbije ostvarilo je podšku programa Kreativna Evropa u ovom pozivu.

Muzej Jugoslavije i Zadužbina Ilije M. Kolarca posle uspešnih realizacija projekata Heroji koje volimo i Tejk Over ulaze u nove projekte – Nova mapiranja Evrope (New Mappings of Europe) i Mladi u operi (Young@Opera) sa novim partnerskim organizacijama među kojima su: Moderna galerija iz Slovenije, Akademija primenjenih umetnosti iz Beča, Univerzitet Teesside iz Velike Britanije, opština Herceg Novi i Herceg Fest iz Crne Gore, i Fondacija Operosa iz Bugarske.

Izuzetno nam je drago da među ovogodišnjim uspešnim pričama ima i ustanova i organizacijama koje učestvuju po prvi put u programu Kreativna Evropa, čiji su prestavnici bili učesnici naših seminara i radionica, sa kojima smo se viđali i razgovarali o aplikacijama – pozorište “Kosztolányi Dezső” sa projektom Rediscovering Europe, Hartefakt sa projektom CATHESIS: Inovating theatre as Event: The Spectator as Reseacher, Udruženje Krokodil sa dva projekta, South East reaches West – digital platform for promotion of writers in post conflict societies i Socially inclusive Literature operation, Dečji kulturni centar Beograd sa projektom Young Theatre, Tačka komunikacije sa projektom MAPS – Mapping and Archiving Public Space i Centar za kulturnu dekontaminaciju sa projektom Borderline Offensive: laughing in the face of fear.

Ukupna vrednost projekata u kojima učestvuju ustanove i organizacije iz Srbije iznosi 1 873 356.02 evra. Projekte koji su ostvarili podršku u ovom pozivu možete pogledati ovde.

Čestitamo svim uspešnim aplikantima i radujemo se aktivnostima koje kreću već ove godine!


Vesti

Darko Tuševljaković dobitnik Evropske nagrade za književnost

21/04/2017

Pisci iz 12 evropskih zemalja, među kojima je i Darko Tuševljaković iz Srbije, dobitnici su Evropske nagrade za književnost za 2017. godinu.

Evropsku nagradu za književnost, koja se svake godine dodeljuje piscima iz različitih 12 zemalja, na osnovu odluke nacionalnih žirija, dobili su i Rudi Erebara iz Albanije, Ina Vulčanova (Vultchanova) iz Bugarske, Bjanka Belova (Bianca Bellová) iz Češke, Kalija Papadaki (Kallia) iz Grčke, Haldora Torodsen (Halldóra K. Thoroddsen) iz Islanda, Osvalds Zebris iz Letonije, Valid Nabhan (Walid Nabhan) iz Malte, Jamal Ouariachi iz Holandije, Sine Ergun iz Turske i Sanjeev Sahota (Sunjeev) iz Velike Britanije.

Kako je navedeno u saopštenju, dodelom te nagrade prepoznaju se izvaredni novi književni talenti širom Evrope, te ističe bogatstvo savremene evropske književnosti i skreće pažnja na jedinstveno kulturno i jezičko nasleđe celog kontinenta.

Srpski pisac Darko Tuševljaković nagrađen je za roman “Jaz” o 90-im godinama, u izdanju Arhipelaga, koji je preneo da je izjavio da je velika čast dobiti tako značajno priznanje i naći se kako među odabranim autorima iz drugih evropskih zemalja, kao i među dosadašnjim dobitnicima nagrade iz Srbije (Jelena Lengold i Uglješa Šajtinac).

Tuševljakovićev “Jaz” je roman o Srbiji 90-ih godina i početku novog veka, kao i o mladoj generaciji razapetoj između odlaska i opstanka u vlastitoj zemlji, ali i o onim starijima, obuzetim nostalgijom i borbom protiv vremena koje ih prevazilazi. Slikajući život mladih ljudi u uzburkanom vremenu i kombinujući elemente društvenog romana i fantazmagorije, Tuševljaković u “Jazu” oblikuje pozornicu na kojoj se, usred velikih političkih i istorijskih lomova, pokazuju upečatljivi likovi sa svojim ljudskim i intimnim dramama. “Jaz” je, kako opisuje Arhipelag, uzbudljiva priča o tome kako preživeti istoriju i sačuvati pravo na vlastitu različitost. Roman vodi čitaoca na nesvakidašnju avanturu od Beograda i Kragujevca 90-ih do slike porodičnog odmora u Grčkoj, dok se u paralelnim i ukrštenim pričama razrešavaju se lične i porodične drame, kao i duga povest nasilja i borbe sa sobom i drugima.

Laureati dobijaju novčani iznos od po 5.000 evra, ali i niz drugih beneficija proizašlih iz međunarodne vidljivosti i prekogranične promocije njihovih dela, počev od ceremonije uručenja nagrada u Briselu do prezentacija na najvećim sajmovima knjiga.

Evropska nagrada za književnost za 2017. godinu biće svečano uručena laureatima 23. maja u Briselu, a uručiće ih evropski komesar za obrazovanje, omladinu, sport i kulturu Tibor Navračić sa najvišim predstavnicima Evropskog parlamenta.

Dodelu nagrade organizuje konzorcijum Federacija evropskih knjižara (EIBF), Evropski savet pisaca (EWC) i Federacija evropskih izdavača (FEP), uz podršku Evropske komisije, odnosno programa Kreativna Evropa. Stoga je i dostupna piscima iz svih zemalja koje su pristupile Kreativnoj Evropi.

Program Kreativna Evropa je u prve tri godine (2014-2016) pomogao finansiranje prevoda oko 1.400 knjiga na više od 30 evropskih jezika, uključujući radove dosadašnjih 58 dobitnika Evropske nagrade za književnost. Pojedini od njih dobili su prvi put prevode.


Vesti

Dodeljene su etikete EFFE za 2017. godinu

20/04/2017

Evropska asocijacija festivala (EFA), nosilac projekta “Evropa za festivale, festivali za Evropu”, objavila je spisak dobitnika etikete EFFE za 2017/2018. godinu, a među njima je čak 45 festivala iz regiona Zapadnog Balkana, uključujući i komercijalne i turističke, i umetničke, međunarodno već prepoznatljive, kao i manje manifestacije.

Za etiketu EFFE odabrano je čak 30 festivala iz Srbije, te pet iz Bosne i Hercegovine, sedam iz Crne Gore i dva iz Albanije, saopštio je ArtLink, partner Evropske asocijacije festivala za Zapadni Balkan.

Festivali su odabrani nakon detaljne evaluacije, koja je bila poverena nacionalnim ekspertima i evropskom žiriju. Prema obrazloženju međunarodnog žirija EFA, kriterijumi su se odnosili pre svega na predanost humanosti i inkluzivnost.

Impresioniran posvećenošću festivala iz regiona evropskom festivalskom pokretu, žiri je EFFE etiketom za 2017-2018. godinu ne samo odao priznanje najizuzetnijim festivalima Evrope, već je pozvao dobitnike da se priključe zajedničkom pokretu festivala za mir, solidarnost, umetnost, umetnike i otvorene razgovore, istakao je ArtLink.

Na otvoreni poziv za etiketu EFFE prijavilo se na stotine festivala iz Evrope, a za dobitnike tog priznanja EFA će organizovati konferenciju od 3. do 6. maja u Visbadenu, na kojoj će imati priliku za umrežavanje i sklapanje partnerstava.

Nosioci EFFE etikete za 2017-2018. godinu iz Srbije su: ArtLink festival mladih talenata, Belgrade Design Week, Gitar art festival, Cinema City u Novom Sadu, Electe Subotica, Festival evropskog filma Palić, Fеstivаl Belgrade Saxpirience, Dani orgulja, Green Fest, Međunarodni festival harfe, Međunarodni pozorišni festival “Slavija”, Radost Evrope, Novosadske muzičke svečanosti (NOMUS), Nušićijada, Operosa, Međunarodni festival pozorišta za decu Subotica, Summer3p Palić, Internacionalni džez festival u Kragujevcu, festival “Krokodil”, Festival poezije “Trgni se! Pozija!”, Pozorišni maraton Sombor, Zmajeve dečje igre, Nova festival, Festival kamernih horova Kragujevac, Gitarijada Zaječar, Međunarodni folklorni festival ORFEO, Festival “Biserna grana”, Festival “Baby Exit”, Beogradski irski festival i FESTar Dancing Days.


Vesti

Speed dating sa predstavnicima EU fondova

28/03/2017

Trideset sedam omladinskih organizacija i organizacija za mlade iz više gradova Srbije učestvovalo je na događaju „Speed dating: Organizacije mladih i EU fondovi“ održanom u EU info centru u Beogradu. Na ovom „brzom upoznavanju“ bili su prisutni i predstavnici 9 programa Evropske unije prisutnih u Srbiji, kao mogući donatori. Pored njih, učestvovali su i predstavnici Ministarstva za omladinu i sport, Krovne organizacije mladih u Srbiji (KOMS) i EU info centra.

Speed dating je organizovao EU info centar u saradnji sa Delegacijom EU u Srbiji, a u okviru njihove zajedničke kampanje za mlade pod nazivom „Evropa za tebe“.

U pozdravnoj reči, šef sektora operacija Delegacije EU u Srbiji Štefan Hudolin izrazio je zadovoljstvo velikim odzivom mladih, koje je pozvao da se aktivno uključe u reformske procese koje u Srbiji podržava EU.

“Vi ste nama apsolutno potrebni, potrebni ste nam u Srbiji, u regionu i u EU. Treba nam vaše učešće i da budete aktivni i proaktivni”, poručio je on predstavnicima omladinskih organizacija. Hudolin ih je ohrabrio da se ne razočaraju i ne odustanu ako se dogodi da neki njihov projekat ne bude prihvaćen, već da nastave da učestvuju u svemu što EU radi u Srbiji.

Predstavnica Ministarstva omladine i sporta Marija Petronijević predočila je da ta institucija svake godine raspisuje konkurse za mlade i najavila je da će uskoro biti raspisan novi konkurs gde će Ministarstvo sufinansirati već odobrene projekte.

Krovna organizacija mladih u Srbiji partner je događaja, a generalna sekretarka KOMS Nina Živanović istakla je da to najviše nezavisno predstavničko telo mladih u Srbiji postoji šest godina u nastojanju da odgovori na njihove potrebe.

Na 11 stolova, u speed datingu su učestvovali predstavnici sledećih fondova i programa EU: Erazmus+, Kreativna Evropa (Kultura i MEDIA potprogrami), Evropski instrument za ljudska prava i demokratiju (EIDHR), Program podrške civilnom društvu (CSF), COSME (Program za konkurentnost malih i srednjih preduzeća), Horizont 2020, Evropa za građane i građanke i Tehnička podrška organizacijama civilnog društva (TACSO).

Predstavnici Deska Kreativna Evropa Srbija preneli su organizacijama mladih osnovne informacije o potprogramu Kultura i potprogramu MEDIA: ko može da konkuriše, koji su konkursi dostupni, koja sredstva se mogu ostvariti i dr. Među organizacijama bilo je onih koji se prvi put upoznaju sa programom Kreativna Evropa i onih koji su upoznati putem događaja koje je Desk organizovao u proteklom vremenu.

Među 37 prisutnih organizacija bilo ih je i iz Prijepolja, Tutina, Niša, Novog Sada, Jagodine, Smedereva. Posebno smo zadovoljni velikim interesovanjem organizacija mladih i za mlade za evropske saradnje u okviru programa Kreativna Evropa, pogotovu jer na evropskom nivou programa namenjenih mladima nema u dovoljnoj meri, a program Kreativna Evropa posebno orhabruje takve projekte i inicijative.


Vesti

Javni poziv za radionicu ekspertskog tima iz Francuske: kako do uspešnog konkursanja na programu Kreativna Evropa

24/03/2017

U okviru trećeg dana Foruma Kreativna Evropa 2017, 20. aprila u zgradi Aerokluba (Uzun Mirkova 4/2, Beograd) sa početkom u 11 časova, održaće se radionica za pisanje evropskih projekata saradnje koju će voditi tim profesionalaca u oblasti menadžmenta u kulturi sa Master programa “Management of international cultural projects” – University LUMIÈRE LYON 2 u Francuskoj: Kamij Žutan (Camille Jutant), Sara Kordonije (Sarah Cordonnier), Selma Laribi (Selma Laribi), Pjer Brini (Pierre Brini), Paskal Bonijel Šalije (Pascal Bonniel Chalier).

Radionica je namenjena svim zaposlenim u ustanovama i organizacijama u kulturi zainteresovanim, koji pripremaju projekte za konkursanje na konkurs za Evropske projekte saradnje.

Glavni deo radionice biće posvećen radu u grupama na projektnim idejama u odnosu na teme programa Kreativna Evropa: razvoj publike, mobilnost, digitalizacija i novi biznis modeli, a tokom radionice biće predstavljena iskustva tima francuskih profesionalaca u projektu We Are Europe.

Prijave za učešće u radionici su obavezne, a možete se prijaviti do petka 7. aprila.

Kako biste se prijavili za učešće u radionici potrebno je da pošaljete prijavu sa osnovnim podacima o vašoj organizaciji, imenima učesnika i opisom projektne ideje sa obaveznom naznakom na koji prioritet programa Kreativna Evropa projekat najpre odgovara (razvoj publike, transnacionalna mobilnost, digitalizacija i novi biznis modeli) sa kojom biste konkursali na program Kreativna Evropa u narednim pozivima. Prijave dužine do 5000 karaktera na engleskom ili francuskom jeziku treba poslati na adresu kreativna.evropa.radionice@gmail.com.

Broj učesnika radionice je ograničen. Radni jezik radionice je engleski. Za sve učesnike biće obezbeđen ručak u pauzi.

Biografije tima koji će voditi radionicu možete preuzeti ovde.

Informaciju o tome da li je vaša prijava na radionicu prihvaćena dostavićemo vam do 15. aprila.

Detaljan program Foruma Kreativna Evropa 2017 biće uskoro dostupan na našem sajtu.


Vesti

Produžen rok konkursa za Evropske platforme

24/03/2017

Obaveštavamo vas da je rok za podnošenje prijava na konkurs za Evropske platforme pomeren na 27. april 2017. godine u 12 časova po srednjeevropskom vremenu.

Evropske platforme podrazumevaju razvoj:

– mobilnosti i vidljivosti stvaralaca i umetnika, posebno onih na početku karijere i bez značajnog međunarodnog iskustva;

– aktivnosti s evropskom dimenzijom, koje promovišu autentične evropske vrednosti, posebno koje olakšavaju pristup nenacionalnom evropskim delima, i to putem međunarodnih turneja, događaja, izložbi, festivala itd;

– strategija komunikacije i brendiranja, , uključujući , gde je to moguće , stvaranje evropske etikete kvaliteta (ili drugog odgovarajućeg priznanja kvaliteta) radi identifikacije i promocije članova platforme koji su pokazali veliku posvećenost radu i visoko kvalitetne rezultate koji se tiču specifičnih ciljeva platforme i opštih ciljeva programa Kreativna Evropa, doprinoseći razvoju publike kroz ekstenzivnu upotrebu informacija, komunikacionih tehnologija i inovativnih pristupa.

Uslove konkursa i uputstva za apliciranje možete pogledati ovde.

Tim Deska Kreativna Evropa Srbija vam može pomoći u razjašnjavanju propozicija konkursa i pripreme aplikacije. Javite se da zakažemo sastanak.


Vesti

FORUM KREATIVNA EVROPA 2017

09/03/2017

(Re)pozicioniranje regiona (Jugoistočne) Evrope kroz kulturu

18-21. april 2017. godine

Dom omladine Beograda, Evropski centar za kulturu i debatu Grad, Zadužbina Ilije M. Kolarca, Galerija Zvono, Aeroklub, Francuski kulturni centar u Beogradu, EU Info centar u Beogradu.

1. Tema Foruma Kreativna Evropa: makro i mikroregionalna evropska saradnja

Forum Kreativna Evropa 2017 je međunarodna konfencija Deska Kreativna Evropa Srbija posvećena promovisanju programa Kreativna Evropa i temi regionalne saradnje kao strategije evropskog kulturnog razvoja. Tema Foruma će biti obrađena na dva nivoa: saradnja regiona i teritorija u Evropi na makro i mikro nivou; saradnja i repozicioniranje država Jugoistočne Evrope. U programu učestvuju eksperti i predstavnici Deskova Kreativna Evropa iz Srbije, Grčke, Crne Gore, Rumunije, Albanije, Hrvatske, Makedonije, Slovenije, Bugarske, BiH, Moldavije, Mađarske, kao i Francuske.

2. Zajedničke debate o (re)pozicioniranju Jugoistočne Evrope

Pored teme evropske regionalne saradnje, učesnici Foruma treba da prepoznaju snage i specifičnosti kulturnog i kreativnog sektora regiona, da odgovore kako region može da razvija svoju kulturnu prepoznatljivost, da li može da koristi dobra i loša iskustva drugih evropskih regiona poput skandinavskog, baltičkog ili centralnoevropskog, šta su najbolje prilike za razvoj Jugoistočne Evrope i koje je mesto programa Kreativna Evropa u tom procesu.

3. Predstavljanje istraživanja (Re)pozicioniranje regiona Jugoistočne Evrope kroz kulturu

U svrhe zajedničkog definisanja preporuka za razvoj regiona Jugoistočne Evrope u okviru Foruma, Desk Kreativna Evropa Srbija je organizovao sprovođenje istraživanja (Re)pozicioniranje regiona Jugoistočne Evrope kroz kulturu. Istraživanje je sprovedeno u svim državama regiona i mapiralo je i analiziralo: prisustvo umetnika iz regiona na relevantnim međunarodnim manifestacijama, najznačajnije projekte i inicijative regionalne saradnje, strateška dokumenta i pravni okvir regionalne saradnje, sadržaj turističkih promotivnih kampanja zemalja Jugoistočne Evrope. Istraživanje uključuje i anketiranje profesionalaca u kulturi na temu strateških pravaca razvoja regiona Jugoistočne Evrope kroz kulturu.

4. Promocija uspešnih priča i pomoć za konkurisanje na program Kreativna Evropa

Pored debata, u okviru Foruma se organizuju: prezentacije projekata organizacija iz Srbije koje su ostvarile podršku programa Kreativna Evropa, obuke za konkurisanje na program, trening za profesionalce u kulturi koji sprovodi grupa vodećih francuskih stručnjaka, pravna i računovodstvena savetovanja.

5. Četiri Prateća programa: za mlade, kulturna baština, evropske prestonice кulture i Forum français

U okviru foruma se organizuju četiri prateća programa: program za mlade i buduće profesionalce u kulturi (u saradnji s Univerzitetom umetnosti u Beogradu), program – disonantno nasleđe i regionalna saradnja (saradnja s organizacijom Evropa Nostra Srbija), Evropske prestonice kulture (u saradnji s Deskom Kreativna Evropa Grčka, Deskom Kreativna Evropa Kipar i Fondacijom Novi Sad 2021) i Forum français (u saradnji sa Francuskim institutom i Relais culture Europe, Pariz).

Forum français se sastoji od izložbi i koncerata savremenih autora iz Francuske i Srbije koji će se održati u više relevantnih umetničkih prostora u Beogradu, kao i izlaganja francuskih profesionalca u kulturi, koji će predstaviti svoja iskustva u radu u kulturnom sektoru Francuske.

Agendu Foruma Kreativna Evropa 2017 možete pogledati ovde.

Molimo da prijavite svoje učešće na Forumu do 17. aprila slanjem pisma na adresu kreativnaevropa@gmail.com.

Desk Kreativna Evropa Srbija je kancelarija koja u Srbiji implementira glavni program EU za kulturu, Kreativna Evropa. Forum Kreativna Evropa se organizuje svake godine u aprilu.


Vesti

Radionica za pisanje projekata u Kragujevcu

02/03/2017

Desk Kreativna Evropa Srbija u saradnji sa Gradskom upravom grada Kragujevca organizovaće radionicu za apliciranje na konkurs programa Kreativna Evropa za podršku projektima evropske saradnje, 23. i 24. marta 2017. godine u sali Skupštine grada Kragujevca.

Radionica je namenjena svim profesionalcima zaposlenim u javnim, civilnim i privatnim ustanovama i organizacijama kulture. Radionicu vode predstavnici Deska Kreativna Evropa Srbija u cilju pružanja informacija i razvoja veština za konkurisanje na glavni program Evropske unije za kulturu, Kreativna Evropa.

Kako biste se prijavili za učešće u radionici potrebno je da pošaljete prijavu sa osnovnim podacima o vašoj organizaciji, imenima učesnika i kratkim opisom projektne ideje sa kojom biste potencijalno konkursali na program Kreativna Evropa u narednim pozivima.

Drugi dan radionice posvećen je projektnim idejama za konkurisanje koje učesnici budu naveli u prijavi.
Prijavu možete poslati na mejl adresu kreativnaevropa@kultura.gov.rs najkasnije do ponedeljka, 20. marta 2017. godine.

Program događaja možete preuzeti ovde.


Vesti

Poziv za učešće u istraživanju (Re)pozicioniranje regiona Jugoistočne Evrope kroz kulturu

24/02/2017

U svrhu zajedničkog definisanja preporuka za razvoj regiona Jugoistočne Evrope u okviru Foruma Kreativna Evropa 2017, Desk Kreativna Evropa Srbija organizuje sprovođenje istraživanja (Re)pozicioniranje regiona Jugoistočne Evrope kroz kulturu.

Istraživanje se sprovodi u svim državama regiona sa idejom da se mapiraju i analiziraju podaci o: prisustvu umetnika iz regiona na relevantnim međunarodnim manifestacijama, najznačajniji projekti i inicijative regionalne saradnje, strateška dokumenta i pravni okvir regionalne saradnje, sadržaji turističkih promotivnih kampanja zemalja Jugoistočne Evrope. Istraživanje uključuje i anketiranje profesionalci u kulturi na temu strateških pravaca razvoja regiona Jugoistočne Evrope kroz kulturu.

Najljubaznije vas molimo da kroz odgovor na petnaest pitanja učestvujete u istraživanju čiji rezultati mogu da budu višestruko korisni za strateško planiranje kulturnog razvoja zemalja Jugoistočne Evrope.

Rezultati će biti objavljeni u publikaciji i predstavljeni i diskutovani u okviru regionalne konferencije koju organizuje Desk Kreativna Evropa Srbija, Forum Kreativna Evropa 2017 od 18. do 21. aprila u Beogradu.

Ukoliko želite, bićemo zahvalni da naš upitnik prosledite svojim koleginicama i kolegama.

Pitanja su na engleskom i molili bismo vas da odgovorite na engleskom, ali ukoliko vam to predstavlja poteškoću, možete odgovarati na vešm maternjem jeziku, a mi ćemo prevesti.


Vesti

Radionica za pisanje projekata u Novom Sadu

20/02/2017

Kultura Desk Kreativna Evropa Srbija u saradnji sa Novosadskim sajmom i Fondacijom Novi Sad 2021 organizovaće radionicu za apliciranje na konkurs programa Kreativna Evropa za podršku projektima evropske saradnje, 8. i 9. marta 2017. godine u Kongresnom centru Novosadskog sajma, Hajduk Veljkova 11, Novi Sad. Program radionice se odvija u vreme 23. međunarodnog salona knjiga i 22. međunarodne izložbe umetnosti Art Ekspo.

Radionica je najpre posvećena onim ustanovama i organizacijama koje pripremaju dokumentaciju za prijavu na konkurse programa Kreativna Evropa, ali i svim zainteresovanim profesionalcima u kulturi koji žele da se informišu i obuče za konkurisanje na program Kreativna Evropa.

Program je koncipiran tako da odgovara na sva važna pitanja u vezi sa konkurisanjem: koji konkursi postoje i kome su namenjeni; koji su prioriteti programa i kako u skladu s njima osmisliti projekat; kako i gde pronaći partnere; koji projekti su dobili podršku i zašto?

Prijava na radionicu treba da sadrži sledeće informacije:

  1. Ime i prezime;
  2. Ime ustanove ili organizacije koju predstavljate;
  3. Kratak opis projektne ideje sa kojom biste potencijalno konkursali na program Kreativna Evropa u narednim pozivima (Ovaj segment prijave nije obavezan. Kako će se u drugom delu programa radionice razgovarati o idejama za konkurisanje, molimo vas da predstavite bar najznačajniji projekat koje razvijate u okviru vaše ustanove ili organizacije)

Prijavu možete poslati na mejl adresu kreativna.evropa.radionice@gmail.com najkasnije do petka, 3. marta 2017. godine.

Program radionice možete pogledati ovde.

Srdačno vas pozdravljamo i očekujemo u Kongresnom centru Novosadskog sajma!


Vesti

Otvoren konkurs Evropske platforme

02/02/2017

U okviru potprograma Kultura, programa Kreativna Evropa, 1. februara 2017. godine otvoren je konkurs za evropske platforme.

Evropske platforme podrazumevaju razvoj:

– mobilnosti i vidljivosti stvaralaca i umetnika, posebno onih na početku karijere i bez značajnog međunarodnog iskustva;

– aktivnosti s evropskom dimenzijom, koje promovišu autentične evropske vrednosti, posebno koje olakšavaju pristup nenacionalnom evropskim delima, i to putem međunarodnih turneja, događaja, izložbi, festivala itd;

– strategija komunikacije i brendiranja, , uključujući , gde je to moguće , stvaranje evropske etikete kvaliteta (ili drugog odgovarajućeg priznanja kvaliteta) radi identifikacije i promocije članova platforme koji su pokazali veliku posvećenost radu i visoko kvalitetne rezultate koji se tiču specifičnih ciljeva platforme i opštih ciljeva programa Kreativna Evropa, doprinoseći razvoju publike kroz ekstenzivnu upotrebu informacija, komunikacionih tehnologija i inovativnih pristupa.

Uslove konkursa i uputstva za apliciranje možete pogledati ovde.

Rok za podnošenje prijava na konkurs za evropske platforme je 6. april 2017. godine.


Vesti

Pronađite partnera!

27/01/2017

Kultura desk Kreativna Evropa Srbija i EU info centar organizuju događaj „Pronađite partnera!“ povodom Dana zaljubljenih, u utorak 14. februara u 11h u EU info centru u Beogradu.

Studenti i alumni UNESKO katedre za kulturnu politiku i menadžment Univerziteta umetnosti u Beogradu i Univerziteta Lion 2 predstaviće kulturne scene Bosne i Hercegovine, Bugarske, Irske, Rumunije i drugih zemalja iz kojih dolaze.

Svi pristuni imaće priliku da dobiju informacije i kontakte inostranih organizacija s kojima je moguće uspostaviti partnerstavo u okviru programa Kreativna Evropa.

Pored toga će biti predstavljeni mehanizmi pomoću kojih Desk Kreativna Evropa pomaže pronalaženje partnera: partner search formular, platforme za traženje partnera, baza registrovanih organizacija.

Partnerstvo je formalni uslov za konkurisanje u programu Kreativna Evropa i pruža mnoge prilike za razvoj pojedinaca, organizacija, njihove publike, sredine u kojima funkcionišu, Evrope i evropske kulture.

Ako se vaša organizacija još nije zaljubila, pronađite joj evropskog partnera 14. februara u EU info centru!

Prijavu za učešće u događaju možete poslati do 12. februara na: reg.kreativnaevropa@gmail.com.

Program događaja možete pogledati ovde.


Vesti

Javni poziv za evaluaciju programa Kreativna Evropa

27/01/2017

Evropska komisija je pokrenula javne konsultacije o programu Kreativna Evropa kako bi se prikupili komentari i pogledi na ciljeve programa, efektivnost preduzetih mera i efikasnost njihove implementacije, kao i moguće naslednice programa nakon 2020. godine. Poziv je otvoren do 16. aprila 2017. godine.

Kreativna Evropa je glavni program Evropske komisije namenjen podršci sektoru kulture i audiovizuelnom sektoru i traje od 2014-2020. Sastoji se od tri oblasti: potprograma Kultura, potprograma MEDIA, i međusektorskih poziva, i svi su pokriveni istraživanjem.

Konsultacije se mogu obaviti isključivo onlajn preko sajta ICF International koja sprovodi istraživanje za Evropsku Komisiju, a odgovori putem i- mejla neće biti uzimani u obzir.

Formular za konsultacije je dostupan samo na engleskom jeziku, ali se može odgovarati na svim zvaničnim jezicima Evropske unije.

Više informacija možete pogledati na sajtu Evropske komisije.


Vesti

Predstavljanje programa Kreativna Evropa u Valjevu

24/01/2017

Kultura Desk Kreativna Evropa Srbija u petak 3. februara 2017. godine u 14 časova u Matičnoj biblioteci „Ljubomir Nenadović“, Vojvode Mišića 35 u Valjevu, organizovaće informativni dan o programu Kreativna Evropa.

Na skupu u Valjevu predstavnici Deska Kreativna Evropa Srbija govoriće o programu, u cilju adekvatnog informisanja kulturne javnosti, kao i savetovati zainteresovane o konkursnoj proceduri odnosno kako na najlakši način obezbediti finansijska sredstva iz ovog programa.

Ciljna grupa na ovom razgovoru su predstavnici ustanova i organizacija u kulturi iz grada Valjeva i okolnih mesta – rukovodioci i zaposleni u muzejima, pozorištima, bibliotekama, arhivima, galerijama i drugim ustanovama i organizacijama civilnog društva, koji će biti upoznati sa načinima za uspostavljanje kontakta i informisani o mogućnostima za konkurisanje na program Kreativna Evropa.

Jedan od važnih ciljeva Deska Kreativna Evropa Srbija jeste davanje doprinosa demetropolizaciji Srbije, zbog čega se deo aktivnosti Deska odvija ne samo van Beograda, već i van većih gradskih centara. Ujedno, ove aktivnosti Deska usmerene su ka jačanju kapaciteta domaćih ustanova i organizacija u oblasti međunarodne saradnje.

Program info dana:

14:00 – 15:00 Misija programa Kreativna Evropa

15:00 – 15:15 Pauza

15:15 – 16:00 Bodovanje projekata

16:00 – 16:15 Pauza

16:15 – 17:00 Primeri uspešnih projekata i diskusija


Vesti

Poziv udruženjima mladih i udruženjima za mlade: tri info dana o EU i drugim međunarodnim fondovima

24/01/2017

U okviru projekta „Iskorak“, koji sprovodi Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS), a koji finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije, u saradnji sa EU info centrom biće organizovan program čiji je cilj informisanje i edukacija udruženja mladih i udruženja za mlade za ostvarivanje podrške kroz programe Evropske unije i druge međunarodne fondove. Tri informativna dana biće održana:

30. januar 2017. godine u 12 časova, Novi Sad, EU info kutak, Mihajla Pupina 17

31. januar 2017. godine u 12 časova, Beograd, EU info centar, Kralja Milana 7

1. februar 2017. godine u 12h, Niš, EU info kutak, Vožda Karađorđa 5

Program info dana, kroz dve sesije od sat i po vremena, obuhvatiće prezentacije fondova i programa, ali i vreme za postavljanje pitanja u vezi programa i fondova koji će biti predstavljeni: programi EU info centra, program Kreativna Evropa, Erazmus+ program, Evropa za građane i građanke, IPA fondovi i ostali međunarodni fondovi i prilike za finansiranje.

Program info-dana realizovaće predstavnici/ce kancelarija navedenih programa i članovi/ce trenerske baze Krovne organizacije mladih Srbije.

Predstavnici Kultura Deska Srbija govoriće o programu Kreativna Evropa u cilju adekvatnog informisanja kulturne javnosti, kao i savetovati zainteresovane o konkursnoj proceduri, odnosno kako na najlakši način obezbediti finansijska sredstva iz ovog programa.

Za uspešno konurisanje na program Kreativna Evropa ključni faktori su dobra ideja projekta i povezanost sa relevantnim partnerima, dok je proces konkurisanja i rukovođenja projektom u značajnoj meri manje zahtevan. Bitan segment predstavljanja programa odnosi se na demistifikaciju predstava o nedostižnosti sredstava iz ppograma Evropske unije i složenosti konkursnih procedura.

Ciljna grupa na ovom razgovoru su predstavnici ustanova i organizacija u kulturi, rukovodioci i zaposleni u muzejima, bibliotekama, galerijama, organizacijama civilnog društva, koji će biti upoznati sa načinima za uspostavljanje kontakta i informisani o mogućnostima za konkurisanje na program Kreativna Evropa.

Prijava za učešće je obavezna, rok za prijavljivanje je 26. januar 2017. godine do ponoći, a učešće je besplatno.

Prijava se popunjava elektronski na ovom linku.

Svako udruženje može prijaviti najviše dve osobe iz organizacije. Napominjemo da je broj mesta ograničen, a da će prednost imati organizacije koje se ranije prijave. Informacija o tome da li je organizacija obezbedila mesto za svoje članove biće dostupna prijavljenima na e-mejl adresama koje su naznačili u prijavi 27. januara 2017. godine.


Vesti

Predstavljanje priznanja EFFE u Beogradu, Novom Sadu i Nišu

23/01/2017

Festivali širom Evrope imaju novu šansu za sticanje etikete “Evropa za festivale, festivali za Evropu” (EFFE) koja predstavlja potvrdu kvaliteta njihovih programa, doprinosi razvoju publike i jačanju saradnje i zajedništva u Evropi, koje je, kako je rečeno 18. januara na promociji konkursa za EFFE u Beogradu, posebno važno u kriznom vremenu kakvo je današnje.

Novi konkurs za EFFE za 2017/18. godinu otvoren je do 17. februara, a za razliku od prethodnog, na kojem je Srbija učestvovala kao jedina zemlja van Evropske unije, ovoga puta njeni festivali imaju pravo da učestvuju i u konkurenciji za nagrade koju će dodeliti međunarodni žiri eksperata iz oblasti umetnosti, kulture, biznisa i politike.

Evropska komisija, kako je istakao u Beogradu zamenik šefa Delegacije Evropske unije u Srbiji Oskar Benedikt, pokušava da promoviše jedinstvo različitosti kultura omogućavanjem njihovog umrežavanja i unapređenja saradnje i razmene, a festivali širom Evrope su pravi primer za to.

“Festivali čine veliki deo evropske kulture, omogućavajući ljudima da izađu, slušaju, vide umetnost, umesto da sede kod kuće za kompjuterom”, rekao je Benedikt na promociji etikete EFFE, čiji su značaj istakli u EU Info centru i generalna sekretarka Evropske asocijacije festivala (EFA) i direktorka EFFE projekta Katrin Deventer, koja se obratila video porukom, direktorka ArtLinka Jovanka Višekruna Janković, čija je organizacija kontakt tačka projekta EFFE za Srbiju i Zapadni Balkan, te rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija Dimitrije Tadić.

Benedikt je istakao da je posebno u teškim trenucima, kao što je finansijska kriza, važno da kultura ne trpi zbog ekonomskih i političkihj razloga. “Kultura treba da nas poveže i bude veza među svima nama u teškim političkim i ekonomskim trenucima”, rekao je Benedikt, navodeći da Srbiju doživljava kao zemlju festivala i da i sam uživa u mnogima od njih.

Posebno pominjući GreenFest, Nišvil, Gitar art festival, Beogradski festival igre i Exit, koji su poneli etiketu EFFE u protekle dve godine, Benedikt je izrazio nadu da će festivali iz Srbije i regiona biti još uspešniji na novom konkursu za to priznanje koje je EFA pokrenula pre dve godine uz podršku Evropske komisije.

Etiketa EFFE predviđena je i za velike i za male festivale, kako je istakla direktorka EFA Katrin Deventer u video poruci.

“Evropa je kontinent festivala. Od velikih do malih, bilo na severu, jugu, istoku ili zapadu, u velikim zemljama ili na malim ostrvima, nalazimo festivale u svim delovima našeg kontinenta. Verujemo da ovaj projekat uspostavlja standard kvaliteta i da će omogućiti dalji razvoj čitavog spektra umetničkih i kulturnih festivala. Lepota EFFE je u tome što okuplja i neke od najrenomiranijih festivala, kao što je Edinburški međunarodni festival, i one koji su mali i još nepoznati, kao što je Međunarodni pozorišni festival Slavija”, rekla je Katrin Deventer.

I Jovanka Višekruna Janković istakla je da etiketa EFFE nije zasnovana na bilo kakvom elitističkom konceptu, već “zadire u suštinu misije kulture” uopšte, a to je promovisanje umetničkih i inovativnih sadržaja, omogućavanje povezivanja ljudi, kao i afirmisanje evropskog, odnosno internacionalnog koncepta.

Projekat EFFE, kako je istakla, pruža priliku i malim festivalima, i onima koji se bave kulturnom baštinom, da postanu deo šire zajednice koja kvantitet ne izjednačava sa kvalitetom.

Umetnički kvalitet, razvoj publike i kreiranje zajedničke evropske kulture su i prioriteti glavnog programa EU za podršku kulturi – Kreativne Evrope, a kako je istakao rukovodilac Deska KE Srbija Dimitrije Tadić, posebno su važni danas kada je “evidentno da raste populizam i kada su evropske vrednosti jedino što nam preostaje”. Poenta je razvoj publike, da se uključe građani, s obzirom na to da nivo publike koja učestvuje u kulturnim sadržajima alarmantno opada.

Prema njegovim rečima, cilj projekta je zajednički nastup evropske kulture u sve većoj konkurenciji Amerike i Azije.

Na prvom konkursu EFFE pristiglo je bilo gotovo 900 prijava iz 31 zemlje, a etiketu je dobilo 760 festivala, od kojih je najviše bilo u oblasti muzike, zatim plesa i pozorišta.

Među festivalima iz Srbije koji su dobili etiketu EFFE su i veliki festivali kao što je Beogradski internacionalni teatarski festival (Bitef), i manji poput Festivala koreografskih minijatura u Beogradu ili Desire u Subotici i Nušićijade u Ivanjici.

Neki od njih dobili su i podršku Kreativne Evrope, poput festivala Resonate u Beogradu koji, kako je istakao Tadić, ne predstavlja samo prezentacionu platformu, već i priliku za produkciju novih radova.

Prezentacije konkursa za etiketu EFFE održane su i 19. januara u Novom Sadu i 23. januara u Nišu.


Vesti

Okrugli sto „Važnost usklađenosti javnog i civilnog sektora u usmeravanju politika u oblasti kulture”

16/12/2016

Pozivamo Vas na okrugli sto „Važnost usklađenosti javnog i civilnog sektora u usmeravanju politika u oblasti kulture“ koju organizuje Antena Deska Kreativne Evrope kao sastavni deo Deska Kreativna Evropa Srbija.

Cilj okruglog stola je razmena iskustava organizacija javnog i civilnog sektora, ukazivanje na značaj multisektorskog partnerstva i pronalaženje mehanizama za koherentno i zajedničko usmeravanje politika u oblasti kulture.

Okrugli sto će se održati u četvrtak, 22. decembra 2016. sa početkom u 11,00 časova u maloj sali broj 3. Skupštine AP Vojvodine u ulici Vladike Platona bb u Novom Sadu.


Vesti

Učešće rukovodioca Deska u seminaru Savremeni pristup u konzervaciji i restauraciji kulturne baštine

15/12/2016

Centralni institut za konzervaciju u Beogradu, u saradnji sa Institutom za nuklearna istraživanja Vinča, Institutom za fiziku i firmom Neir iz Splita, organizovao je 15. i 16. decembra 2014. godine seminar pod nazivom Savremeni pristup u konzervaciji i restauraciji kulturne baštine: spoj umetnosti, nauke i tehnologije.

Seminar je kao osnovni cilj imao predstavljanje mogućnosti, ljudskih resursa i opreme za primenu savremene tehnologije i metodologije u zaštiti kulturne baštine umreženih institucija u Srbiji – Instituta za nuklearna istraživanja Vinča (Beograd), Instituta za fiziku (Beograd) i Centralnog instituta za konzervaciju (Beograd), zatim predstavljanje rezultata u konzervaciji i restauraciji kulturne baštine firme Neir, iz Splita, koja 20. godina uspešno radi na tom polju, i pionir je u regionu u primeni savremene tehnologije i naučnih metoda u konzervaciji i restauraciji.

Takođe, bilo je reči i o predstavljanju perspektiva, mogućnosti i predloga zajedničkog nastupanja na domaćim i evropskim pozivima za projekte koji se tiču konzervacije i restauracije kulturne baštine. Rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija predstavio je mogućnosti koje pruža potprogram Kultura Kreativne Evrope u pogledu osnaživanja ove oblasti.


Vesti

Obuka u Regionalnoj razvojnoj agenciji Bačke

14/12/2016

U okviru obuke Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine koja se održava od 14-16. decembra 2016. godine, održana je prezentacija programa Kreativna Evropa. Obzirom da su polaznice obuke preduzetnice koje su iskazale interesovanje za temu kulture, odvojeno je vreme da se predstave potencijali programa, ciljevi i prioriteti.

Predstavnici Antene Deska Kreativna Evropa Srbija govorili su o programu Kreativna Evropa i svim važnim pitanjima vezanim za konkurisanje: koji konkursi postoje i kome su namenjeni; kako i gde pronaći partnere; koji su prioriteti programa i kako u skladu s njima osmisliti projekat; koji su sve projekti dobili podršku i zašto.

Posebna pažnja je posvećena kreativnim industrijama kao jednom od prioriteta programa Kreativna Evropa.


Vesti

Seminar „Program Kreativna Evropa – priprema projekata“ u Andrevlju

08/12/2016

Antena Kultura Deska Kreativna Evropa Srbija organizovala je seminar za pripremu projekata 8. i 9. decembra u Centru za privredno tehnološki razvoj Vojvodine – Andrevlje.

Cilj seminara bio je razvoj projektnih ideja i priprema predloga projekata za konkurisanje na program Kreativna Evropa, podizanje programsko-organizacionih kapaciteta ustanova i organizacija iz Srbije, kao i doprinos demetropolizaciji na polju kulture. Pored toga, seminar je organizovan radi pospešivanja komunikacije, saradnje i razmene iskustava predstavnika ustanova i organizacija iz oblasti kulture iz gradova i opština Srbije.

Program seminara obuhvatio je predstavljanje programa Kreativna Evropa, predstavljanje i analizu kreativne strategije, razradu koncepta projektne ideje sa kojom je moguće aplicirati na program, zatim su detaljno razrađene teme finansijskog planiranja projekata i upravljanja projektima, predstavljena je kompletna konkursna procedura i neophodna prateća dokumentacija prilikom apliciranja na program.

Seminar je obuhvatio i analizu projektnih predloga učesnika, odnosno pružio je priliku učesnicima da kroz predstavljanje svojih projektnih predloga i aktivnu analizu i diskusiju sa predavačima, dobiju sugestije i konkretne savete u cilju razrade i unapređenja pojedinih projektnih elemenata, kako bi predloženi projekti što uspešnije odgovorili na ciljeve i prioritete programa Kreativna Evropa.

Na seminaru je učestvovalo ukupno 26 učesnika iz različitih ustanova iz oblasti kulture. Među njima su bili predstavnici iz pokrajinske administracije (Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama), muzeja (Muzej Vojvodine), galerija (Galerija Matice srpske), pozorišta (Srpsko narodno pozorište), biblioteka (Gradska biblioteka Pančevo i Opštinska narodna biblioteka Žabalj), kulturnih centara (Kulturni centar „Mladost“ Futog i Kulturno-obrazovni centar „Vuk Karadžić“ Plandište), kao i predstavnici iz organizacija civilnog društva (Papirno pozorište „Kamisibaj“ Vršac, Internacionalni muzički centar Zrenjanin, „Pečat“ Zrenjanin, Muzička omladina Zrenjanin, „Danubius“ Novi Sad, Novinarska asocijacija Rusina (NAR) Novi Sad, Teatar mladih „Mišolovka“ Novi Sad i Akademska knjiga Novi Sad).


Vesti

Info dan u Užicu: zašto je najvažnija dobra ideja i kako konkurisati?

25/11/2016

U saradnji sa Kancelarijom za lokalni ekonomski razvoj i Upravom grada Užica, Kultura desk Kreativna Evropa Srbija organizovao je info dan u Skupštini grada Užica 25. novembra 2016. godine.

Na skupu u Užicu Dimitrije Tadić, rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija govorio je o programu, u cilju adekvatnog informisanja kulturne javnosti, kao i savetovao zainteresovane o konkursnoj proceduri, odnosno kako na najlakši način obezbediti finansijska sredstva iz ovog programa.

Za uspešno konurisanje na program Kreativna Evropa ključni faktori su dobra ideja projekta i povezanost sa relevantnim partnerima, dok je proces konkurisanja i rukovođenja projektom u značajnoj meri manje zahtevan. Bitan segment predstavljanja programa odnosi se na demistifikaciju predstava o nedostižnosti sredstava iz ppograma EU i složenosti konkursnih procedura.

Ovom razgovoru su prisustvovali predstavnici ustanova i organizacija u kulturi iz grada Užica i okolnih mesta – rukovodioci i zaposleni u muzejima, bibliotekama, galerijama, organizacijama civilnog društva.

Jedan od važnih ciljeva Deska Kreativna Evropa Srbija jeste davanje doprinosa demetropolizaciji Srbije, zbog čega se deo aktivnosti Deska odvija ne samo van Beograda, već i van većih gradskih centara. Ujedno, ove aktivnosti Deska usmerene su ka jačanju kapaciteta domaćih ustanova i organizacija u oblasti međunarodne saradnje.


Vesti

Edukativni program za zaposlene u ustanovama kulture grada Niša u okviru projekta „Zajedno za kulturu po meri mladih“

24/11/2016

U okviru projekta „Zajedno za kulturu po meri mladih“ održano je pet panel diskusija o mogućnostima za unapređenje rada sa mladom publikom: inovativnim pristupima u radu i evropskim praksama u kulturi, korišćenju novih tehnologija, osmišljavanju novih programa i uspešnoj konmunikaciji ustanova kulture sa mladom publikom.

U okviru prvog dana seminara Milan Đorđević, menadžer projekata Deska govorio je o inovativnim pristupima u radu sa mladom publikom na primeru projekta Tejk Over, podržanom programom Kreativna Evropa. Nakon prezentacije održana je diskusija na temu aktivnog učešća mladih u radu organizacija i ustanova kulture u Nišu. Predstavnici ustanova i organizacija iz Niša govorili su o izazovima sa kojima se susreću u realizaciji programskih aktivnosti, komunikaciji sa mladima i vizijama unapređenja rada.

Menadžer projekata Deska predstavio je mogućnosti koje pruža program Kreativna Evropa i modele rada sa različitim ciljnim grupama koje razvijaju projekti podržani ovim programom. Jedan važnijih rezultata seminara jeste osnaživanje lokalnih ustanova za oprobavanje modela formiranja saveta mladih, po ugledu na projekat Tejk Over i Kolarčevu zadužbinu.

Desk Kreativna Evropa nastoji da pruži podršku inicijativama i lokalnim projektima koji daju podršku radu profesionalcima u kulturi, rade na profesionalizaciji ustanova i organizacija i povećanju participacije novih grupa publike.


Vesti

DiStory – Hak kreativna nedelja u Beogradu

22/11/2016

Centar za urbani razvoj u saradnji sa Muzejima opštine Radovljica iz Slovenije,  Asocijacijom istorijskih gradova Slovenije i opštinom Fermo iz Italije u okviru projekta „diSTORY”, podržanog od strane Evropske komisije i programa Kreativna Evropa, organizovao je međunarodnu Hak kreativnu nedelju (Hack Creative Week) od 22. do 24. novembra 2016. godine u Ustanovi kulture „Parobrod”.

Prvi dan kreativne nedelje otvorio je Dimitrije Tadić, rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija.

Cilj Hack Creative Week-a je da se kroz saradnju različitih aktera iz oblasti kulture i digitalnih tehnologija istraže i kreiraju novi načini interpretacije bogatog kulturnog nasleđa malih istorijskih gradova i muzeja Evrope u cilju unapređenja njihove ‘digitalne’ privlačnosti i komunikacije sa novom generacijom publike.

Mali istorijski gradovi i lokalni muzeji se suočavaju sa mnogobrojnim izazovima uočuvanju i predstavljanju kulturnog nasleđai komunikaciji sa svojom publikom. Nove digitalne tehnologije zahtevaju nove pristupe u interpretaciji koji će im omogućiti da otkriju svoje priče, privuku i komuniciraju sa građanima i posetiocima i na taj način doprinesu očuvanju evropskog nasleđa i održivom razvoju lokalnih zajednica.

Radionica je otud bila fokusirana na predstavljanje postojećih i izgradnju novih, naprednih rešenja koja bi unapredila iskustvo posetilaca, uključila publiku i pospešila iskustvo učenja kroz saradnju. Mešoviti timovi predstavnika delegacija iz Italije, Slovenije i Srbije zajedno sa stručnjacima i studentima iz oblasti muzeologije, digitalnih tehnologija i dizajna, programerima i stručnjacima za širenje publike učestvovali su u kreiranju pilot digitalnih priča malih istorijskih gradova učesnika projekta (Topola, Srbija; Radovljica, Slovenija; Fermo, Italija). Rezulatati radionice poslužiće kao platforma za razvoj ideja, alata i strategija za nove prakse u interpretaciji kulturnog nasleđa.

U okviru Hak kreativne nedelje između ostalih govorili su: Tatjana Cvjetićanin, predsednica Balkanske mreže muzeja, Milena Jokanović, Europa Nostra, Dragana Martinović, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Andrija Stojanović, Tačka komunikacije, Direkcija za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara, Dr Rozhen K. Mohammed-Amin, autor više radova na temu upotrebe tehnologije proširene stvarnosti u muzejima.


Vesti

Desk Kreativna Evropa Srbija na Tejk Over festivalu

18/11/2016

U Kolarčevoj zadužbini od 17. do 20. novembra održan je Take Over festival, koji je posvećen klasičnoj muzici, a predstavlja simboličan završetak aktivnosti koje je Savet mladih te ustanove kulture realizovao u okviru istoimenog projekta u protekle dve godine, prepoznajući i osmišljavajući programe koji doprinose razvoju upravo mlade publike.

Take Over festival bio je posvećen promociji klasične muzike na način kako je mladi vide i doživljavaju, kroz stare i nove programske sadržaje i aktiviranje novih prostora Kolarca.

Kolarčeva zadužbina ugostila tokom festivala i mlade iz Italije, Grčke, Poljske i Velike Britanije, odakle dolaze partnerske organizacije projekta Take Over podržanog u okviru programa Kreativna Evropa.

Predstavnici Deska Kreativna Evropa Srbija održali su konsultativne sastanke u okviru drugog dana programa festivala. Pored osnovnog prestavljanja programa Kreativna Evropa, govorilo se i o ovogodišnjim aplikacijama na konkurs za Evropske projekte saradnje.


Vesti

Projekti evropske saradnje 2017 – last check!

08/11/2016

Kultura Desk Kreativna Evropa Srbija u saradnji sa EU Info centrom u Beogradu, organizuje „Projekti evropske saradnje 2017 – last check!“ susret u sredu 16. novembra u 12 časova u EU Info centru Beоgrada, Kralja Milana 7.

Poziv je prvenstveno upućen svim ustanovama i organizacijama iz Srbije koje pripremaju konkursnu aplikaciju za Konkurs za evropske saradnje 2017, ali i svim zainteresovanima za konkurse programa Kreativna Evropa.

Na dnevnom sastanku će se razgovarati o konkursnim materijalima aplikanata koji će konkurisati za podršku programa Kreativna Evropa u ovom konkursnom roku, prolaziti kroz aplikacioni formular i budžet projekta.

Događaju mogu prisustvovati i svi zainteresovani za konkurisanje na konkurse programa Kreativna Evropa.

Prijave za učešće su obavezne, a svi zainteresovani se mogu prijaviti slanjem svog imena i ogranizacije ili ustanove koju predstavljaju na kreativnaevropa@kultura.gov.rs najkasnije do 15. novembra u 12 časova.

Desk Kreativna Evropa Srbija je implementaciono telo programa Kreativna Evropa, oformljeno u okviru Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

Zadatak Deska je pružanje podrške ustanovama kulture i organizacijama civilnog društva u Republici Srbiji koje žele da obezbede učešće u programu Kreativna Evropa. Kultura desk Kreativna Evropa Srbija implementira potprogram Kultura, koji funkcioniše u okviru programa Kreativna Evropa.


Vesti

Može li kultura u Srbiji bez Evrope?

07/11/2016

Srbija je deo evropskog kulturnog prostora i uspešno učestvuje u programima EU koji podržavaju kulturu, ocenjeno je na panelu “Može li kultura u Srbiji bez Evrope”, održanom na štandu EU na Sajmu knjiga u organizaciji EU Info centra. U razgovoru su učestvovali predstavnici Delegacije EU, Kultura deska i Media deska Kreativna Evropa, Foruma za kulturu Evropskog pokreta, ekspertskog Tima Evropa Srbija i Kolarčeve zadužbine, kao i akteri nezavisne kulturne scene i stručnjci iz publike.

Pregovaračko poglavlje 26 sadrži oblasti kuture, ali pored toga i oblasti omladina, sport i obrazovanje, rekla je predstavnica Delegacije EU u Srbiji Nadežda Dramićanin. Ona je podsetila da u oblasti kulture ne postoje strogi utvrdjene direktive EU koje treba poštovati, već samo preporuke: “EU se trudi da da okvirne preporuke, jer direktive čije se sprovodjenje prati ne postoje. Dajemo okvirne preporuke kroz program Kreativna Evropa…”, rekla je Dramićanin i navela da je budžet za taj program koji traje do 2020. godine povećan.

Prema njenoj oceni, bitno je da projekte kojim konkurišu pišu same organizacije. Osim kroz Kreativnu Evropu, dodala je Dramićanin, podrška kulturi se daje i kroz IPA – Instrument pretpristupne pomoći.

“Smatramo da kultura u Srbiji ne može sama, da je bolji put saradnje”, zaključila je Dramičanin, dodavši da je činjenica da je saradnja neophodna i za konkurisanje za EU sredstva.

Predstavnica Deska Kreativna Evropa Srbija, Nina Mihaljinac, navela je da 40 organizacija iz Srbije učestvuje u tom program.  Kao primere je navela da je dosta podržano uspostavljanje scene savremenog plesa, izdavaštvo, programi razvoja publike… “Neke izdavačke kuće i opstaju zahvaljujući prevodima koje finansijski podržava Kreativna Evropa”, dodala je Mihaljinac.

Ovih dana, Srbija se upravo našla na prvom mestu po broju odobrenih projekata književnih prevoda (od 19 podnetih, šest uspešnih). Mihaljinac je ocenila da Srbija jeste deo evropskog kulturnog prostora, ali da bi sama država morala da pronadje koji su joj to prioriteti tokom prgovaračkog procesa, takođe ukazujući i na mogućnost uticanja na pojedine uslove finansiranja.

“Konkurs za književne prevode je, na primer, najpre podrazumevao da može da se prevodi sa svih jezika i dobili ste situaciju da se veliki jezici prevode na velike, a mali na male, pa je došlo do segregacije. Sada je uslov da se sa malih prevodi na velike i obrnuto”, rekla je ona, dodajući da u procesu evropskih integracija i Srbija treba da pronađe svoje interese.

Rukovoditeljka Media Deska za Srbiju, dela Kreativne Evrope kojim se podržavaju audiovizuelni mediji Nevena Negojević rekla je da je Srbija od marta 2016, kada je počela učešće u tom potprogramu, dosta uspešna.

Za sada je podržano osam projekata, najviše za razvoj filmova. Takođe, Srbija je jedna od prvih zemalja niskog produkcijskog kapaciteta koja je dobila podršku na konkursu za TV program, koji je jedan od najkompleksnijih. Festivali se nisu baš najbolje snašli, pa je jedino Palićki filmski festival dobio podršku.

“Ali, za sledeću godinu znamo gde smo grešili, pa će i te aplikacije biti kvalitetnije. Ono što je zanimljivo jeste što je Beldocs, međunarodni festival dokumentarnog filma, dobio podršku za razvoj industrijskog marketa. I tu se negde vidi prioritet Media potprograma, jer su im dali pare da organizuju prvi market filmkih profesionalaca. To Srbija do sada nije imala i biće jedna od retkih zemalja u regionu koja će to organizovati ove godine”, rekla je Nevena Negojević, dodajući da se kroz sve podržane projekte prepoznala tendencija da su projekti odobreni kompanijama koje su već uglavnom veoma aktivne na nivou međunarodne saradnje.

Specifičnost Media programa, koji ima kontinuitet već 25 godina, jeste u tome što je pre svega orijentisan ka profitnoj strani, pa iz toga proizilazi i problem odnosa malih zemalja i zemalja koje imaju visoke produkcije.

“Neka od tih pitanja se rešavaju među deskovima i među samim zemljama, neka se rešavaju u Briselu. Naši kapaciteti da utičemo na te  programe postoje”, rekla je ona i istakla da je dobro što je kod potprograma Media i dalje bitno regioalno umrežavanje, koje tek onda ide na međunarodni nivo.

Direktorka Zadužbine Ilije M. Kolarca Jasna Dimitrijević predstavila je iskustva iz projekta TakeOver u kome Kolarac učestvuje sa parterima iz Poljske, Grčke i Italije a čiji je cilj razvoj publike, najpre publike mladih. Tema je, kazala je, zajednička za sve zemlje, i zato je projekat i osmišljen. Kako bi ga što uspešnije sproveo, Kolarac je oformio Savet mladih koji je preneo kako mladi zaista vide neke problem i dao svoju perspektivu, Dimitrijevic je navela da Kolarac, koji vise ne dobija budžteska sredstva, ima probleme skoro iste kao državne institucije ali da je u prednosti prilikom sprovodjenja projekata jer poseduje infrastrukturu.

Potpredsednica Foruma za kulturu Evropskog pokreta u Srbiji Milena Stefanovich ocenila je da je taj forum ponovo formiran nedavno kako bi se bavio lobiranjem u oblasti kulture. Ona je izrazila nadu da će nacionalna strategija kulture biti na javnoj raspravi naredne godine kao što je najavljen.


Vesti

Radionica „Program Kreativna Evropa: od ideje do aplikacije“

02/11/2016

Drage koleginice i kolege,

Obaveštavamo vas da će Desk Kreativna Evropa Srbija u saradnji sa Gradskom upravom grada Niša organizovati radionicu za apliciranje na konkurs Programa Kreativna Evropa za podršku projektima evropske saradnje, 3. i 4. novembra 2016. godine u Regionalnom centru Niš, Pariske komune bb.

Radionica je najpre posvećena onim ustanovama/ organizacijama koje pripremaju dokumentaciju za prijavu na konkurse programa Kreativna Evropa, ali i svim zainteresovanim profesionalcima u kulturi iz Nišavskog i okolnih okruga koji žele da se informišu i obuče za konkurisanje na program Kreativna Evropa.

Program je koncipiran tako da odgovara na sva važna pitanja u vezi sa konkurisanjem: koji konkursi postoje i kome su namenjeni; kako i gde pronaći partnere; koji su prioriteti programa i kako u skladu s njima osmisliti projekat; koji su sve projekti dobili podršku i zašto.
Prijave nisu potrebne, a kako će se u delu programa radionice razgovarati o idejama za konkurisanje, molimo sve zainteresovane za učešće da pripreme kratke opise projektnih ideje sa kojima bi konkursali na konkurse programa Kreativna Evropa.

Program radionice možete pogledati ovde.

Srdačno vas pozdravljamo i očekujemo u Regionalnom centru Niša!

Desk Kreativna Evropa Srbija


Vesti

Međunarodna panel diskusija „Connecting“ u okviru Belgrade Fashion Week

01/11/2016

U okviru Beogradske nedelje mode u Muzeju primenjene umetnosti organizovana je konferencija „Connecting” na temu saradnje javnog, privatnog i civilnog sektora u okviru modne industrije. Učestvovali su predstavnici različitih institucija i udruženja: Martyn Roberts – Fashion Scout London, Melinda Rebrek – Ljubljana Fashion Week, Slađana Milojević – Klaster modne i odevne industrije Srbije – FACTS, Hristina Mikić – Fondacija Grupa za kreativnu ekonomiju, Milica Zatezalo – nacionalni koordinator COSME programa u okviru Ministarstva Privrede, Ksenija Marković Božović, BFW Dizajn Kolektiv, Milorad Vasiljević  – Privredna komora Srbije, Nenad Radujević – Belgrade Fashion Week i dizajnerke Ana Ljubinković i Budislava Keković. Ispred Deska Kreativna Evropa Srbija govorila je Nina Mihaljinac, menadžerka projekata Kultura deska.

Održana su kratka predavanja na različite teme, među kojima su: Razvoj savremenog modnog dizajna u kontekstu holističkog, održivog razvoja društva; Povezivanje industrijskog sektora mode i nezavisnih srpskih dizajnera; Regionalna kreativna ekonomija i pozicioniranje kreativnog preduzetnistva; Sarađivanje sa regionalnim i međunarodnim modnim industrijama kao što su Fashion Scout London, Central European Fashion Days, Zona 45; Regionalni modni projekat; Mogućnosti međunarodnih fondova; Saradnja sa javnim sektorom.

Često se dešava da ovakve konferencije ostanu samo na rečima, ali to sada nije slučaj jer je odmah potpisan i memorandum o saradnji BFW Design Collective-a i klastera modne i odevne industrije Srbije – FACTS. Belgrade Fashion Week je tokom godina uspeo da ostvari saradnju sa obrazovnim sistemom u ovom domenu i realizuje uspešne projekte u kolaboraciji sa različitim kulturnim organizacijama iz privatnog, javnog i civilnog sektora tako da je potpisivanje memoranduma o saradnji još jedan korak ka unapređenju poslovanja samostalnih modnih autora.

Jedni od glavnih zaključaka konferencije jesu činjenice da međusektorska i međuresorna saradnja, kao i stvaranje regionalnog modnog projekta mogu značajno doprineti daljem razvoju mode u Srbiji i regionu.


Vesti

Izabrani su prvi pobednici Evropske nagrade za mlade talente u arhitekturi

28/10/2016

Evropska nagrada za mlade talente u arhitekturi se pridružuje prestižnim nagradi Evropske unije za savremenu arhitekturu (Mies van der Rohe Award) i specijalnom priznanju za mlade arhitekte.

Sada kada postoji i YTAA nagrada, ovaj trio bijenalnih nagrada fondacije Mies van der Rohe i programa Kreativna Evropa prepoznaje najbolje u evropskoj arhitekturi u svakom stadijumu razvoja karijere pojedinaca u arhitekturi. Kroz prepoznavanje najboljeg diplomskog projekta skorašnjih studenata arhitekture, pejzažne arhitekture i urbanog dizajna, YTAA nagrada će postati važan stepenik napretka za mlade u arhitekturi.

Ovogodišnje finaliste i pobednike možete pogledati na ovde.


Vesti

U Briselu održana prva Creative Europe Show Case konferencija

28/10/2016

Skoro nakon tri godine implementacije, program Kreativna Evropa donosi svoje prve značajne rezultate. Mnogi značajni projekti se završavaju i to je dobro vreme za prezentaciju onoga što je urađeno i svih dostignuća programa na terenu.

Koordinatori projekata i ljudi koji direktno učestvuju u njima kao učesnici i publika, umetnici i stvaraoci, kao i donosioci odluka sastali su se 27. oktobra u Briselu u okviru Creative Europe Show Case konferencije kako bi razmenili svoja prva iskustva u programu Kreativna Evropa: šta su naučili, šta su bila najznačajnija iskustva i na koje izazove su nailazili, koji uticaj na umetničke karijere ima program Kreativna Evropa, kako sve umetnici i stvaraoci učestvuju u projektu i zašto – ova i mnoga druga pitanja bila su u fokusu programa konferencije.

Diskusija je održana u kontekstu realnih rezultata projekata projekata podržanih programom. Program konferencije je težio ilustraciji kako prioriteti kulturnih politika dobijaju svoj oblik kroz stvaralaštvo, transnacionalna partnerstva i ljude na terenu.

U programu konferencije učetvovali su mnogi evropski profesionalci u kulturi, a među projektima koji su predstavljeni nalazi se i četiri u kojima učestvuju ustanove i organizacije iz Srbije: Heroes we love u kome učestvuje Muzej istorije Jugoslavije, Departures and arrivals u kojem učetvuje Stanica – servis za savremeni ples, European digital art and science network u kojem učestvuje Centar za promociju nauke, i ViSet u kojem učetvuje Kulturanova iz Novog Sada.

Snimak konferencije možete pogledati ovde.


Vesti

U Briselu održan redovan sastanak Deskova

27/10/2016

U Briselu je 25. i 26. oktobra održan redovni sastanak deskova Kreativna Evropa svih zemalja učesnica programa sa Izvršnom agencijom za edukaciju, kulturu i audiovizuelni sektor Evropske komisije. Redovni, polugodišnji sastanci predstavnika deskova predstavljaju priliku za jačanje evropske saradnje, sumiranje postignutih rezultata i prenošenja iskustava, kao i debatovanje promena i novina u programu.

Ključne teme sastanka odnosile su se na srednjoročnu evaluaciju programa, evaluaciju rezultata novih međusektorskih poziva, novinama nagrade EFFE i redovne pozive kultura potprograma.

Posebno je važno istaći zaključke Izvršne agencije Evropske komisije za edukaciju, kulturu i audiovizuelni sektor na osnovu rada komisije koja je radila na evaluaciji aplikacija pristiglih na konkurs za evropske projekte saradnje 2016, a koji se odnose na slabe tačke pristiglih aplikacija u tom pozivu:

Nepostojanje razvijene strategije projekta navedeno je kao osnovna slabost projekata. Aplikacije ostaju na nivou ciljeva i namera. Namere su relevantne ali veoma slabo objašnjene kako bi uspešno podržale ideju projekta. Takođe, povezanost tema, prioriteta programa i projekta je slaba. Dovoljno je odgovoriti projektom na jednu od tema programa (razvoj publike, transnacionalna mobilnost i kreativne industrije).

Takođe, nerazumevanje koncepta razvoja publike (strategija razvoja publike nije isto što i strategija komunikacije i diseminacije projekta).

Kod dobrog broja aplikacija nema usklađenosti između aplikacionog formulara, narativnog opisa i budžeta projekta, a skromni odgovori u aplikacionom formularu (pogotovu delimični odgovori na potpitanja u formularu) upućuju na nepoznavanje suštine programa i neposvećenost ideji projekta.

Dokumentacija koja se odnosi na partnerstva nema dovoljno informacija ili su one neubedljive.

Posebno je istaknut problem nedovoljne vidljivosti Evropske komisije, Evropske unije i programa Kreativna Evropa kao podrške realizaciji projekta, nedovoljne razlike između „outsomes“ i „outputs“ projekata.

O svim smernicama i zaključcima dogovorenim na ovom sastanku Desk Kreativna Evropa Srbija će obavestiti zainteresovane aplikante i kroz svoje aktivnosti reagovati na iznete komentare i sugestije Evropske komisije.


Vesti

Javni poziv za podnošenje projekata na konkurs za Evropske mreže

14/10/2016

Otvoren je javni poziv za podnošenje projekata na konkurs za Evropske mreže. Rok za dostavljanje projekata je petak 25. novembar 2016. godine u 12 časova.

Ovaj poziv je otvoren po drugi put u okviru trajanja programa Kreativna Evropa i namenjen je podršci mrežama u razvijanju sledećih projekata:

– Aktivnosti putem kojih se zaposlenima u sektoru kulture i kreativnim industrijama obezbeđuje prenos posebnih veština i iskustava, uključujući veštine vezane za digitalne tehnologije;

– Aktivnosti kojima se pruža podsticaj zaposlenima u organizacijama kulture i kreativnim industrijama da učestvuju u projektima međunarodne saradnje i da razvijaju svoje karijere u Evropi i šire. Pored toga značajni su projekti razvoja inovativnih pristupa privlačenja publike, kao i novih modela poslovanja i upravljanja;

– Aktivnosti kojima se obezbeđuje jačanje sektora organizacija u kulturi i kreativnih industrija, kao i umrežavanje čiji je cilj stvaranje novih poslovnih prilika.

Priručnik za aplikante, sve potrebne uslove i dokumentaciju možete pregledati ovde.

Desk Kreativna Evropa Srbija i Antena Deska Kreativna Evropa Srbija vam stoje na raspolaganju za pomoć pri apliciranju, javite nam se tokom pripreme konkursne aplikacije.


Vesti

Novi Sad postao evropska prestonica kulture za 2021. godinu

13/10/2016

Grad Novi Sad biće evropska prestonica kulture 2021. godine, odlučili su članovi Panela nezavisnih stručnjaka Evropske komisije na zasedanju u Briselu. U najužoj konkurenciji za ovu prestižnu titulu, koja se dodeljuje gradovima iz država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, pored Novog Sada bio je Herceg Novi, kandidat Crne Gore.

Programski koncept kandidature sastoji se iz četiri oblasti pod zajedničkim nazivom „Za nove mostove“.

Most „Sloboda“ obuhvata kreativne industrije i mlade, dok je most „Nada“posvećen kulturnim kapacitetima i javnim prostorima. Program „Novi most“ akcenat stavlja na kulturno nasleđe i gostoprimstvo, a četvrti most „Duga“ bavi se temama konflikta i migracija.

Inicijativa za proglašenje evropske prestonice kulture koju je otpočela 1985. godine tadašnja ministarka kulture Grčke Melina Merkuri, izrasla je u jedan od najambicioznijih kulturnih projekata u Evropi i postala jedan od najprepoznatljivijih aktivnosti Evropske unije.

Izvorna motivacija za projekat je relevantnija nego ikada i usmerena je ka ostvarivanju prostora za upoznavanje kultura i razmenu među Evropljanima, ostvarivanju interkulturnog dijaloga i zajedničkom negovanju zajedničke istorije i vrednosti. Inicijativa je sada otvorena i za zemlje kandidate za članstvo u EU svake treće godine od 2021.

Novi Sad će biti u fokusu 2021. godine zajedno sa Temišvarom u Rumuniji i gradom u Grčkoj koji će biti izabran među tri grada kandidata (Elefsina, Kalamata i Rodos).
Tibor Navračič, evropski komesar odgovoran za edukaciju, kulturu, mlade i sport je rekao:”Jako sam ponosan što ćemo 2021. godine imati našu prvu prestonicu u zemlji kandidatu za članstvo u EU. Otvaranje ovog prestižnog evropskog programa ka zemljama koje teže punom priključenju EU je način da se približe i ojačaju svoje kulturne veze sa Unijom. Čestitam Novom Sadu!

Siguran sam da će pružiti posetiocima iz celog sveta priliku da istraže grad i njegove kulturne vrednosti, a svakako i kulturne različitosti Evrope i zajedniččkih vrednosti.
Uveren sam da će ova titula doneti Novom Sadu značajne dugoročne kulturne, kao i ekonomske i društvene koristi, kao što smo imali priliku da se uverimo sa prethodnim evropskim prestonicama kulture.”


Vesti

Objavljeni rezultati konkursa za književne prevode 2016

10/10/2016

Objavljeni su rezultati konkursa za književne prevode. Izdavačke kuće iz Srbije svojom posvećenošću i proaktivnošću ostvarile su veliki uspeh i Srbiju postavile na prvo mesto po broju odobrenih projekta na konkursu za književno prevođenje.

Od prijavljenih 19 projekata, 6 je ostvarilo podršku programa Kreativna Evropa, a sledeće na listi uspešnih su Italija sa 31 podnetim i 4 podržana projekta i Bugarska sa 26 podneta i 4 podržana projekta.

Iskrene čestitke IP Sezam Book za projekat „Scenes from Our Hidden Lives“, Propolis Books za projekat „Imaginative play to amazing stories to creative childhood”, Kontrast izdavaštvu za projekat „Three Generations of Writers Who Helped to Shape European Identity“, IP Zavet za projekat „Contemporary European Literature: Kaleidoscopic View 2“, Preduzeću za grafičku i izdavačku delatnost Heliks za projekat „Confluence: the literary quest for common European experience“ i Izdavačkoj kući Treći trg za projekat „Greek Literature from Cyprus in Serbian“.

Ovogodišnji ukupan iznos dodeljenih sredstava izdavačkim kućama iz Srbije na konkursu za književne prevode iznosi 286,992.50€.


Vesti

Dramaturška radionica u okviru projekta Instant Mix Theater Lab

28/09/2016

Na poziv Akademije umetnosti u Novom Sadu koja učestvuje u projektu Instant Mix Theater Lab , od 26. do 30. septembra 2016. godine predstavnici Deska Kreativna Evropa Srbija posetili su dramaturšku radionicu kojom je otpočeo ovaj projekat evropske saradnje.

U projektu učestvuju asocijacija L’Instant Même, Francuska (nosilac projekta), Univerzitet Midlseks, Velika Britanija (partner) i Akademija umetnosti Univerziteta u Novom Sadu, Srbija (partner). Radionice su zatvorenog tipa i učesnici pripadaju pomenutim institucijama. Učesnici Akademije umetnoti su studenti dramaturgije.

Radionica je zamišljena kao eksperimentalni projekat sa drugačijim pristupom prevodu dramskog teksta na drugi jezik, pri čemu sve što iskustvo prevoda nosi sa sobom postaje deo scenskog spektakla. Projekat je sufinansiran sredstvima Evropske unije u okviru programa Kreativna Evropa.

Cilj projekta je razvoj multilingvalizma i interkulturalizma u savremenom društvu i eksperimentalni pristup prevodu dramskog teksta na drugi jezik kao i suočavanje sa jezičkim preprekama u doživljaju teatra, kulturološkim, teritorijalnim i nacionalnim odlikama.

Multilingvalizam postaje moguć na sceni, on je deo spektakla, prevodi se uživo i pred publikom, kontekst globalnog kulturnog stanja je prisutan, društva se razotkrivaju, utisak o raznovrsnosti je živ, demokratičnost nije ideja već prizor i sadržaj, stanje građanske svesti prikazuje se u kontekstu prostora šireg od jedne nacije ili države. Scenski spektakl je bilingvalan, publika prvo prati igru na jeziku koji je izvorni – ideja je da ritam, melodija, karakteristike svakog jezika dopru do gledalaca. Zatim, scena se igra na maternjem jeziku gledalaca uz neposrednu mogućnost upoređenja emotivnog doživljaja.

Predstavnici Deska razgovarali su sa koordinatorima projekta o iskustvu apliciranja na program Kreativna Evropa i daljem planu realizacije projekta. Takođe, i sa studentima učesnicima radionice o značaju koji za njih ima učešće u ovom projektu.


Vesti

Javni poziv za podnošnje projekata u okviru Evropskih projekata Saradnje

27/09/2016

Otvoren je javni poziv za podnošenje projekata u okviru Evropskih projekata saradnje Programa Kreativna Evropa. Rok za dostavljanje projekata je sreda 23. novembar  2016. godine u 12 časova.

U okviru ovog poziva možete konkurisati u dve kategorije:
• Evropski projekti saradnje malog obima
• Evropski projekti saradnje velikog obima

Priručnik za aplikante, sve potrebne uslove i dokumentaciju možete pregledati ovde. 

Desk Kreativna Evropa Srbija i Antena Deska Kreativna Evropa Srbija vam stoje na raspolaganju za pomoć pri apliciranju.


Vesti

„Savremena evropska književnost u prevodu: kome i o čemu pišu pisci danas“

26/09/2016

Povodom Evropskog dana jezika, 26. septembra, u organizaciji Narodne biblioteke Srbije i EU info centra je održana tribina “Savremena evropska književnost u prevodu: kome i o čemu pišu pisci danas“.

Učesnici Vladislav Bajac, direktor izdavačkog preduzeća (IP) Geopoetike, Zoran Hamović, direktor IP Klio, Dimitrije Tadić, savetnik u Ministarstvu kulture i informisanja i rukovodilac Deska Kreativna Evropa, Ana Vukmanović, urednica govornog programa u predavačkom centru Kolarčeve zadužbine i Aleksandar Šurbatović urednik u IP Dereta govorili su o mestu i značaju savremene evropske književnosti na ovim prostorima: njenom prisustvu na izdavačkoj sceni, vidljivosti u medijima i u zvaničnim programima institucija kulture.

Teme razgovora bile su i kakva je uloga institucija kulture u upoznavanju javnosti sa recentnom evropskom literaturom i u kojoj meri one ostvaruju društveni značaj. Učesnici su govorili o srpskoj i svetskoj praksi predstavljanja književnih dela autora čija su dela tek prevedena kao i o potrebi za novim modusima predstavljanja savremene evropske književnosti s obzirom na promenu kulturne paradigme i o novim zahtevima i potrebama čitalačke publike.

Rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija govorio je o prilikama za unapređenje rada biblioteka u okviru programa Kreativna Evropa: kako biblioteke mogu da postanu otvorenije za publiku, zašto je važno da biblioteka izađu iz ustaljenih okvira programskih aktivnosti koje se smatraju njihovom matičnom delatnošču kao i značaju povećanja vidljivosti rada biblioteka.

Tribina “Savremena evropska književnost u prevodu” je deo projekta “Informacioni punktovi o Evropskoj uniji u bibliotekama Srbije”, koji Narodna biblioteka Srbije realizuje od avgusta 2015. do februara 2017. pod pokroviteljstvom Evropske Unije.


Vesti

Obuka u Domu Omladine Beograda

22/09/2016

Drage koleginice i kolege,

Obaveštavamo vas da će Desk Kreativna Evropa Srbija organizovati obuku za apliciranje na konkurs Programa Kreativna Evropa za podršku projektima evropske saradnje, 29. i 30. septembra 2016. godine u Domu omladine Beograda, Makedonska 22, Beograd.

Obuka je najpre posvećena onim ustanovama/ organizacijama koje pripremaju dokumentaciju za prijavu na konkurse programa Kreativna Evropa, ali i svim zainteresovanim profesionalcima u kulturi koji žele da se informišu u obuče za konkurisanje na program Kreativna Evropa.

Ljubazno molimo sve zainteresovane da do 28. septembra u 12 časova prijave svoje učešće na adresu reg.kreativnaevropa@gmail.com i da u pismu navedu naziv ustanove/ organizacije, kao ime i prezime predstavnika/ ca ustanove/ organizacije.

Molimo sve koji su zainteresovani za individualne konsultacije da to napomenu u prijavi.

Program obuke možete pogledati ovde.

Srdačno vas pozdravljamo i očekujemo u Domu omladine Beograda!

Desk Kreativna Evropa Srbija


Vesti

Info dani u Kanjiži i Sremskoj Mitrovici

14/09/2016

Antena Deska Kreativna Evropa Srbija u saradnji sa opštinama Kanjiža i Sremska Mitrovica 14. i 15. septembra 2016. godine, organizovala je Info-dan o programu Kreativna Evropa.

Info-dani su promotivni događaji Deska Kreativna Evropa Srbija na kojima se predstavljaju program Kreativna Evropa, aktivnosti Deska Kreativna Evropa Srbija, kao i dosadašnji uspesi Srbije na konkursima najvećeg evropskog programa za projekte iz oblasti kulture.

Tokom Info-dana predstavnici Antene Deska Kreativna Evropa Srbija predstavili su prioritete i ciljeve programa, osnovne karakteristike i obavezne uslove za konkurisanje, značaj ovog programa za institucije i organizacije iz oblasti kulture iz Srbije i konkretne mogućnosti kada je u pitanju internacionalizacija aktivnosti i projekata iz kulture Srbije.

Info dan je bio posvećen predstavnicima svih ustanova i organizacija u kulturi iz Kanjiže i Sremske Mitrovice i mesta u okruženju – javnim ustanovama kulture, organizacijama civilnog društva koje se bave kulturom, obrazovnim, naučnim i istraživačkim ustanovama, kao i samostalnim umetnicima, kustosima i menadžerima u kulturi.


Vesti

Kako kultura može da pomogne razvoju jedne zajednice – saradnja Srbije i Evropske unije

12/09/2016

Matična biblioteka “Ljubomir Nenadović i EU projekat “EUTEKA – EU u vašoj biblioteci” organizovali su 15. septembra u čitaonici bibioteke, tribinu pod nazivom “Kako kultura može da pomogne razvoju jedne zajednice – saradnja Srbije i Evropske unije”.

Na tribini su govorili Dimitrije Tadić, rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija, Violeta Milošević, direktorka Matične biblioteke “Ljubomir Nenadović” Valjevo, Lola Joksimović iz Tima Evropa Srbija, Ksenija Stevanović, direktorka Zavoda za zaštitu spomenika kulture Valjevo, Marija Tešanović Valjevska kulturna mreža, Vladimir Krivošejev, direktor Narodnog muzeja Valjevo, Dejan Bogojević predstavnik veća grada Valjeva, i predstavnici Turističke organizacije Valjevo.

Moderator skupa bio je Aleksandar Đukić, predstavnik projekta “EUTEKA – EU u vašoj biblioteci”.

U okviru debate rukovodilac Deska predstavio je mogućnosti koje program Kreativna Evropa nudi izdavačima, umetnicima, ustanovama kulture, medijima i posebno naglasio značaj koji program Kreativna Evropa ostvaruje kroz svoje prioritete – podršku interresornoj saradnji, kroz saradnju resora kulture i zdravstva, privrede, obrazovanja i dr, podršku intersektorskoj saradnji – kroz podršku projekata u kojima su partneri kako iz javnog, tako i iz civilnog i privatnog sektora, i koliko učešće u program Kreativna Evropa pomaže ustanovama i organizacijama u prevazilaženju okvira ustaljenih praksi delovanja.

”EUTEKA – EU u vašoj biblioteci“ je projekat Evropske unije čiji je cilj pružanje konkretne podrške bibliotekama širom Srbije koje u okviru svojih aktivnosti već informišu korisnike o funkcionisanju Evropske unije, njenim institucijama, zemljama članicama, politikama i procesu evropskih integracija.

Ideja je da biblioteke postanu neka vrsta informativnih centara u kojima će građani moći da pronađu različite informacije o Evropskoj uniji i procesu pristupanja Srbije EU.

U okviru ovog projekta u jednom broju biblioteka biće postavljene “EUTEKA” police sa knjigama i publikacijama o Evropskoj uniji kooje će biti na raspolaganju korisnicima biblioteka. Biblioteke su i domaćini skupova na kojima se kroz prizmu različitih društvenih tema govori o mogućnostima saradnje između Srbije i Evropske unije.

Podrška bibliotekama uključuje i edukaciju bibliotekara za korišćenje EU fondova kao i opremanje jednog broja biblioteka pravnom, ekonomskom i politikološkom stručnom literaturom o Evropskoj uniji.


Vesti

Proslava dodele GRAND PRIX EU za kulturnu baštinu: selo Gostuša

30/08/2016

Sutra će u Domu kulture Pirot biti održana ceremonija proslave glavne nagrade Evropske unije u kategoriji istraživanja kulturnog nasleđa i prizanja Evropa Nostre za kulturno nasleđe u 2016. godini, koji su dodeljeni Studiji zaštite sela Gostuša u opštini Pirot niškog Zavoda za zaštitu spomenika kulture. Na ceremoniji će govoriti generalna sekretarka Evropa Nostre, gospođa Sneška Quaedvlieg Mihailović i gradonačelnik Pirota, gospodin Vladan Vasić, a očekuje se i dolazak ambasadora EU u Srbiji, Majkla Devenporta.

Planirano je da učesnici ceremonije obiđu selo Gostuša, a imaće priliku i da pogledaju izložbu posvećenu ovom staroplaninskom selu postavljenu ispred Doma kulture. Značajno je da je ceremoniji prethodio četvorodnevni seminar iz oblasti zaštite i promocije kulturng i prirodnog nasleđa, koji je okupio oko trideset stručnjaka iz regiona. Cilj seminara je da se podignu kapaciteti lokalnih ustanova i organizacija u oblasti upravljanja kulturnom baštinoma i da se stvore efikasniji sistemi zaštite kulturnih i prirodnih dobara u Srbiji.
Studija konzervacije sela Gostuša dobila je evropsku nagradu za nasleđe 2016 – Grand prix, najprestižniju evropsku nagradu u domenu nasleđa u Evropi u konkurenciji od pet projekata u kategoriji istraživanja. Nagradu su dodelili Maestro Plasido Domingo, predsednik Evropa Nostre, i Tibor Navračić, Evropski komesar za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport, maja 2016. u Madridu.

Više informacija o dodeljenoj nagradi: http://www.europanostra.org/awards/197/
Više informacija o studiji: http://europanostraserbia.org/studija-zastite-sela-gostusa-dobitnik-nagrade/
Evropa Nostra: http://www.europanostra.org/who-we-are/
Evropa Nostra Srbija: http://europanostraserbia.org/
FB događaj – Ceremonija dodele nagrade: https://www.facebook.com/events/1126541527425050/


Vesti

Klaske Vos u Beogradu: zašto EU ulaže u kulturu u državama-kandidatima?

08/07/2016

Desk Kreativna Evropa Srbija i EU Info centar u Beogradu organizuju predavanje Klaske Vos, evropske stručnjakinje za evropsku kulturnu politiku i kulturno nasleđe, na temu Evropske integracije i ulaganje u kulturu 21. jula u 17 časova u prostorijama EU info centra u Beogradu.

Klaske Vos će govoriti o tome zašto i na koji način Evropska unija ulaže u kulturu u nastojanju da olakša proces evropintegracija državama koje su, poput Srbije, u fazi pridruživanja. Biće reči o tome šta je aktuelna agenda EU kada je reč o finansiranju inicijativa u kulturi, na koji način se ova ulaganja organizuju i kakvi su efekti tih ulaganja na funkcionisanje sistema kulture država-kandidata u procesu pristupanja EU.

Klaske Vos je postdoktorantkinja u organizaciji ACCESS EUROPE i predavač na Evropskim studijama Fakulteta društvenih nauka Univerziteta u Amsterdamu. Njena istraživanja tiču se pitanja evropske kulturne politike , odnosa EU prema državama-kandidatima, evropskog kulturnog nasleđa i stvaranja evropskog identiteta.

Program Kreativna Evropa je glavni program EU kojim se finansiraju projekti u kulturi, tako da će domaći akteri u kulturi moći da dobiju više informacija o opštim smernicama evropske kulturne politikekao i o specifičnim prioritetima programa Kreativna Evropa.


Vesti

Rezultati javnog poziva za učešće u seminaru “Program Kreativna Evropa – priprema projekata”

04/07/2016

Predstavnici dvadeset ustanova i organizacija iz Srbije imaće priliku da učestvuju na seminaru pripreme predloga projekata za program Kreativna Evropa, koji se organizuje u Muzeju na otvorenom “Staro selo” – Sirogojno.

Među njima su četiri muzeja (Narodni muzej u Kragujevcu, Muzej istorije Jugoslavije, Pozorišni muzej Vojvodine i Narodni muzej u Valjevu), tri biblioteke (Narodna biblioteka u Požegi, Matična biblioteka „Ljubomir Nenadović“ u Valjevu i biblioteka „Stefan Prvovenčani“ u Kraljevu) dva kulturna centra (Romski kulturni centar u Beogradu u Kulturno-obrazovni centar “Vuk Karadžić” u Plandištu), dva fakulteta i jedna škola (Fakultet primenjenih umetnosti u Beogradu, Ekonomski fakultet u Beogradu i Škola animiranog filma u Vranju), jedna galerija (Umetnička galerija „Nadežda Petrović“ u Čačku), i sedam organizacija civilnog društva (Akademska inicijativa „Forum 10“ iz Novog Pazara, udruženje „Krokodil“ iz Beograda , udruženje Eco Art & Theory, Gradska Gerila Beograd, Udruženje građana „Muzej pivarstva Đorđe Vajfert“ iz Pančeva, Grupa za kreativnu ekonomiju, Udruženje građana „Kudes“ iz Beograda i Belgrade Raw kolektiv).

Program seminara čine prezentacije programa Kreativna Evropa (Dimitrije Tadić, Nina Mihaljinac, Milan Đorđević, Desk Kreativna Evropa Srbija i Luka Kulić, Muzej savremene umetnosti Vojvodine), predavanja na temu savremenih umetničkih praksi (Jovan Čekić, Fakultet za medije i komunikacije), prikupljanja sredstava u kulturi (Virdžinija Đeković, Tačka komunikacije), i radioničkog programa – prezentacija, konsultacija i razgovor o predlozima projekata.

Zahvaljujemo se svima na interesovanju, a učesnicima seminara želimo uspešan rad na projektnim idejama, te ostvarivanje dugoročnih profesionalnih veza na seminaru u Sirogojnu!

Preuzmite program seminara i spisak učesnika.


Vesti

Evropa je prepoznala Gostušu, koliko sami prepoznajemo svoje kulturno nasleđe

28/06/2016

U niškom EU info kutku održana je panel diskusija „Evropa je prepoznala Gostušu, koliko sami prepoznajemo svoje kulturno nasleđe“. Povod skupa jeste nedavno dodeljena nagrada Evropske unije i Evropa Nostre Zavodu za zaštitu spomenika za konzervaciju staroplaninskog sela Gostuša.

Tribina je započeta predstavlianjem programa Kreativne Evrope u Srbiji. Rukovodilac Deska Kreativna Evropa u Srbiji Dimitrije Tadić govorio je o prilikama za nove interpretacije kulturnog nasleđa koje ovaj program daje, uspešnim projektima iz Srbije koji se bave kulturnim nasleđem i digitalnim tehnologijama i značaju izlaska profesionalaca u kulturi iz pasivne uloge čuvara nasleđa u one koji ga interpretiraju i čine zanimljivim široj javnosti.

Generalna sekretarka Evropa Nostre u Srbiji Višnja Kisić je na panelu u EU info kutku predstavila neke od do sada nagrađenih projekata u oblasti nasleđa širom Evrope. Ona je ovom prilikom i najavila konkurs koji je otvoren do 30. septembra, a dodela najprestižnijeg priznanja za nasleđe na evropskom nivou održaće se sledeće godine u finskom gradu Turku.

Gran pri koji je Zavod za zaštitu spomenika kulture u Nišu dobio za konzervaciju sela Gostuša prva je nagrada Evropa Nostre Srbiji. Tokom prezentacije projekta, direktorka Zavoda Elena Vasić-Petrović je rekla da je žiri kao vrednosti projekta istakao aktivno učešće studenata u njemu, kvalitetno izrađenu dokumentaciju i činjenicu da smo sa skromnim finansijskim sredstvima postigli ozbiljne rezultate.

Arhitekta – konzervator Aleksandra Mirić je na panelu istakla kako je od izuzetnog značaja za Niš to što je prvi grad u Srbiji koji je prihvatio metodologiju Qualicities kao osnovnu metodologiju u procesima donošenja i sprovodjenja odluka na nivou Grada Niša, ustanova kulture, lokalnih institucija i ustanova, lokalnih udruženja i gradskih opština.

Na panelu se govorilo i o značaju kulturnog nasleđa na lokalnom nivou. Osnivač fondacije „Za lepši Niš“ Ivan Redi ocenio je da se ne treba oslanjati na stogodišnje projekte, već treba menjati pomalo. To je i bila ideja kada se krenulo sa uređenjem centralnih niških ulica, Balkanske i Davidove u čiju su rekontrukciju aktivno uključeni studenti arhitekture.


Vesti

Javni poziv za učešće u seminaru „Program Kreativna Evropa – priprema projekata“

31/05/2016

Kultura Desk Kreativna Evropa Srbija u saradnji sa Muzejom na otvorenom „Staro selo“, Sirogojno organizuje seminar „Program Kreativna Evropa – priprema projekata“ od 12. do 15. jula 2016. godine. Poziv je upućen svim ustanovama i organizacijama iz Srbije koje planiraju da konkurišu na program Kreativna Evropa, nezavisno od toga da li su učestvovali u projektima međunarodne saradnje ili tek planiraju svoje međunarodne aktivnosti. Potrebno je imati u vidu da na ovom seminaru pripremamo projekte ustanova i organizacija koje će konkurisati za podršku programa Kreativna Evropa, kako ove godine tako i narednih godina, te se ne očekuje da će učesnici seminara konkurisati u ovoj godini.

Teme kojima će se seminar baviti su savremene prakse i koncepti u međunarodnoj kulturnoj saradnji, kulturnoj baštini i savremenoj umetnosti; menadžment međunarodnih projekata; evropska kulturna politika i prioriteti programa Kreativna Evropa.
Pored predstavnika Deska Kreativna Evropa Srbija, predavači na seminaru su Jovan Čekić (Univerzitet Singidunum, Fakultet za medije i komunikacije) i Virdžinija Đeković (Tačka komunikacije).

Cilj seminara

Cilj seminara je podizanje kvaliteta i priprema projekata za konkurisanje na program Kreativna Evropa, podizanje progamsko-organizacionih kapaciteta ustanova i organizacija iz Srbije, kao i doprinos demetropolizaciji u polju kulture. Pored toga, seminar se organizuje radi pospešivanja komunikacije, saradnje i razmene iskustava predstavnika ustanova i organizacija u kulturi iz gradova i opština Srbije.

Kriterijumi

Osnovni kriterijumi selekcije učesnika seminara su kvalitet predloga projekta i potencijalnih partnerstava. Kvalitet predloga projekata meri se u odnosu na: usklađenost sa temama i prioritetima programa Kreativna Evropa, inovativnost i stručnu utemeljenost koncepta.

Uslovi javnog poziva

1. Broj mesta je ograničen na dvadeset i pet učesnika;
2. Za učešće u seminaru mogu se prijaviti do dve osobe iz jedne ustanove/ organizacije;
3. Desk Kreativna Evropa Srbija i Muzej na otvorenom „Staro selo“ pokrivaju troškove smeštaja i ishrane, a učesnici seminara obezbeđuju svoje putne troškove.

Podnošenje prijave

Prijava na seminar treba da sadrži sledeće informacije (najviše do tri stranice):

– Kratak opis projekta s kojim ustanova ili organizacija želi da konkuriše na program Kreativna Evropa ili smatra da predlog projekta ima potencijal za konkurisanje;

– Listu potencijalnih partnera na projektu;

– Kratak opis ustanove/ organizacije (misija, ciljevi, glavne aktivnosti);

– Naznaku o radnom mestu osobe (opis radnog mesta ili zaduženja) ili osoba koje se prijavljuju na učešće na seminaru.

Prijavu je potrebno dostaviti na internet adresu Kultura Deska Kreativna Evropa Srbija – kreativnaevropa@kultura.gov.rs.

Rok za podnošenje prijava

Prijave se mogu podneti do 25. juna 2016. godine. Prijave koje stignu nakon utvrđenog roka neće se uzimati u razmatranje.


Vesti

Forum Kreativna Evropa 2016.

17/04/2016

Forum Kreativna Evropa 2016 biće održan 25. i 26. aprila u Zadužbini Ilije M. Kolarca u organizaciji Deska Kreativna Evropa Srbija i Ministarstva kulture Republike Srbije. Prema ambicijama, Forum će prevazići značaj svih dosadašnjih aktivnosti Deska Kreativna Evropa Srbija, a moglo bi se reći i da će odgovoriti potrebi koja nije u potpunosti zadovoljena, a od suštinskog je značaja za razvoj kulture u Srbiji.

Naime, po prvi put će na jednom mestu biti okupljeni eksperti iz osam oblasti kulture (audiovizuelno stvaralaštvo, vizuelne umetnosti, izvođačke umetnosti, muzika, nauka i teorija kulture i umetnosti, književnost, kreativne industrije, kulturna baština), samostalni, kao i oni koji deluju u okviru javnih, privatnih i civilnih organizacija. Eksperti će u okviru radnih stolova izrađivati strateške analize i dati preporuke za razvoj međunarodne kulturne saradnje u zasebnim oblastima.

Rezultati rada biće predstavljeni i javno debatovani u okviru drugog dana Foruma, publikovani u publakaciji Deska, ali najvažnije – biće korišćeni u budućem upravanju međunarodnom kulturnom saradnjom u Srbiji.

Tema međunarodne saradnje i kulture politike proširena je sadržajem drugih programa Foruma (Stati(sti)ke kulturne politike“, izložba statističkih podataka o međunarodnoj saradnji u Srbiji, prezentacija međunarodne i regionalne saradnje Asocijacije NKSS, Kulturna politika: perspektiva budućih profesionalaca – radionica kulturne politike za mlade, video-konferencija sa organizacijama-partnerima Kolarca na projektu Kolarac Take over)

Drugi cilj je pružanje informacija o Programu Kreativna Evropa i domaćim međunarodnim programima i konkursima kojima se podržavaju projekti u kulturi. Zato će biti predstavljeni:

• uspešni projekti podržani programom Kreativna Evropa u 2015. godini (književni prevodi: Heliks, Klio, Laguna, Zavet, Dereta; projekti evropske saradnje: Muzikološki institut SANU, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Arheološki institut u Beogradu i Zavod za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica, Kuda.org, Magnetic field B, No Borders Orchestra, Darkvud; evropske platforme: Društvo arhitekata Beograda);

• potprogram MEDIA kojem se Srbija nedavno pridružila i potprogram Kultura: prioriteti, konkursi i procedure (budžet i adimistracija)

• Evropska nagrada za kulturnu baštinu i ovogodišnji dobitnik nagrade iz Srbije, Selo Gostuša, Zavod za zaštitu spomenika kulture Niš

• programi Erasmus+, Horizont, Kosme, konkursi fondacija Jelena Šantić, Vodič kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja (Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva).

Takođe će biti organizovan niz konsultacija (pravnici i ekonomisti Ministarstva kulture RS), prezentacija i radionica na temu fandrejzinga i konkurisanja na programe koji podstiču međunarodnu sadadnju, mobilnost, razvoj publike i kreativne industrije (EU projekti).

Budući da je Forum 2015 na Kolarcu okupio oko petsto stručnjaka iz kulture iz Srbije – očekujemo da će Forum Kreativna Evropa 2016 nastaviti tradiciju dinamične saradnje! Ulaz na Forum Kreativna Evropa 2016 je slobodan.

Program Foruma možete pogledati ovde.


Vesti

Info dan na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu

05/04/2016

Na Fakultetu primenjenih umetnosti, 5. aprila 2016. godine u okviru Info dana predstavljene su mogućnosti koje pruža program Kreativna Evropa.

Rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija govorio je o procedurama konkursa, sa akcentom na mogućnosti univerziteta i fakulteta da svoje aktivnosti uključe u širi evropski kontekst, obezbeđujući na taj način značajana finansijska sredstva, kao i profesionalna partnerstva sa evropskim ustanovama i organizacijama. Još jednom je istaknuto da je za učešće u programu Kreativna Evropa najpre neophodna dobra projektna ideja, a ne znanje o administriranju projekata.

akultet primenjenih umetnosti nedavno je uspostavio kancelariju za međunarodnu saradnju i pisanje projekata, te je to ujedno bila i prilika za razgovor sa zaposlenima o prvim koracima ka učešću u programu – načinima povezivanja sa potencijalnim partnerima na internacionalnom nivou i prednostima koje univerziteti mogu imati u tom delu pripreme, kao i diskutovali o važnim pitanjima sa kojima se organizacije susreću prilikom konkurisanja.


Vesti

Info dani u Čačku i Gornjem Milanovcu

02/04/2016

U Umetničkoj galerija Nadežda Petrović Čačak i Kulturnom centru Gornji Milanovac održani su Info-dani kojima su prisustvovali predstavnici javnih i civilnih organizacija iz Čačka i Gornjeg Milanovca. Razgovarali smo o osnovama funkcionisanja programa Kreativna Evropa, načinima povezivanja sa partnerima iz inostranstva, mogućnostima sufinansiranja uspešnih projekata i poziciji koju naša zemlja zauzima u pogledu podrške programa Kreativna Evropa koju je ostvarila u 2014. i 2015. godini.

Srbija po dosadašnjim rezultatima uspešnosti ostvarivanja podrške programa Kreativna Evropa zauzima deseto mesto među 38 zemalja koje učestvuju u programu. Među uspešnim projektima najviše je organizacija iz Beograda i Desk ovakvim aktivnostima nastoji da podstiče angažovanje i učestvovanje ustanova i organizacija iz ostalih gradova i teritorija Srbije.

Umetnička galerija Nadežda Petrović je jedna od ovogodišnjih aplikanata u okviru projekata evropskih saradnji, čije rezulatate očekujemo uskoro.


Vesti

Info dani u Kruševcu, Kragujevcu i Kraljevu

01/04/2016

Prezentacija programa Kreativna Evropa održana je 9, 10. i 11. marta 2016. godine u saradnji sa Narodnim muzejom u Kruševcu, Studentskim kulturnim centrom u Kragujevcu i Narodnim muzejom u Kraljevu održali su prezentaciju programa Kreativna Evropa.

Sa predstavnicima lokalnih ustanova i organizacija u kulturi razgovarali smo o mogućnostima konkursanja na pozive programa Kreativna Evropa, kao i važnosti ovog programa za regione koji nemaju pristup programima prekogranične saradnje, temama kojima se program bavi, šta može biti dobra projektna ideja i koliko je bitna administracija projekta.

Posebno je ukazano na značaj produbljivanja postojeće saradnje lokalnih ustanova kulture sa inostranim partnerima, a razgovarano je i o diverzifikaciji izvora finansiranja, te različitim mogućnostima sufinansiranja uspešnih projekata u okviru programa Kreativna Evropa – od specijalizovanog konkursa Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, do finansijske podrške lokalne samouprave.

Jedan od važnih ciljeva Deska Kreativna Evropa Srbija jeste doprinos demetropolizaciji Srbije, zbog čega se deo aktivnosti Deska odvija ne samo van Beograda, već i van većih gradskih centara. Ujedno, ove aktivnosti Deska usmerene su ka jačanju kapaciteta domaćih ustanova i organizacija u oblasti međunarodne saradnje.


Vesti

Otvoren konkurs za književne prevode

08/03/2016

Ovogodišnji konkurs za književne prevode otvoren je u okviru programa Kreativna Evropa 7. marta 2016. godine. Rok za konkurisanje je 27. april 2016. godine, a mogu se javiti izdavači s predlogom za prevođenje posebnog paketa knjiga na evropske jezike.
Neznatno izmenjeni uslovi i procedura konkursa objavljeni su na internet stranici Evropske komisije,  a izmene se tiču dodeljivanja automatskih poena za prevode dela koja su dobila Evropsku nagradu za književnost. Umesto dosadašnjih 25 poena, ovi projekti moći će da ostvare najviše 15 automatskih poena.

Svi zainteresovani izdavači iz Srbije mogu se javiti Desku Kreativna Evropa Srbija sa svim eventualnim pitanjima putem kontakata koji su naznačeni na sajtu.
Izdavači se mogu informisati o projektima književnih prevoda iz Srbije koji su podržani sredstvima programa Kreativna Evropa 2015. i 2016. godine u delu sajta Uspešne priče.

Posebno treba istaći da je Srbija na trećem mestu po uspešnosti na konkursu za književne prevode u okviru programa Kreativna Evropa, što svedoči o velikoj posvećenosti i proaktivnosti domaćih izdavača.


Vesti

Učešće rukovodioca Deska Kreativna Evropa Srbija na okruglom stolu „Podrška novim kulturnim praksama u domovima za decu i omladinu i školama“

22/02/2016

Okrugli sto „Podrška novim kulturnim praksama u domovima za decu i omladinu i školama“ u Domu za decu i omladinu „Vera Radivojević“ održan je u Beloj Crkvi 18. februara 2016. godine, i to u okviru projekta Corners of Europe, podržanog sredstvima programa Kreativna Evropa.

Na okruglom stolu bilo je reči o domaćim i međunarodnim iskustvima u pružanju podrške deci iz osetljivih grupa, partnerstvima i saradnji kao uslovu za uspeh socijalne inkluzije dece bez roditeljskog staranja, kao i praktikovanju dečijih prava.

Jedan od glavnih prioriteta programa Kreativna Evropa upravo se tiče razvoja publike i promocije kulture kao faktora održivog razvoja zajednica, što se može postići putem povezivanja kulture sa drugim resorima (obrazovanje, zdravstvo, turizam, npr.), pri čemu je od posebnog značaja upravo rad sa osetljivim ciljnim grupama odnosno, njihova inkluzija kroz projekte kulture. Rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija istakao je da je ova vrsta aktivnosti značajna iz aspekta ukazivanja na ulogu kulture u društvu, budući da takav pristup kulturi često izostaje pri osmišljavanju projekata. Korist od kulture treba da imaju ne samo profesionalci u kulturi, nego i sve društvene grupe, i to u smislu podizanja kvaliteta življenja, inkluzije, interkulturnog dijaloga, tolerancije.
Okrugli sto organizovan je putem partnerstva Kulturnog centra Reks, Grupe 484 i Fonda B92, uz podršku Švedskog instituta i Ministarstva kulture i informsanja.


Vesti

Održan redovni sastanak rukovodilaca Deskova Kreativna Evropa

22/02/2016

Sastanci deskova Kreativna Evropa iz trideset i osam zemalja Evrope održani su u Berlinu od 10. do 12. februara u organizaciji Evropske komisije i Izvršne agencije za kulturu i audiovizuelno stvaralaštvo. Redovni, polugodišnji sastanci predstavnika deskova predstavljaju priliku za jačanje evropske saradnje i prenošenja iskustava u koncipiranju dođađaja Deskova.

Pored sumiranja postignutih rezultata, ključne teme sastanka odnosile su se na evropske nagrade, izmene smernica konkursa potprograma Kultura, primere dobrih praksi i savete za konkurisanje. Značajna izmena procedure konkursa za književne prevode odnosi se na automatske poene za prevode dela koja su dobila Evropsku nagradu za književnost. Umesto dosadašnjih 25 poena, ovi projekti moći će da ostvare najviše automatskih 15 poena.

Sastanak je organizovan radi dogovora o zajedničkoj strategiji delovanja deskova, preispitanju dosadašnjih praksi i mogućnosti razvijanja novih, ali se ticao i važnih tema iz oblasti kulturne politike i umetničke produkcije: mobilnost umetnika, razvoj publike, kreativne industrije i preduzetništvo u kulturi, zalaganje i promocija zajedničkih evropskih vrednosti.


Vesti

Poziv za nagradu mladim talentima u arhitekturi

17/02/2016

Kako bi se podržali mladi diplomci arhitekture na početku svoje karijere pokrenut je novi deo nagrade Evropske unije za savremenu arhitekturu (Mies van der Rohe Award).

Za Young Talent Architecture Award (YTAA), žiri bira tri pobednička master projekta od devet finalista, izabranih zbog svoje izvrsnosti, autentičnosti, održivosti i inovativnosti. YTAA takođe priznaje i profesore i univerzitete posvećene kvalitetu u arhitekturi. Prvi kandidati koji mogu da konkurišu su iz 2015/2016. akademske godine, a evropske škole arhitekture, urbanizma i pejzažne arhitekture su pozvane da predlože kandidate do 15. jula 2016.

Nagrada ima za cilj internacionalizaciju karijere pobednika i njihovo upoznavanje sa najboljim evropskim arhitektonskim kompanijama koje su uključene u nagradu Evropske unije za savremenu arhitekturu – Mies van der Rohe Award u poslednjih 27 godina.

YTAA je dodatak nagradi Evropske unije za savremenu arhitekturu, koja svake druge godine slavi pobednika i pobednika – arhitektu u nastajanju. Nagrada naglašava doprinos evropskih arhitekata razvoju novih ideja i tehnologija u savremenom urbanom razvoju. Lansirana 1987. godine, a sufinansirana od strane Kreativne Evrope i Fundació Mies van der Rohe, € 60.000 vredna nagrada se smatra najprestižnijom u evropskoj arhitekturi.


Vesti

Nova Iskra partner u projektu European Creаtive Hubs Network

09/02/2016

U decembru 2015. godine, Evropska komisija objavila je rezultate pet odabranih projekata koji imaju za cilj razvoj mreža kreativnih habova i coworking prostora na području EU u narednim godinama. Projekti su fokusirani na kreiranje i pružanje podrške mreži hubova, kreativnih i coworking prostora za profesionalce i preduzetnike u kulturnom i kreativnom sektoru, a Nova Iskra je jedan od partnera u okviru projekta European Creative Hubs Network.

British Council će implementirati projekat kao inicijator i glavni koordinator, u saradnji sa nizom partnera iz Evrope, uključujući i Novu Iskru. Projekat će u narednim godinama težiti ka jačanju kreativnih habova na evropskom nivou kroz jačanje transnacionalne i međusektorske saradnje među partnerima. Jedan od ciljeva projekta je obezbeđivanje programa za doedukaciju i jačanje kapaciteta za menadžere, kulturne i kreativne profesionalce i preduzetnike. Pored ovih aktivnosti, u okviru projekta biće održane i tri reprezentativne, međunarodne konferencije posvećene kreativnim habovima i razvojnim tendencijama u domenu kreativnih industrija, od kojih će jedna biti održana upravo u Beogradu krajem 2016. godine, dok će druge dve konferencije biti održane u Atini i Portu.

Pored British Councila i Nove iskre, partneri na projektu su i European Business and Innovation Centre Network (Belgija), Bios (Grčka), Addict (Portugal),Betahaus (Nemačka), Creative Edinburgh (Škotska) i Factoria Cultural (Španija). 


Vesti

Srećni praznici

29/12/2015

DESK-CESTITKA-2016
Dragi prijatelji, koleginice i kolege, iskreno se zahvaljujemo na divnom radu i saradnji u 2015. Želimo vam ugodan odmor i srećnu Novu godinu!!!


Vesti

Info-dan na Pedagoškom fakultetu u Somboru

21/12/2015

Zdanje Preparandije, Venac Radomira Putnika 30, Sombor

Antena Deska Kreativna Evropa Srbija u saradnji sa Pedagoškim fakultetom iz Sombora 22. decembra 2015. godine, sa početkom u 11 časova, organizuje Info-dan o programu Kreativna Evropa.

Info-dani su promotivni događaji Antene Deska Kreativna Evropa Srbija na kojima se predstavljaju aktivnosti Deska i Antene Deska Kreativna Evropa Srbija, Program Kreativna Evropa kao i dosadašnji uspesi Srbije na konkursima najvećeg evropskog programa za projekte iz oblasti kulture.

Program Kreativna Evropa je najveći fond Evropske unije namenjen projektima iz oblasti kulture koji traje od 2014. do 2020. godine sa ukupnim budžetom od 1,46 milijardi evra koji je u potpunosti dostupan institucijama i organizacijama iz Srbije.

Tokom Info-dana Antena Deska Kreativna Evropa Srbija će predstaviti prioritete i ciljeve programa, osnovne karakteristike i obavezne uslove za konkurisanje, značaj ovog programa za institucije i organizacije iz oblasti kulture iz Srbije i konkretne mogućnosti kada je u pitanju internacionalizacija aktivnosti i projekata iz kulture Srbije. Info dan je posvećen predstavnicima svih ustanova i organizacija u kulturi iz Sombora i mesta u okruženju – javnim ustanovama kulture, organizacijama civilnog društva koje se bave kulturom, obrazovnim, naučnim i istraživačkim ustanovama, kao i samostalnim umetnicima, kustosima i menadžerima u kulturi.

Pozivamo vas da prisustvujete našem Info-danu, učestvujete u razgovoru i saznate više o mogućnostima za finansiranje projekata iz oblasti kulture.

Program Info-dana:

11.00 – 11.45

Predstavljanje Antene Deska Kreativna Evropa Srbija i dosadašnjih uspešnih rezultata iz Srbije – Luka Kulić, koordinator Antena Deska KE Srbija

11.45 – 12.15

Predstavljanje programa Kreativna Evropa i potrebne dokumentacije za apliciranje – Dragana Srećkov, projektna menadžerka Antene Deska KE Srbija

12.15 – 13.00

Pitanja i diskusija


Vesti

Konferencija Deska Kreativna Evropa Srbija „Kultura, koncepti i upravljanje promenama“

08/12/2015

Konferencija Deska Kreativna Evropa Srbija „Kultura, koncepti i upravljanje promenama“ održava se od 14. do 16. decembra u Jugoslovenskoj kinoteci u Beogradu, sa idejom da se sa domaćim i evropskim ekspertima i akterima u polju kulture pokrenu sledeća pitanja: da li je umetničko stvaralaštvo danas u krizi, da li su biznis i kultura u ljubavi ili mržnji, da li su, poput kreativnih gradova, u krizi novi koncepti u kulturi, zašto je, u tom kontekstu, bitan koncept razvoja publike?

Na konferenciji želimo da dođemo do odgovora na pitanje kako kultura može da se razvija u savremenom društvu i savremenim ekonomskim uslovima; šta mi iz kulture možemo da naučimo od biznis sektora, a koje poruke biznis sektoru treba prenesemo.

Program konferencije čine prezentacije različitih modela ostvarenih partnerstava i saradnji biznis sektora i organizacija u kulturi: NELT i Galerija 12 HUB, Radix i Galerija Zvono, VIP mobile i Festival igre, Nova iskra i njihovi partneri i drugi. Trećeg dana će biti predstavljeni primeri biznis inicijativa u kulturi iz oblasti gejminga, mode, muzičke industrije, izdavaštva.

Dvojica vodećih evropskih eksperata u oblasti ekonomike kulture, održaće uvodna izlaganja: Dominik Sago Divoro (GRANEM, Univerzitet u Anžeu), Cultural Clusters versus Creative Cities: an Economic Approach i Pjer Luiđi Sako (ILUM Univerzitet u Milanu), Culture 3.0: beyond the creative industries.

Pored toga, biće organizovani paneli u kojima učestvuju domaći profesionalci u kulturi: Kultura i razvoj publike, Kontroverze kreativnih industrija, Kulturna politika i njene refleksije na savremenu umetnost, Književni prevodi, međunarodna saradnja, razvoj publike i tržište.

Takođe će biti organizovane radionice za fandrejzing, konkurisanje na program Kreativna Evropa i razvoj publike ustanova kulture.

Prateći program čine promocija publikacije Deska Kreativna Evropa Srbija „Razvoj publike u Srbiji“ u kojoj je predstavljeno oko pedeset projekata koji se bave kulturnom animacijom, potom izložba radova umetnika Jovane Sudimac i Miće Stajčića, kao i performans Igora Koruge. Takođe je u saradnji sa Željkom Lončarom organizovana izložba promotivnih materijala Deska Kreativna Evropa Srbija, čiji su autori studenti Visoke škole za dizajn u Beogradu.

Program konferencije možete preuzeti ovde.


Vesti

Srbija pristupila potprogramu Mediji Kreativne Evrope

02/12/2015

Republika Srbija je, u okviru programa Kreativna Evropa, pristupila potprogramu Mediji, čime su otvorene mogućnosti za ubrzan razvoj celokupnog domaćeg audiovizuelnog i multimedijalnog sektora, ali i uspešnije pozicioniranje organizacija i pojedinaca iz Srbije na međunarodnoj sceni.

Srbija je na taj način, uz ranije pristupanje potprogramu Kultura, kao prva zemlja van Evropske unije, zaokružila svoje učešće u programu Kreativna Evropa i ostvarila pristup fondu u ukupnom iznosu od 1,46 milijardi evra.

Fond potprograma Mediji raspolaže sa više od 800 miliona evra i namenjen je pružanju podrške filmskoj i televizijskoj produkciji, širenju mreže bioskopa, kvalitetu filmskih festivala, razvoju video igara i profesionalnom usavršavanju pojedinaca.

Učešće u potprogramu Mediji uticaće i na razvoj novih profesija, porast zapošljavanja u oblasti kulture i jačanje komunikacije s novim publikama.

Potprogram Mediji jedan je od najznačajnijih evropskih fondova, koji podržavaju produkciju, distribuciju i promociju igranih i dokumentarnih filmova, televizijskih drama i novih medija.

Cilj potprograma Mediji je razvijanje zajedničkog evropskog tržišta i podsticanje konkurentnosti evropske kulture na svetskom tržištu. Kao deo ovog potprograma, stvaraoci iz Srbije će svoja dela moći da plasiraju širom sveta.

Uspostavljanjem veza između sektora produkcije i distribucije, program Kreativna Evropa omogućava pristup novim tržištima razmenom, povećanjem vidljivosti dela i poboljšanjem njihove cirkulacije.

Prema podacima Deska programa Kreativna Evropa za Srbiju, veliki broj organizacija i pojedinaca iz evropskih zemalja zainteresovan je za učešće Srbije u potprogramu Mediji.

S obzirom na pozitivna iskustva konkurisanja u potprogramu Kultura, očekuje se da učešće Srbije u potprogramu Mediji domaćim stvaraocima obezbedi značajna finansijska sredstva i pristup novim tržištima i publikama.


Vesti

Nastavak saradnje sa Deskom Kreativna Evropa Rumunija

25/11/2015

Budući da je razvoj publike jedna od ključnih tema programa Kreativna Evropa, Desk Kreativna Evropa Rumunija organizovao je događaj pod nazivom Focus on Audience Development: Theory and Practice Perspectives at European Level, 20. i 21. novembra 2015. u Impact habu Bukurešt http://www.impacthub.ro/.

Na razgovoru su i o uspešnim inicijativama i projektima, te različitim iskustvima i perspektivama razvoja publike na evropskom nivou govoril predstavnici deskova Kreativna Evropa Velika Britanija (Christoph Jankowski), Bugarska (Vesela Kontakova) i Srbija (Dimitrije Tadić), kao i rumunski eksperti iz oblasti kulturne politike i profesionalci u kulturi, a među njima Marian Popescu, stručnjak u polju izvođačkih umetnosti, Raluca Bem Neamu, muzeološkinja i menadžerka u kulturi i Raluca Iacob iz organizacije CubicMetre – Resources for Culture Association.

“Želimo da čujemo na koji način organizacije privlače, povećavaju, diversifikuju i uključuju publiku u svoje dugoročne aktivnosti. Takođe, hoćemo da promovišemo i razvijemo svest o konceptu razvoja publike, i to u njegovim kompleksnim i različitim značenjima, kao i najbolje inovativne prakse, da bismo podstakli što uspešnije učešće domaćih operatera i budućih aplikanata u programu Kreativna Evropa” – naznačeno je u pozivnom pismu događaja.

Pored produbljivanja saradnje sa Deskom Kreativna Evropa Rumunija, za Desk Kreativna Evropa Srbija ovaj događaj predstavio je značajnu priliku da se prikaže i promoviše publikacija “Razvoj publike u Srbiji”, koja predstavlja oko pedeset projekata razvoja publike u Srbiji, kao i niz tekstova domaćih stručnjaka na datu temu.


Vesti

Desk Kreativna Evropa u Biblioteci Šabackoj

13/11/2015

Desk Kreativna Evropa Srbija organizovaće info-dan o programu Kreativna Evropa 17. novembra u 13h u Biblioteci Šabackoj u Šapcu.

Info-dan, čiji je cilj animiranje što većeg broja ustanova i organizacija u Srbiji da učestvuju u programu Kreativna Evropa, namenjen je predstavnicima svih ustanova i organizacija u kulturi iz Šapca i mesta u okruženju – javnim ustanovama kulture, organizacijama civilnog društva koje se bave kulturom, obrazovnim, naučnim i istraživačkim ustanovama, kao i samostalnim umetnicima, kustosima i menadžerima u kulturi.

Tema info-dana je mogućnost učešća ustanova i organizacija u programu Kreativna Evropa, tako da će biti reči o ključnim pitanjima vezanim za konkurisanje: na koji način treba formulisati ideje za projekte, kako i sa kim uspostaviti partnerstva, koja su dokumenta potrebna za konkurisanje, kako rukovoditi projektom.

Ispred Deska Kreativna Evropa Srbija govoriće Dimitrije Tadić, rukovodilac Deska i Nina Mihaljinac, menadžerka projekata Deska Kreativna Evropa Srbija.


Događaji , Vesti

Info-dan u Kulturnom Centru Vršac

13/11/2015

19/11/2015
Antena Deska Kreativna Evropa Srbija u saradnji sa Kulturnim centrom Vršac 19. novembra 2015. godine, sa početkom u 11 časova, organizuje Info-dan o programu Kreativna Evropa.

Na Info-danu biće predstavljene aktivnosti Deska i Antene Deska Kreativna Evropa Srbija, Program Kreativna Evropa kao i dosadašnji uspesi Srbije na konkursima najvećeg evropskog programa za projekte iz oblasti kulture.
Cilj Info-dana je animiranje što većeg broja ustanova i organizacija u Srbiji da učestvuju u programu Kreativna Evropa. Posvećen je predstavnicima svih ustanova i organizacija u kulturi iz Vršca i mesta u okruženju – javnim ustanovama kulture, organizacijama civilnog društva koje se bave kulturom, obrazovnim, naučnim i istraživačkim ustanovama, kao i samostalnim umetnicima, kustosima i menadžerima u kulturi.

Kreativna Evropa je program Evropske unije namenjen projektima iz oblasti kulture koji traje od 2014. do 2020. godine sa ukupnim budžetom od 1,46 milijardi evra koji je u potpunosti dostupan institucijama i organizacijama iz Srbije.

Pozivamo vas da prisustvujete našem Info-danu, učestvujete u razgovoru i saznate više o mogućnostima za finansiranje projekata iz oblasti kulture.

Program Info-dana

11.00 – 11.45
Predstavljanje Antene Deska Kreativna Evropa Srbija i dosadašnjih uspešnih rezultata iz Srbije – Luka Kulić, koordinator Antena Deska KE Srbija

11.45 – 12.15
Predstavljanje programa Kreativna Evropa i potrebne dokumentacije za apliciranje – Dragana Srećkov, projektna menadžerka Antene Deska KE Srbija

12.15 – 13.00
Pitanja i diskusija


Vesti

Desk Kreativna Evropa u Novom Pazaru

06/11/2015

U Muzeju Ras u Novom Pazaru, u petak 30. oktobra, održan je Info-dan kome su prisustvovali predstavnici javnih i civilnih organizacija iz Novog Pazara i Sjenice. Rukovodilac Deska Dimitrije Tadić upoznao ih je sa osnovama funkcionisanja programa Kreativna Evropa, načinima povezivanja sa partnerima iz inostranstva, mogućnostima sufinansiranja uspešnih projekata i poziciji koju naša zemlja zauzima u pogledu podrške programa Kreativna Evropa koju je ostvarila u 2014. i 2015. godini.

Info dan jedna je od stalnih aktivnosti koju Desk sprovodi u gradovima širom Srbije sa ciljem demistifikacije konkursnih procedura i ohrabrivanja svih zainteresovanih da, bez obzira na iskustvo u evropskim projektima podrške, pronađu partnere i konkurišu na program Kreativna Evropa.


Vesti

Desk Kreativna Evropa Srbija na seminaru „Nove generacije mladih u novim izazovima – manjinski lideri u Sandžaku i na jugu Srbije“

06/11/2015

Na poziv Akademske inicijative Forum10 iz Novog Pazara,  predstavnici Deska Kreativna Evropa Srbija predstavili su program Kreativna Evropa na seminaru/modulu „Nove generacije mladih u novim izazovima – manjinski lideri u Sandžaku i na jugu Srbije u Bujanovcu od 3-5. oktobra 2015. godine.

Na seminaru u organizaciji Foruma10 razmatrane su mogućnosti za jačanje kapaciteta, delovanje i uključivanje mladih u evropske projekte i inicijative, načinima pozicioniranja nacionalnih manjina, dijalogu i saradnji na lokalnom i regionalnom nivou.

Socijalna integracija, posebno u kontekstu razvoja publike, kao i liderstvo kao koncept koji označava spremnost na usvajanje novih znanja i veština, pronalaženje novih poslovnih modela i inovacije u kulturi, bitni su aspekti prioriteta programa Kreativna Evropa.


Vesti

Promena mesta održavanja Seminara za pisanje projekata 1. i 2. oktobra

28/09/2015

Poštovane koleginice i kolege,

Zahvaljujemo se na vašim prijavama za učešće na Seminaru za pisanje projekata za konkurs programa Kreativna Evropa – projekti evropske saradnje (prijave traju do 30. septembra u 12 časova i obavljaju se slanjem pisma na adresu reg.kreativnaevropa@gmail.com) i obaveštavamo vas da će seminar biti održan u Kući kulture, Terazije 34 u Beogradu, umesto u prvobitno planiranom Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka.

Podsećamo da je učešće na seminaru besplatno i da ustanove i organizacije mogu da prijave do dvoje predstavnika.

Veliki pozdrav,
Desk Kreativna Evropa Srbija

Program seminara za pisanje projekata za konkurs programa Kreativna Evropa – projekti evropske saradnje

Kuća kulture, Terazije 34, Beograd
1. i 2. oktobar 2015. godine

Četvrtak, 1. oktobar

10:15-10:30 Registracija učesnika
10:30-11:00 Otvaranje seminara; pregled dosadašnjih rezultata – učešće organizacija iz Srbije u programu Kreativna Evropa, Dimitrije Tadić, rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija
11:00-11:15 Pauza
11:15-12:15 Predstavljanje strateških dokumenta Evropske komisije i evropsko pozicioniranje organizacija iz Srbije, Dimitrije Tadić, rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija, pitanja i diskusija
12:15-12:30 Pauza
12:30-13:30 Koncipiranje i bodovanje projekata, Luka Kulić, koordinator Antena kancelarije Deska Kreativna Evropa Srbija, pitanja i diskusija
13:30-14:15 Pauza, posluženje
14:15-15:15 Konkursna procedura programa Kreativna Evropa, Dragana Srećkov, projektni menadžer Antene Deska Kreativna Evropa Srbija, pitanja i diskusija

Petak, 2. oktobar

10:30-12:30 Sastavljanje budžeta programa Kreativna Evropa, Marija Popović, pitanja i diskusija
12:30-12:45 Pauza
12:45-13:30 Predstavljanje iskustava uspešnih projekata: Kvantna muzika, pitanja i diskusija
13:30-14:15 Predstavljanje iskustava uspešnih projekata: Future architecture, pitanja i diskusija
14:15-15:00 Pauza, posluženje
15:00-15:30 Radionica: usklađenost koncepcije projekata sa prioritetima programa Kreativna Evropa, Nina Mihaljinac, projektni menadžer Deska Kreativna Evropa Srbija
15:30-16:30 Radionica: Predstavljanje projekata učesnika seminara sa diskusijom
16:30-16:45 Pauza
16:45-17:45 Radionica: Predstavljanje projekata učesnika seminara sa diskusijom
17:45-18:15 Zatvaranje seminara i zaključci, Dimitrije Tadić, rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija

kuca-kulture2


Vesti

Javni poziv Antene Deska Kreativna Evropa Srbija za podnošenje prijava za učešće u seminaru „Program Kreativna Evropa – projekti saradnje“

31/08/2015

Antena Deska Kreativna Evropa Srbija organizuje seminar „Program Kreativna Evropa – projekti saradnje“ 16. i 17. septembra 2015. godine. Tačna lokacija seminara biće naknadno objavljena.
Poziv je upućen svim ustanovama i organizacijama iz Srbije koje planiraju da konkurišu na program Kreativna Evropa.

Na seminaru će se učesnici baviti idejama i konceptima projekata, administrativnim i finansijskim aspektima projekata, i aktivno će se analizirati i unapređivati predlozi projekata učesnika.

Cilj seminara

Cilj seminara je podizanje kvaliteta i priprema projekata za konkurisanje na program Kreativna Evropa i podizanje progamsko-organizacionih kapaciteta ustanova i organizacija iz Srbije. Pored toga, seminar se organizuje radi pospešivanja komunikcije, saradnje i razmene iskustava predstavnika ustanova i organizacija u kulturi iz gradova i opština Srbije.

Kriterijumi

Pored osnovnog kriterijuma selekcije učesnika seminara – kvalitet predloga projekta i potencijalnih partnerstava, prioritet će imati predstavnici ustanova i organizacija koji dolaze iz gradova i opština sa prostora AP Vojvodine. Predstavnici drugih ustanova i organizacija moći će da učestvuju na seminaru ukoliko preostane slobodnih mesta. Kvalitet predloga projekata meri se u odnosu na: usklađenost sa temama i prioritetima programa Kreativna Evropa, inovativnost i stručnu utemeljenost koncepta.

Uslovi javnog poziva

1. Broj mesta je ograničen na dvadeset i pet učesnika;

2. Za učešće u seminaru mogu se prijaviti do dve osobe iz jedne ustanove ili organizacije;

3. Antena Deska Kreativna Evropa Srbija pokriva troškove smeštaja i ishrane, a učesnici seminara obezbeđuju svoje putne troškove.

Podnošenje prijave
Prijava na seminar treba da sadrži sledeće informacije (najviše do tri stranice):

– Kratak opis projekta s kojim ustanova ili organizacija želi da konkuriše na program Kreativna Evropa ili smatra da predlog projekta ima potencijal za konkurisanje;

– Listu potencijalnih partnera na projektu;

– Kratak opis ustanove / organizacije (misija, ciljevi, glavne aktivnosti);

– Naznaku o radnom mestu osobe ili osoba koje se prijavljuju na učešće na seminaru.

Prijavu je potrebno dostaviti na internet adresu Antene Deska Kreativna Evropa Srbija – kreativnaevropa@vojvodinahouse.eu

Rok za podnošenje prijava

Prijave se mogu podneti do 11. septembra 2015. godine. Prijave koje stignu nakon utvrđenog roka neće se uzimati u razmatranje


Vesti

Održan seminar „Program Kreativna Evropa – projekti saradnje” u Centru za privredno tehnološki razvoj AP Vojvodine na Andrevlju

30/08/2015

Na seminaru za pripremu predloga projekata za program Kreativna Evropa, koji je 16. i 17. septembra 2015. godine organizovan u Centru za privredni i tehnoholški razvoj AP Vojvodine na Andrevlju,učestvovalo je 25 predstavnika iz sedamnaest ustanova i organizacija iz Srbije. Među njima su bili predstavnici Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu, Organizacije Druid grupa iz Novog Sada, Organizacije Flow&etc iz Stare Pazove, Organizacije ARTRUST iz Subotice, Galerije Matice srpske iz Novog Sada, Centra za proizvodnju znanja i veština iz Novog Sada, Papirnog pozorišta Kamisibaj iz Vršca, Udruženja Oktopus iz Beograda, Udruženja Kikinda Short iz Kikinde, Centra za promociju ljudskih i manjinskih prava i održivi razvoj „Human District“ iz Beograda, Centra za likovno obrazovanje, Šumatovačka 122 iz Beograda, Pozorišta Ujvideki Szinhaz iz Novog Sada, Udruženja građana Obrazovni impuls iz Bečeja, Gradske Biblioteke iz Pančeva, Opštinske narodne biblioteke „Veljko Petrović“ iz Žablja, Zavoda za kulturu vojvođanskih Rusina iz Novog Sada, Galerije Bel Art iz Novog Sada i Organizacije Etnofest iz Subotice.

Program seminara je obuhvatio predstavljanje Programa Kreativna Evropa sa posebnim fokusom na aktuelni konkurs za Evropske projekte saradnje, predstavljanje konkursne procedure i potrebne dokumentacije za apliciranje, razvoj ideje i koncepta projekata gde je bilo više reči o međunarodnoj strukturi i evropskoj dimenziji projekata, predavanja o kreativnim strategijama – odnosno o načinu kreiranja ideja za projekte u kulturi i umetnosti, upravljanje projektima,finansijsko planiranje i principe definisanja budžeta. Učesnici seminara imali su priliku da,kroz predstavljanje svojih projektnih predloga i aktivnu analizu i diskusiju sa predavačima,dobiju sugestije i konkretne saveteu cilju razrade i unapredjenja pojedinih projektnih elemenata, kako bi predloženi projekti što uspešnije odgovorili na ciljeve i prioritete Programa Kreativna Evropa.

Predavači na seminaru su bili članovi tima Antene Deska Kreativna Evropa Srbija Dragana Srećkov, Jovana Rapajić i Luka Kulić, kao i prof. dr Jovan Čekić sa Fakulteta za medije i komunikacije iz Beograda i Marija Popović.


Vesti

Obuka u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka

30/08/2015

Drage koleginice i kolege,

Obaveštavamo vas da će Desk Kreativna Evropa Srbija organizovati obuku za apliciranje na otvoreni konkurs Programa Kreativna Evropa za podršku projektima evropske saradnje, 1. i 2. oktobra 2015. godine u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka, Rige od Fere 4, Beograd.

Obuka je posvećena onim ustanovama/ organizacijama koje pripremaju dokumentaciju za prijavu na konkurs za podršku projektima evropske saradnje.

Ljubazno molimo sve zainteresovane da do 30. septembra u 12 časova prijave svoje učešće na adresu reg.kreativnaevropa@gmail.com i da u pismu navedu naziv ustanove/ organizacije, kao ime i prezime predstavnika ustanove/ organizacije.

Ustanove i organizacije mogu da prijave do dvoje predstavnika.

Srdačno vas pozdravljamo i očekujemo u Zaprokulu!

Desk Kreativna Evropa Srbija


Vesti

Desk Kreativna Evropa Srbija na seminaru u Narodnoj biblioteci „Stevan Sremac“ u Nišu

29/08/2015

U okviru seminara „Biblioteke kao ključni izvor informacija o EU“, namenjen bibliotekama iz jugoistočne Srbije, predstavljene su mogućnosti koje program Kreativna Evropa pruža. Seminar je održan 15. septembra 2015. godine u Narodnoj biblioteci „Stevan Sremac“ u Nišu, u organizaciji EU info kutka Niš, uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije.

U skladu sa temom seminara, rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija predstavio je procedure konkursa programa Kreativna Evropa, sa akcentom na mogućnosti biblioteka da svoje aktivnosti uključe u širi evropski kontekst, obezbeđujući na taj način značajana finansijska sredstva, kao i profesionalna partnerstva sa evropskim ustanovama i organizacijama. Još jednom je istaknuto da je za učešće u programu Kreativna Evropa najpre neophodna dobra projektna ideja, a ne znanje o administriranju projekata. Takođe, gostovanje rukovodioca Deska Kreativna Evropa Srbija na lokalnoj televiziji iskorišćeno je za ohrabrivanje ustanova i organizacija iz Nišada se prijave za učešće u programu Kreativna Evropa.

Na seminaru su predstavljene i aktivnosti kancelarija EU Info kutka Niš i EU Info centra Beograd, najtraženije evropske publikacije, i prezentovana je upotreba virtuelne biblioteke – EUBOOKSHOP. Isto tako, prisutni su imali priliku da se upoznaju sa načinima apliciranja za sredstva iz IPA fonda – prekoganični programi (Bugarska-Srbija).


Vesti

Predstavljanje programa Kreativna Evropa na završnom događaju NEXT projekta, kolaborativne platforme za stvaranje mreže između poslovne, institucionalne i akademske zajednice

27/08/2015

Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja obeležila je završetak projekta NEXT – kolaborativne platforme za stvaranje mreže između poslovne, institucionalne i akademske zajednice (Collaborative platform to support research and technology transfer), organizujući radionicu „Kreativne industrije – spoj tehnologije, kreativnosti i inovativnosti na putu razvoja.“

U plenarnom delu programa predstavnici Deska Kreativna Evropa Srbija prezentovali su program Kreativna Evropa, načine povezivanja sa potencijalnim partnerima na internacionalnom nivou i diskutovali o važnim pitanjima sa kojima se organizacije susreću prilikom konkurisanja. Takođe su okviru programa predstavljeni konkursi UNESKO-a i programa Horizont 2020.

NEXT kolaborativna platforma nastala je u okviru programa „Adriatic IPA Cross Border Cooperation 2007 – 2013“. Platformi mogu da pristupe svi koji žele da predstave svoje proizvode, usluge, radne procese i tehnologije, poboljšaju svoju poziciju na međunarodnom tržištu, stupe u kontakt sa preduzećima, istraživačko-razvojnim institucijama, finansijskim i vladinim organima i potencijalnim investitorima zainteresovanim za saradnju, te da istraže dostupne mogućnosti finansiranja i uključivanja u evropske projekte.


Vesti

Desk Kreativna Evropa Srbija u Domu kulture Prijepolje

26/08/2015

U okviru programa likovne kolonije Mileševa, u novoj galeriji Doma kulture Prijepolje, Desk Kreativna Evropa Srbija predstavio je program učesnicima kolonije i lokalnim kulturnim operaterima. Dimitrije Tadić, rukovodilac Deska, govorio je o programu Kreativna Evropa i važnim pitanjima u vezi sa podnošenjem projekata. Takođe u neformalnom delu programa razgovarano je sa predstavnicima lokalnih organizacija u kulturi o razvoju njihovih ideja i mogućnostima finansiranja projekata u oblasti kulture. U cilju povećanja broja učesnika iz Srbije, pospešivanju učešća i unapređenju saradnje organizacija iz manjih lokalnih sredina, Desk će nastaviti da organizuje prezentacije, seminare, obuke i druge edukativne aktivnosti kojima se prenose znanja i veštine neophodne za ostvarivanje podrške programa Kreativna Evropa.


Vesti

Javni poziv Deska Kreativna Evropa Srbija za vizuelno osmišljavanje i realizaciju promotivnih materijala – odevnih predmeta i/ili aksesoara

21/08/2015

Opis i cilj javnog poziva

Jedan od osnovnih zadataka Deska Kreativna Evropa je promocija prioriteta programa Kreativna Evropa, među kojima je i razvoj kreativne industrije. U tom smislu, Desk svojim aktivnostima nastoji da podstakne razvoj kreativnosti domaćih stvaralaca, da pokaže diverzitet kreativnih praksi u Srbiji, kao i da učestvuje u međunarodnoj afirmaciji i promociji stvaralaca iz Srbije.

Iz tog razloga, Desk Kreativna Evropa Srbija raspisuje javni poziv za vizuelno osmišljavanje i realizaciju promotivnih materijala – odevnih predmeta i/ili aksesoara.

Rezultat javnog poziva treba da bude izbor najuspešnijeg rešenja promotivnih materijala Deska, koja će biti producirana, prikazana na izložbi i korišćena u narednoj godini za potrebe Deska kao promotivni materijal.

Uslovi javnog poziva

Podnosioci predloga treba da osmisle vizuelno rešenje za jedan ili više odevnih predmeta (kape, šalovi, rukavice, ešarpe, majice, košulje, haljine itd) u visini od 40.000 dinara, a uslov je da se koristi logotip Deska Kreativna Evropa Srbija (štampa na materijalu, vez, pačvork i druge tehnike). No logo koncept logotipa prikladan je za osmišljavanje autentičnih i različitih dezena materijala (kombinacijom elemenata logotipa mogu se ostvariti različita vizuelna rešenja):
„Identitet Deska Kreativna Evropa Srbija je koncipiran kao vizuelizacija povezanosti, energije, jezičkih i dijakritičnih simbola i kulturnog diverziteta, koji kao celina formiraju dinamičnu i atmosferičnu sliku o mogućnostima koje Desk Kreativna Evropa Srbija kao organizacija može da pruži. Živahne i organske odaju utisak procesa, potencijala za ostvarenjem ideje, multimedijalnosti, umetnosti, dizajna i komunikacije, dozvoljavajući njihovo modularno kombinovanje kako bi izgradili različite oblike, time simbolišući nove kreacije, inventivnost i originalnost.“

U okviru zadatog budžeta moguće je predložiti izradu više različitih predmeta, kao i izradu više vizuelnih rešenja istog predmeta.

Pet najuspešnijih rešenja ostvariće novčana sredstva neophodna za realizaciju i njihovi autori biće promovisani u prezentacijama Deska Kreativna Evropa Srbija (izložba, FB, veb sajt, publikacije i dr).

Kriterijumi javnog poziva

Na javni poziv mogu da se jave pravna lica (modni i dizajn studio, udruženje građana, fakulteti, itd).
Kriterijumi za selekciju vizuelnih rešenja su:
1) Povezanost i prilagođenost vizuelnog rešenja sa konceptom i izgledom vizuelnog identiteta Deska Kreativna Evropa Srbija;
2) Inovativnost vizuelnog rešenja u odnosu na standardni izgled promotivnih materijala – promotivnih majica, kačketa itd;
3) Kvalitet predložene izrade (materijali, složenost šivenja);
4) Ekonomičnost rešenja (odnos kvalitet-kvantitet odevnih predmeta).

Podnošenje prijave

Predloge – vizuelna rešenja treba dostaviti do 30. septembra 2015. godine na adresu kreativnaevropa@kultura.gov.rs, sa naznakom „Za Javni poziv Deska Kreativna Evropa za vizuelno osmišljavanje i realizaciju promotivnih materijala – odevnih predmeta i/ili aksesoara“.

Od dokumenata je potrebno dostaviti:
1) Pismo prijave na javni poziv (u slobodnoj formi) koje obavezno sadrži obrazloženje koncepta i naznaku o vrsti materijala i dimenzijama (do 1 stranice/ 500 reči) i broju odevnih predmeta/aksesoara koji bi se mogli realizovati u okviru datih novčanih sredstava, kao i o drugim relevantnim podacima;
2) Vizuelni prikaz odevnih predmeta (skica, crtež, vizuelna rešenja realizovana u softveru za dizajn i dr);
3) „Lična karta“ podnosioca predloga – dokument koji predstavlja osnovne informacije o ustanovi/organizaciji koja podnosi prijavu;
4) Biografiju/e autora (ukoliko je reč o zajedničkom autorstvu dva ili više autora potrebno je dostaviti biografiju svakog autora pojedinačno).

Procedura

Elementi logotipa Deska u rezoluciji za štampu mogu se preuzeti putem ovog linka.
Po pristiglim prijavama, komisija će izabrati do pet najboljih predloga, čija će izrada biti finansirana u ukupnom iznosu od 200.000,00 dinara odnosno 40.000,00 po izabranom predlogu.

Na osnovu jednog predloga realizacija odnosno produkcija podrazumeva izradu jednog ili većeg broja predloženih odevnih predmeta/aksesoara u zavisnosti od vrste odevnog predmeta/aksesoara i drugih relevantnih predloga.

Rezultati javnog poziva biće objavljeni na internet prezentaciji Deska Kreativna Evropa Srbija. Producirani odevni predmeti / aksesoari biće izloženi na posebnom događaju Deska Kreativna Evropa Srbija – izložbi u novembru, a Desk će ih koristiti naredne godine u promotivne svrhe odnosno kao poklone značajnim saradnicima iz inostranstva.


Vesti

Održan sastanak u lokalnoj samoupravi grada Vranja

21/08/2015

Tokom trajanja 4. Svetskog dečijeg festivala animiranog filma „Zlatni puž“ u Vranju, na poziv direktorke Škole animiranog filma, Snežane Trajković, 12. avgusta 2015. godine održan je sastanak u lokalnoj samoupravi grada Vranja. Pored predstavnika gradske uprave, sastanku su prisustvovali direktori ustanova kulture kako bi se dodatno informisali o mogućnostima učešća u programu Kreativna Evropa. Na sastanku je ukazano na značaj produbljivanja postojeće saradnje lokalnih ustanova kulture sa inostranim partnerima, a razgovarano je i o diverzifikaciji izvora finansiranja, te različitim mogućnostima sufinansiranja uspešnih projekata u okviru programa Kreativna Evropa – od specijalizovanog konkursa Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, do finansijske podrške lokalne samouprave. |

Kako je demetropolizacija u polju kulture važan aspekt rada Deska Kreativna Evropa Srbija, osnovni cilj posete rukovodioca Deska bio je pružanje podsticaja za učešće ustanova kulture, ali i organizacija civilnog društva iz Vranja u programu Kreativna Evropa. Namera Deska Kreativna Evropa Srbija jeste da ukaže na mogućnosti razvoja programskih, organizacionih i finansijskih kapaciteta organizacija u kulturi putem ostvarivanja evropskih partnerstava u okviru programa Kreativna Evropa. Razvoj nacionalnog sistema kulture neodvojivo je vezan za razvoj manjih gradskih sredina i opština, a Desk Kreativna Evropa Srbija nastoji da aktivno pruži svoj doprinos u tom procesu.


Vesti

Javni poziv za podnošnje projekata u okviru Evropskih projekata Saradnje

09/08/2015

Otvoren je javni poziv za podnošenje projekata u okviru Evropskih projekata saradnje Programa Kreativna Evropa. Rok za dostavljanje projekata je sreda 07. oktobar 2015. godine u 12 časova.

 

U okviru ovog poziva možete konkurisati u dve kategorije:

Priručnik za aplikante, sve potrebne uslove i dokumentaciju možete pregledati na:

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2016_en

 

Desk Kreativna Evropa Srbija i Antena Deska Kreativna Evropa Srbija vam stoje na raspolaganju za pomoć pri apliciranju.


Vesti

Antena Deska Kreativna Evropa Srbija na Evropskom filmskom festivalu Palić

03/08/2015

Antena Deska Kreativna Evropa Srbija u saradnji sa Festivalom Evropskog Filma Palić, organizovala je promociju programa Kreativna Evropa, 20. jula 2015. godine sa početkom u 10 časova. u okviru Festivala tokom pratećih dnevnih događaja na velikoj terasi na Paliću. Prezentacija je bila namenjena učesnicima i posetiocima festivala kao i medijima koji prate dešavanja na Festivalu.

U živoj festivalskoj atmosferi, posetioci, učesnici i predstavnici medija mogli su da se upoznaju sa programom Kreativna Evropa i da saznaju koje su mogućnosti u okviru javnih poziva za podnošenje projekata kada je u pitanju najveći evropski fond za projekte kulture.

U okviru obraćanja medijima, Luka Kulić je u razgovoru sa moderatorom Ivanom Aranđelovićem razgovarao o dosadašnjim uspesima aplikanata iz Srbije mogućnostima za finansiranje projekata iz oblasti kulture u narednim otvorenim pozivima u okviru programa Kreativna Evropa.

Predstavljanje programa Kreativna Evropa na Info štandovima predstavlja redovnu promotivnu aktivnost Antene Deska KE Srbija sa kojom ostvaruje veću vidljivost programa Kreativna Evropa i aktivnosti kancelarije, i takođe ostvaruje saradnju sa važnim kulturnim manifestacijama u zemlji.

Info štand i prezentaciju programa Kreativna Evropa su održali članovi tima Antene Deska KE Srbija – Luka Kulić, Jovana Rapajić i Dragana Srećkov. Deljeni su promotivni materijali programa Kreativna Evropa i razgovarano je sa pojedincima o mogućnostima finansiranja projekata iz oblasti kulture.


Vesti

Info-dan u Pančevu

14/07/2015

Antena Deska Kreativna Evropa Srbija 15. jula 2015. godine, u 11 časova, u maloj sali gradske Uprave grada Pančeva organizuje info-dan o programu Kreativna Evropa.

Info-dan predstavlja redovnu promotivnu aktivnost Antene Deska Kreativna Evropa Srbija kojom se ostvaruje veća vidljivost programa Kreativna Evropa. Na info-danu biće predstavljene osnovne informacije o programu Kreativna Evropa koje se tiču prioriteta i procedura programa.

Pozivamo vas da učestvujete i u razgovoru!

Program Info-dana u Pančevu

11.00 – 11.30
• Predstavljanje Antene Deska Kreativna Evropa Srbija – Luka Kulić, Koordinator Antena Deska KE Srbija

11.30 – 11.50
• Predstavljanje Programa Kreativna Evropa – Jovana Rapajić, Projektna menadžerka Antene Deska KE Srbija

11.50 – 12.20
• Pregled potrebne dokumentacije za apliciranje – Dragana Srećkov, Projektna menadžerka Antene Deska KE Srbija

12.20 – 13.30
• Otvorena diskusija


Vesti

Info štand na filmskom festivalu „Cinema City“

28/06/2015

Antena Deska Kreativna Evropa Srbija u saradnji sa filmskim festivalom „Cinema City“ organizuje Info štand na otvaranju festivala 29. juna u Kineskoj četvrti u Novom Sadu sa početkom u 18 časova.

Info štand predstavlja redovnu promotivnu aktivnost Antene Deska KE Srbija sa kojom ostvaruje veću vidljivost programa Kreativna Evropa i aktivnosti kancelarije, i takođe ostvaruje saradnju sa važnim kulturnim manifestacijama u zemlji. Festival „Cinema City“ predstavlja jedan od najznačajnijih filmskih festivala u zemlji i svojim međunarodnim značajem predstavlja važno mesto za promociju programa Kreativna Evropa.

Na Infoštandu će članovi tima Antene Deska KE Srbija deliti promotivne materijale programa Kreativna Evropa i razgovarati sa pojedincima iz oblasti kulture o mogućnostima za finansiranje projekata iz oblasti kulture.

Na Infoštandu će biti prisutni članovi tima Antene – Luka Kulić, Jovana Rapajić i Dragana Srećkov.


Vesti

Kreativna Evropa, povezivanje i partnerstva – Rumunija i Srbija

22/06/2015

Program predstavljanja rumunske kulturne scene i uspešnih projekata u kojima učestvuju rumunske organizacije u okviru programa Kreativna Evropa, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka i Magacin u Kraljevića Marka, 26. Jun 2015. godine

Gost Deska Kreativna Evropa Srbija: Bjanka Floarea, rukovodilac Deska Kreativna Evropa Rumunija

Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Rige od Fere 4, Beograd

26. jun 2015. godine u 12 časova

Magacin u Kraljevića Marka, Kraljevića Marka 4, Beograd

26. jun 2015. godine u 15 časova

Program Kreativna Evropa je glavni program Evropske unije kojim se finansiraju projekti u kulturi i pospešuje evropska kulturna saradnja. Stoga se jedan od glavnih uslova većine konkursa u okviru programa Kreativna Evropa odnosi na ostvarivanje partnerstava između organizacija koje deluju u različitim evropskim državama.

U cilju pospešivanja te saradnje i omogućavanja lakšeg pristupa inostranim partnerima, Desk Kreativna Evropa Srbija kontinuirano organizuje aktivnosti predstavljanja međunarodne kulturne scene. S tim u vezi, 26. juna 2015. godine, u Beogradu će biti organizovano predstavljanje rumunske kulturne scene i projekata u kojima učestvuju ustanove i organizacije iz Rumunije koje su dobile podršku programa Kreativna Evropa.

Beograd će posetiti rukovodilac Deska Kreativna Evropa Rumunija, Bjanka Floarea, i ona će govoriti o prioritetima i mogućnostima razvoja saradnje između ustanova i organizacija u kulturi iz Rumunije i Srbije.

Satnica programa

Zavod za proučavanje kulturnog razvitka

12.00 – 12.15 Predstavljanje programa Kreativna Evropa i Deska Kreativna Evropa Srbija, Dimitrije Tadić, Desk Kreativna Evropa Srbija

12.15 – 13.45 Predstavljanje rumunske kulturne scene i projekata u kojima učestvuju organizacije iz Rumunije koje su dobile podršku programa Kreativna Evropa, Bjanka Floarea, Desk Kreativna Evropa Rumunija

13.45 – 14.15 Pitanja i diskusija

Magacin u Kraljevića Marka

15.00 – 15.45 Predstavljanje rumunske kulturne scene i projekata u kojima učestvuju organizacije iz Rumunije koje su dobile podršku programa Kreativna Evropa, Bjanka Floarea, Desk Kreativna Evropa Rumunija

15.45 – 16.00 Pitanja i diskusija


Vesti

Rezultati javnog poziva za učešće u seminaru “Program Kreativna Evropa – priprema projekata”

12/06/2015

Predstavnici četrnaest ustanova i organizacija iz Srbije imaće priliku da učestvuju na seminaru pripreme predloga projekata za program Kreativna Evropa, koji se organizuje u Muzeju na otvorenom “Staro selo” – Sirogojno. Među njima su pet muzeja (Narodni muzej Čačak, Narodni muzej u Kraljevu, Narodni muzej Kruševac, Narodni muzej Niš, Muzej rudničko-takovskog kraja Gornji Milanovac), dva kulturna centra (Kulturni centar Požega, Centar za kulturu”Vuk Karadžić”Loznica) i sedam organizacija civilnog društva (Forca Požega, Mladi i talentovani Prijepolje, MillenniuM Kragujevac, Eufonija Šid-Kragujevac-Novi Sad, Matrijaršija Beograd, Obrazovni krugovi Beograd, KulturPark Beograd).

Program seminara čine predavanja na temu međunarodne kulturne saradnje, savremenih umetničkih praksi i koncepata kulturne politike (Milena Dragićević Šešić, Fakultet dramskih umetnosti i Jovan Čekić, Fakultet za medije i komunikacije), predstavljanja programa Kreativna Evropa (Dimitrije Tadić, Nina Mihaljinac, Luka Kulić, Dragana Srećkov, Jovana Rapajić, Desk Kreativna Evropa Srbija) i radioničkog programa – prezentacija, konsultacija i razgovor o predlozima projekata.

Zahvaljujemo se svima na interesovanju, a učesnicima seminara želimo uspešan rad na projektnim idejama, te ostvarivanje dugoročnih profesionalnih veza na seminaru u Sirogojnu!

Preuzmite program seminara i spisak učesnika.


Vesti

Javni poziv Deska Kreativna Evropa Srbija za podnošenje prijava za učešće u seminaru „Program Kreativna Evropa – priprema projekata“

26/05/2015

Desk Kreativna Evropa Srbija u saradnji sa Muzejom na otvorenom „Staro selo“, Sirogojno organizuje seminar „Program Kreativna Evropa – priprema projekata“ od 17. do 20. juna 2015. godine. Poziv je upućen svim ustanovama i organizacijama iz Srbije koje planiraju da konkurišu na program Kreativna Evropa.

Teme kojima će se seminar baviti su savremene prakse i koncepti u međunarodnoj kulturnoj saradnji, kulturnoj baštini i savremenoj umetnosti; menadžment međunarodnih projekata; evropska kulturna politika i prioriteti programa Kreativna Evropa.

Pored predstavnika Deska Kreativna Evropa Srbija, predavači na seminaru su Milena Dragićević Šešić i Jovan Čekić.

Cilj seminara

Cilj seminara je podizanje kvaliteta i priprema projekata za konkurisanje na program Kreativna Evropa, podizanje progamsko-organizacionih kapaciteta ustanova i organizacija iz Srbije, kao i doprinos decentralizaciji u polju kulture. Pored toga, seminar se organizuje radi pospešivanja komunikcije, saradnje i razmene iskustava predstavnika ustanova i organizacija u kulturi iz gradova i opština Srbije.

Kriterijumi

Pored osnovnog kriterijuma selekcije učesnika seminara – kvalitet predloga projekta i potencijalnih partnerstava, prioritet će imati predstavnici ustanova i organizacija koji dolaze iz manjih gradova i opština centralne Srbije. Predstavnici drugih ustanova i organizacija moći će da učestvuju na seminaru ukoliko preostane slobodnih mesta. Kvalitet predloga projekata meri se u odnosu na: usklađenost sa temama i prioritetima programa Kreativna Evropa, inovativnost i stručnu utemeljenost koncepta.

Uslovi javnog poziva

1. Broj mesta je ograničen na dvadeset i pet učesnika;

2. Za učešće u seminaru mogu se prijaviti do dve osobe iz jedne ustanove ili organizacije;

3. Desk Kreativna Evropa Srbija i Muzej na otvorenom „Staro selo“ pokrivaju troškove smeštaja i ishrane, a učesnici seminara obezbeđuju svoje putne troškove.

Podnošenje prijave

Prijava na seminar treba da sadrži sledeće informacije (najviše do tri stranice):

– Kratak opis projekta s kojim ustanova ili organizacija želi da konkuriše na program Kreativna Evropa ili smatra da predlog projekta ima potencijal za konkurisanje;

– Listu potencijalnih partnera na projektu;

– Kratak opis ustanove / organizacije (misija, ciljevi, glavne aktivnosti);

– Naznaku o radnom mestu osobe ili osoba koje se prijavljuju na učešće na seminaru.

Prijavu je potrebno dostaviti na internet adresu Deska Kreativna Evropa Srbija – kreativnaevropa@kultura.gov.rs.

Rok za podnošenje prijava

Prijave se mogu podneti do 7. juna 2015. godine. Prijave koje stignu nakon utvrđenog roka neće se uzimati u razmatranje.


Vesti

Forum Kreativna Evropa 2015 na Kolarcu

14/04/2015

Radi upoznavanja šire kulturne javnosti sa glavnim programom EU za kulturu Kreativna Evropa, i radi prenošenja važne poruke da je za uspešno dobijanje sredstava EU najpre neophodno imati dobru ideju i dobru volju, Desk Kreativna Evropa Srbija organizuje Forum Kreativna Evropa, 27. i 28. aprila 2015. godine u Zadužbini Ilije M. Kolarca.

U realizicaju programa Foruma uključeno je preko sto predstavnika ustanova i organizacija, kao i pojedinaca koji rade u kulturi, a program čine prezentacije i debate o projektima koji su dobili podršku programa, speed date sastanci sa profesionalcima iz kulutre, konsultacije s pravnikom/ekonomistom/PR-om/psihologom, prezentacije različitih izvora finansiranja u kulturi, rada inostranih kulturnih centara u Srbiji, evropskih nagrada za arhitekturu i književnost, izložbe, koktel, koncert.

Događaj se će se odvijati u Zadužbini Ilije M. Kolarca budući da ova ustanova učestvuje u programu Kreativna Evropa s projektom Kolarac – Take over, čiji je osnovni cilj „osvajanje Kolarca“ i razvoj publike, tako da će Kolarac ovom prilikom otvoriti preko dvadeset svojih poznatih, ali i sasvim nepoznatih prostora i ugostiće sasvim nove i različite grupe publike. Učesnici Foruma Kreativna Evropa imaće priliku da se informišu, edukuju, posavetuju, razmene ideje o novim projektima, da se zabave i sretnu sa velikim brojem kolega i saradnika u kulturi.

Program Foruma možete preuzeti ovde.

Publikaciju Foruma možete preuzeti ovde.

Molimo da prijavite svoje učešće na Forumu do 24. aprila slanjem pisma na adresu reg.kreativnaevropa@gmail.com


Vesti

Info-dan Antene Deska Kreativna Evropa Srbija u Biblioteci Matice srpske

16/03/2015

Antena Kancelarija Deska Kreativna Evropa Srbija u saradnji sa Bibliotekom Matice srpske, organizuje info-dan o Programu Kreativna Evropa 18. marta 2015. godine u Svečanoj sali Matice srpske, sa početkom u 10 časova.
Cilj Info-dana je promocija Programa Kreativna Evropa, i predstavljanje mogućnosti za ustanove i organizacije u Srbiji da učestvuju na otvorenim pozivima potprograma Kreativne Evrope. Info-dan je posvećen predstavnicima svih ustanova i organizacija u kulturi iz AP Vojvodine – javnim ustanovama kulture, organizacijama civilnog društva koje se bave kulturom, obrazovnim, naučnim i istraživačkim ustanovama, kao i samostalnim umetnicima, menadžerima i ostalim radnicima u kulturi.
Tema info-dana je mogućnost učešća ustanova i organizacija u Programu Kreativna Evropa i njegovim potprogramima. Na prezentaciji će biti predstavljeni ciljevi Programa i prioriteti za finansiranje, ključna pitanja vezana za konkurisanje: na koji način treba formulisati ideje za projekte, kako i s kim uspostaviti partnerstva, koja su uslovi i potrebna dokumenta za konkurisanje, kako rukovoditi projektom.
Prisutnima će se obratiti pokrajinski sekretar za kulturu i informisanje – Slaviša Grujić, direktor Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine – Siniša Lazić, rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija – Dimitrije Tadić i članovi tima Antene kancelarije Deska Kreativna Evropa Srbija.

Progam info-dana
SREDA 18. mart 2015. godine

10.00 – 10.15
Obraćanje pokrajinskog sekretara za kulturu i informisanje Slaviše Grujića

10.15 – 10.30
Obraćanje direktora Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine Siniše Lazića

10.30 – 10.45
Predstavljanje Deska Kreativna Evropa Srbija – Dimitrije Tadić

10.45 – 11.00
Predstavljanje Antene Kancelarije Deska Kreativna Evropa Srbija – Luka Kulić

11.00 – 11.15
Pauza za kafu

11.15 – 11.45
Predstavljanje Programa Kreativna Evropa – Jovana Kanazir, Antena Kancelarije Deska KE Srbija

11.45 – 12.10
Pregled potrebnih uslova i dokumentacije – Dragana Srećkov, Antena Kancelarije Deska KE Srbija

12.10 – 13.00
Diskusija


Vesti

EU nagrada za književnost: Razgovor o romanu Uglješe Šajtinca Sasvim skromni darovi

06/03/2015

Razgovor i potpisivanje knjige Sasvim skromni darovi Uglješe Šajtinca, koja je u 2014. godini dobila Evropsku nagradu za književnost, zakazan je za ponedeljak, 9. mart 2015. godine od 17 do 18 časova u knjižari Zepter Book World, Knez Mihailova 42. Izdavačka kuća Arhipelag o knjizi navodi:

„Izuzetan savremeni epistolarni roman u kome dva brata razmenjuju e-mailove u kojima svedoče o svojoj američkoj i srpskoj, njujorškoj i banatskoj svakodnevici. Roman o Banatu i Njujorku. Porodični roman u kome se kroz sudbinska iskušenja njenih pripadnika na uzbudljiv i upečatljiv način govori o najizazovnijim društvenim pitanjima našeg vremena. Šajtinac je napisao potresnu i provokativnu hroniku naših dana, knjigu u čijim pismima sa autentičnom snagom progovara poslednja decenija naših života. Žestoko i strasno, nepotkupljivo i angažovano.”

Jedan od najistaknutijih savremenih pisaca iz Srbije, Uglješa Šajtinac, dobio je ovu značajnu evropsku nagradu u novembru 2014. godine, zajedno sa još 12 evropskih autora: Ben BLUSHI (Albanija), Milen RUSKOV (Bugarska), Jan NĚMEC (Češka ), Makis TSITAS (Grčka), Oddný EIR (Island), Janis JONEVS (Latvija), Armin ÖHRI (Lihtenštajn), Pierre J. MEJLAK (Malta), Ognjen SPAHIĆ (Crna Gora), Marente DE MOOR (Holandija), Birgül OĞUZ (Turska) i Evie WYLD (Ujedinjeno Kraljevstvo).

Konkursom programa Kreativna Evropa izuzetno se podržavaju prevodi knjiga koje su osvojile Evropsku nagradu za književnost, pa možemo očekivati prevod romana Sasvim skromni darovi na brojne evropske jezike.


Vesti

Novi poziv za projekte u okviru programa Horizont 2020

04/02/2015

Horizont 2020 je osnovni program Evropske unije za finansiranje nauke i tehnološkog razvoja. Reč je o novom, integrisanom sistemu finansiranja, koji obuhvata sve programe za istraživanja i inovacije koji su bili finansirani kroz opšti program za istraživanje i tehnološki razvoj, program CIP i program Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju. Ključni segmenti ovog programa su izvrsnost u nauci (Excellence in Science), liderstvo u industriji (Industrial Leadership) i društveni izazovi (Social Challenges). Cilj programa je pronalaženje načina za ekonomski napredak, posebno kroz podršku malim i srednjim preduzećima sa potencijalom da jednoga dana budu vodeće kompanije na globalnom nivou.

Otvoren je za učešće svih istraživačkih grupa na univerzitetima, istraživačkih instituta, pojedinačnih istraživača, malih i srednjih preduzeća, velikih kompanija, kao i ostalih vladinih, nevladinih i privatnih organizacija i institucija. Ukupan budžet do 2020. godine iznosi 80 milijardi evra.

Više informacija o programu Horizont 2020 može se naći na zvaničnoj prezentaciji programa: www.ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en, kao i na zvaničnom portalu programa za Srbiju: www.horizont2020.rs. Takođe, Računarski centar Univerziteta u Beogradu pokrenuo je sajt sa relevantnim informacijama o ovom programu www.h2020.rcub.bg.ac.rs.

Poziv za apliciranje može se naći na sledećoj internet stranici. (http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/ h2020-reflective-6-2015.html) Pojednostavljena pravila za predaju predloga projekata kao i za upravljanje projektima obezbeđuje aplikantima lakše učešće u programu. Praktična uputstva mogu se naći na linku: H2020 online manual. (https://ec.europa.eu/ research/participants/portal/desktop/en/funding/guide.html)


Vesti

Desk u KC Požega: Program Kreativna Evropa ili Zašto je najvažnija dobra ideja

29/12/2014

U okviru projekta Demitologizacija programa EU, čiji je nosilac organizacija Forca Poežga, u petak 26. decembra u Galeriji Kulturnog centra Požega, predstavnici Deska Kreativna Evropa Srbija govorili su o programu Kreativna Evropa i svim važnim pitanjima vezanim za konkurisanje: koji konkursi postoje i kome su namenjeni; kako i gde pronaći partnere; koji su prioriteti programa i kako u skladu s njima osmisliti projekat; koji su sve projekti dobili podršku i zašto.

U skladu sa temom projekta, predstavnici Deska Kreativna Evropa pokazali su da je osmišljavanje dobrog projekta mnogo važniji i teži zadatak od samog konkurisanja i administriranja projekta, pa je prezentacija bila posvećena svim onima koji deluju u polju kulture u Požegi i mestima u okruženju: ustanovama, organizacijama i pojedincima, bez obzira na dosadašnje iskustvo u konkurisanju na evropske programe podrške, i to sa ciljem demistifikacije konkursnih procedura i ohrabrivanja svih zainteresovanih da pronađu partnere i da konkurišu na program Kreativna Evropa.


Vesti

Desk Kreativna Evropa Srbija u Pozorišnom klubu Zeleno zvono u Zrenjaninu

11/12/2014

Desk Kreativna Evropa Srbija organizovaće info-dan o Programu Kreativna Evropa 12. decembra 2014. godine u Pozorišnom klubu „Zeleno zvono“ u Zrenjaninu.

Info-dan, čiji je cilj animiranje što većeg broja ustanova i organizacija u Srbiji da ućestvuju u Programu Kreativna Evropa, posvećen je predstavnicima svih ustanova i organizacija u kulturi iz Zrenjanina i mesta u okruženju – javnim ustanovama kulture, organizacijama civilnog društva koje se bave kulturom, obrazovnim, naučnim i istraživačkim ustanovama, kao i samostalnim umetnicima, kustosima i menadžerima u kulturi.

Tema info-dana je mogućnost učešća ustanova i organizacija u Programu Kreativna Evropa, tako da će biti reči o ključnim pitanjima vezanim za konkurisanje: na koji način treba formulisati ideje za projekte, kako i s kim uspostaviti partnerstva, koja su dokumenta potrebna za konkurisanje, kako rukovoditi projektom.

Program info dana

PETAK 12. decembar 2014.

10.00 – 10.20

•          Predstavljanje Deska i Antene Kreativna Evropa – Luka Kulić, Antena Deska KE

10.20 – 11.00

•          Predstavljanje Programa Kreativna Evropa – Jovana Kanazir, Antena Deska KE

11.00 – 12.30

•          Pregled potrebne dokumentacije – Dragana Srećkov, Antena Deska KE

12.30 – 13.00

•          Pauza za kafu

13.00 – 14.00

•          Diskusija


Next Page »

Archives