К О Н К
К О Н К У Р С И
У Р С И
затворен
Рок:   13.12.2023.

КОНКУРС РАЗВОJ ЕВРОПСКИХ ГРУПНИХ ПРОJЕКАТА 2024

Шта се подржава конкурсом?

Оваj конкурс подстиче конкурентност европских независних аудиовизуалних компаниjа да повећаjу своjу вредност на тржишту. Циљ jе такође да се повећа капацитет аудиовизуелних продуцената да развиjаjу проjекте са потенциjалом да круже широм Европе и шире, и да се олакша европска и међународна копродукциjа.
Циљ jе такође и обезбедити приступ за младе ствараоце, пружаjући им прилику да режираjу кратки филм уз снажну основу коjу пружаjу искусне компаниjе.

Шта су основни услови?

На конкурс се могу пријавити пројекти са максималним трајањем од 24 месеца, који окупљају минимум 2 радиодифузне компаниjе (линеарне и нелинеарне) из минимум две различите земље које учествују у програму Креативна Европа - МЕДИА. Више информација о условима за конкурисање је доступно у распису конкурса.

Ко може да се пријави?

Компаниjе са искуством у производњи међународно дистрибуираних дела.
Дела коjа jе продуцирала компаниjа,подносилац приjаве или коjа jе лично продуцирао извршни директор или jедан од акционара.
Компаниjе коjе су произвеле наjмање два дела у последњих 7 година, од коjих оба испуњаваjу следеће услове:
- да су анимирани, играни или креативни документарни проjекти (jеднократни или сериjали) у укупном траjању од наjмање 24 минута, осим за проjекте са корисничким искуством у нелинеарном формату (нпр. виртуелна стварност), у ком случаjу не постоjи минимум траjања.
- да су пуштени у биоскопе, емитовани на телевизиjи или стављени на располагање на дигиталним платформама у наjмање три земље осим земље подносиоца пре дана истека рока за подношење приjава и, у случаjу линеарног емитовања, од стране три различита емитера
- да су емитовања била комерциjалне природе (проjекциjе током фестивала се не сматраjу за комерциjалну дистрибуциjу).

Који је рок за пријаву?

Рок за пријаву је 13. децембар 2023, а резултати се очекују у јуну 2024. године.

Како вам можемо помоћи? 

Тим Деска Креативна Европа Србија пружа бесплатну подршку у припреми конкурсне пријаве. Пријавите се за учешће у догађајима које организујемо или закажите састанак  на којем бисмо заједно прошли кроз ваш пројекат.

Имајте у виду неколико кључних савета за конкурисање на овај конкурс, jер су средства доступна за следеће проjекте:
- Развоj 3 до 5 дела за комерциjалну експлоатациjу намењених биоскопском емитовању, телевизиjском емитовању или комерциjалноj експлоатациjи на дигиталним платформама или вишеплатформском окружењу (VOD) у следећим категориjама: анимирани, креативни документарни филм или играни филм
- Кандидати имаjу опциjу да додаjу кратки филм младог ствараоца на своjу листу.

 

Подели: