К О Н К
К О Н К У Р С И
У Р С И
затворен
Рок:   08.06.2021.

КОНКУРС ЕВРОПСКИ ПРОЈЕКТИ САРАДЊЕ 2021

Шта се подржава конкурсом?

Конкурс за европске пројекте сарадње пружа подршку пројектима који повезују организације на транснационалном плану, како би се омогућила мобилност уметника и промет уметничких дела, заједничке продукције и размена добрих пракси у ширем пољу културе и уметности Европе. Конкурс има следеће приоритете: развој и ангажовање публике, социјална инклузија, очување животне средине, примена нових технологија, међународна димензија, као и годишње приоритете специфичне за поједине области. Такође, подршка је усмерена ка пројектима који јасно показују начине на које доприносе инклузији, родној равноправности и борби против климатских промена.

Шта су основни услови?

Конкурс је расписан у три категорије: мали, средњи и велики пројекти сарадње, што одређује и минималне услове за конкурисање:

  • Мали пројекти сарадње: минимум 3 организације из 3 различите земље програма, до 200.000 евра подршке, што представља 80% укупне вредности пројекта.
  • Средњи пројекти сарадње: минимум 5 организација из 5 различитих земаља програма, до 1.000.000 евра подршке, што представља 70% укупне вредности пројекта.
  • Велики пројекти сарадње: минимум 10 организација из 10 различитих земаља програма, до 2.000.000 евра подршке, што представља 60% укупне вредности пројекта.

Максимално трајање пројеката је 48 месеци. Више информација о условима за конкурисање је доступно у распису конкурса.

Ко може да се пријави?

Конкурс је отворен за јавни, цивилни и приватни сектор у пољу културе, као и у другим ресорима који се уклапају у циљеве конкурса. Физичка лица не могу бити подносиоци конкурсних пријава, изузев самозапослених лица (selfemployed, sole traders, итд.).

Који је рок за пријаву?

Рок за пријаву је 7. септембар 2021. године.

Како вам можемо помоћи? 

Тим Деска Креативна Европа Србија пружа бесплатну подршку у припреми конкурсне пријаве. Пријавите се за учешће у догађајима које организујемо или закажите састанак на којем бисмо заједно размотрили ваш пројекат. 

Уколико планирате да конкуришете, имајте у виду неколико кључних савета:

  • Предлог пројекта треба да има елементе сарадње, мора бити резултат заједничког рада партнера, дубинског промишљања окружења у којем ваша организација делује, као и стратешких приоритета ваше организације.
  • Иновативни аспект пројекта који се очекује на овом конкурсу може да проистекне из пажљиво осмишљеног партнерства, које би подразумевало различите специфичне експертизе у вези са темом или пољем у којем радите, пожељно из различитих ресора (нпр. библиотекарство и туризам, културно наслеђе и образовање и сл.).

Приликом размишљања о пројектној идеји, консултујте студије и истраживања које је објавила Европска комисија и друге организације, попут: European Green Deal, The EU Gender Equality Strategy 2020-2025, 2030 Digital Compass: the European way for the Digital Decade, Status and Working Conditions of Artists and Cultural and Creative Professionals, и др.

Подели: