К О Н К
К О Н К У Р С И
У Р С И
затворен
Рок:   12.08.2021.

КОНКУРС РАЗВОЈ ЕВРОПСКИХ ФИЛМСКИХ МИНИ-ПРОЈЕКАТА (MINI SLATE) 2021

Шта се подржава конкурсом?

Оваj конкурс омогућава европским продуцентима у земљама са ниским продукцијским капацитетом да се повећаjу, диверсификуjу, иновираjу и учврсте своjу позициjу на тржишту.

Напомена: Оваj позив jе отворен за компаниjе регистроване у земаљама са малим продукцијским капацитетом (LCC-Low Capacity Countries).*

Шта су основни услови?

На конкурс се могу пријавити пројекти са максималним трајањем од 24 месеци, из земаља које учествују у програму Креативна Европа - МЕДИА. Више информација о условима за конкурисање је доступно у распису конкурса.

Ко може да се пријави?

Развоj 2-3 проjекта анимациjе, креативног документарног или играног филма за биоскоп, ТВ или дигиталне платформе. Кратки филм младих талената може бити укључен у листу, такође.

Који је рок за пријаву?

Рок за пријаву је 12. aвгуст 2021. године.

Како вам можемо помоћи? 

Тим Деска Креативна Европа Србија пружа бесплатну подршку у припреми конкурсне пријаве. Пријавите се за учешће у догађајима које организујемо или закажите састанак на којем бисмо заједно прошли кроз ваш пројекат. 

Имајте у виду неколико кључних савета за конкурисање на овај конкурс, jер су средства доступна за следеће проjекте:

  • драмски, анимирани и документарни филмови намењени линеарном и нелинеарном емитовању, коjи представљаjу снажну сарадњу између организација из различитих земаља коjе учествуjу у МЕДИА потпрограму, укључуjући и емитере;
  • висока креативна/уметничка вредност и широк потенциjал за прекограничну експлоатациjу коjи може да допре до публике на европском и међународном нивоу;
  • иновативни аспекти у погледу садржаjа и финансирања коjи показуjу jасну везу са предвиђеним стратегиjама дистрибуциjе;
  • посебна пажња ће се посветити приjавама коjе представљаjу адекватне стратегиjе озелењавања, посебно кроз коришћење консултаната за озелењавање; као и родна равнотежа, инклузиjа и разноликост.

* Листа земаља са малим капацитетом:

Група А: Чешка, Естониjа, Румуниjа, Грчка, Хрватска, Португал, Пољска.

Група Б: Бугарска, Луксембург, Словениjа, Литваниjа, Словачка, Мађарска, Летониjа, Кипар, Малта.

Подели: