К О Н К
К О Н К У Р С И
У Р С И
затворен
Рок:   16.01.2024.

КОНКУРС CULTURE MOVES EUROPE 2024 - домаћини резиденција

Отворен је други по реду позив за домаћине резиденцијалних боравака који спроводи Гете Институт у оквиру подпрограма Култура.

Позив Culture Moves Europe (Култура покреће Европу) састоји се од два правца финансијске подршке: индивидуална мобилност (отворен до 31. маја 2024.) и резиденцијални боравак (отворен до 16. јануара 2024.), а којима се покривају путни трошкови, трошкови живота и боравка као и додатни трошкови у складу са појединачним случајем особе која прима подршку и укључује посебне мере за подстицање зелене мобилности.

Циљеви позива Култура покреће Европу су:

ИСТРАЖИТИ – спроводити истраживања, истраживати и радити на одређеној теми или новом концепту;

СТВОРИТИ – укључити се у групни креативни процес у потрази за стварањем новог уметничког/културног дела;

НАУЧИТИ – побољшати компетенције и вештине учесника/ца кроз неформално учење или сарадњу са стручњаком/кињом;

ПОВЕЗАТИ СЕ – развити професионалну мрежу, ојачати професионални развој сарадника, укључити нову публику;

*ТРАНСФОРМИСАТИ СЕ - допринети друштвеним променама у складу са вредностима и начелима Новог европског Баухауса (односи се само на правац подршке резиденцијалном бораваку).

*НОВОСТ Пријава за правац подршке индивидуалној мобилности треба да укључи два наведена циља, док пријава за резиденцијалне боравке треба да укључи до два наведена циља.

**На овогодишнем позиву за резиденцијалне боравке могуће је спровести резиденцију Новог европског Баухауса у оквиру циља који доприноси пропитивању могућности и друштвених промена у складу са вредностима и начелима иницијативе Нови европски Баухаус.

ПОЗИВ ЗА ДОМАЋИНЕ РЕЗИДЕНЦИЈАЛНИХ БОРАВАКА

Циљ позива за пријаву у оквиру линије подршке за домаћине резиденцијалних боравака је да се до 2025. године подржи више од 1000 уметника/ца, професионалаца/ки и домаћина/организација заинтересованих за спровођење/учешће у резиденцијалним пројектима, а отворен је до 16. јануара 2024. године.

Позивом домаћинима резиденцијалних боравака жели се подстаћи сарадња домаћина, уметника/ца и/или културних професионалаца/ки различитих профила и различитих дисциплина са циљем даљег развоја уметничког и културног екосистема широм Европе.

Позив за домаћине резиденција пружа финансијску подршку организацијама, уметницима/цама и професионалцима/кама регистрованим у једној од 40 земаља које учествују у програму Креативна Европа где је и прихватљиво спровођење резиденцијалних пројеката.

Листа свих земаља, учесника програма Креативна Европа

Домаћини/организације могу примити 1–5 уметника/ца и/или културних професионалаца/ки из других држава које учествују у програму Креативна Европа на минимално 22 дана до највише 300 дана, а остварена подршка за боравак односи се на путне трошкове уметника/ца и/или културних професионалаца/ки и на трошкове боравка. Резиденцијални пројекти требају бити реализовани на једној локацији. Домаћин треба да обезбеди смештај, одговарајући радни простор, одговарајући материјал и опрему, у зависности од потреба пројекта, те стручно менторство, а уколико је могуће, треба да обезбеди везу са локалном заједницом како би се подржао локални уметнички и културни развој али и видљивост уметника/ца и/или културних професионалаца/ца који учествују.

 ПОЗИВ СЕ ОДВИЈА У ДВЕ ФАЗЕ:

ФАЗА 1 | ОДАБИР ДОМАЋИНА РЕЗИДЕНЦИЈАЛНИХ БОРАВАКА (рок 16. јануар 2024.)

У правој фази позива пријављују се кандидати (организације) који развијају резиденцијалне пројекте, са одређеним концептом и циљевима у којима ће учествовати уметници/це и/или културни професионалци/ке. У оквиру резиденцијалног пројекта домаћина, уметници/це и/или културни професионалци/ке могу развити споствени пројекат или сарађивати, у зависности од подручја стручности и професионалних потреба пратећи циљеве и концепт предложен од стране домаћина. Циљ је да уметници/це и/или културни професионалци/ке имају користи од локалне заједнице и окружења, опреме и менторства које пружају домаћини.

ПРИХВАТЉИВИ АПЛИКАНТИ

Апликанти могу бити правна лица (попут непрофитних организација, удружења, јавних тела, фондација, компанија, самозапослених особа) активни у једном од наведених сектора: архитектура, културна баштина, мода и дизајн, књижевност*, музика, извођачке или визуелне уметности. Апликанти требају да су законски регистровани у државама које учествују у програму Креативна Европа.

*НОВОСТ сектор књижевности, за разлику од прошлогодишњег позива, укључује књижевно стваралаштво, књижевно превођење те објаву и промоцију књижевних радова из земаља Креативне Европе.

АПЛИКАНТИ КОЈИ СЕ ПОНОВО ПРИЈАВЉУЈУ

Апликант може пријавити само један пројекат на овогодишњем позиву, а прихватљиви су и успешни и одбијени апликанти на прошлим позивима. Апликанти који су примили финансирање на позивима i-Portunus Houses и Culture Moves Europe Residency 2022, прихватљиви су апликанти уколико је реч о другом пројекту, другом временском периоду и уколико су укључени други уметници/це и/или професионалци/ке. Такође, прихватљиви су и апликанти који су примили финансирање на позиву за Culture Moves Europe за подршку мобилности индивидуалних уметника/ца и професионалаца/ки у улози домаћина, уколико испуњавају услове.

УСЛОВИ

 1. Апликанти (организације) требају да имају капацитет да, на прихватљив начин, угосте између 1 до 5 уметника/ца и/или културних професионалаца/ки;
 2. Апликанти требају да се позову на један до два наведена циља;
 3. Апликанти могу да уметницима/цама и/или културним професионалцима/кама пруже стручно менторство;
 4. Апликанти могу да исплате путне трошкове, дневницу и потенцијалне додатке;
 5. Апликанти могу да информишу уметнике/це и/или културне професионалце/ке о сигурносној ситуацији у земљи.

 ТРАЈАЊЕ

Пројектни предлози требају обезбедити минимално 22 дана до максимално 300 дана непрекидног резиденцијалног боравка. Уметници/це и/или културни професионалци/ке који учествују у резиденцијалном пројекту требају у исто време, у истом трајању боравити у месту резиденцијалног боравка, а боравак треба бити непрекинут.

Најранији почетак пројеката резиденцијалног боравка је 5. априла 2024. године, а сви пројекти требају да се заврше у оквиру годину дана од потписивања уговора, а најкасније до 31. маја 2025. године.

ПРИЈАВА ПРОЈЕКАТА

Пријаве пројеката резиденцијалних боравака предају се на енглеском језику путем Goethe- Application портала до 16. јануара 2024. | 23:59 ЦЕТ. Апликант (организација) може да пријави само један резиденцијални пројекат по позиву. Пријавни образац укључује:

 • доказ о правнм статусу;
 • уметничко – креативни портфолио или промотивни/годишњи извештај апликанта;
 • биографију(е) ментора/ки.
 • предлог обрасца за пријаву ЦМЕ резиденцијалних боравака

 ОБРАЧУН БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Подршка за пројекте резиденцијалних боравака рачуна се у односу на број уметника/ца и/или културних професионалаца/ки који су укључени и дужину резиденцијалног боравка. Буџет пројекта процењује се током Фазе 1 на основу информација наведених у пријави, а тачан износ дефинише се у Фази 2 након одабира домаћина и одобрења инфо картице боравка.

Culture Moves Europe делује по паушалном принципу, што значи да се износ наведен у уговору о бесповратним средствима додељује без обзира на стварне трошкове. Подршка за пројекте резиденцијалних боравака састоји се од три категорије:

1) ТРОШКОВИ РЕЗИДЕНЦИЈАЛНОГ БОРАВКА у износу од 35,00 ЕУР по особи/по дану односи се на финансијску подршку домаћину (организацији) резиденцијалног боравка који организује боравак и смештај уметника/ца и/или културних професионалаца/ки.

2) ПOДРШКА ЗА МОБИЛНОСТ укључује:

Путне трошкове – фиксни износ од 350,00€ / 700,00 ЕУР по учеснику, у зависности од удаљености, чиме се покривају трошкови путовања у оба смера. За путне трошкове до одредишта удаљеног до 5.000 км подршка износи 350,00 ЕУР по особи, а за путне трошкове до одредишта удаљеног више од 5.000 км подршка износи 700,00 ЕУР по особи. Culture Moves Europe подстиче подносиоце захтева да одаберу одрживе начине путовања уз доплату за зелену мобилност, те у складу са тим на удаљености које су мање од 600 км, није прихватљиво путовање авионом.

Израчунајте удаљеност путовања

Дневницу – фиксни износ од 25,00 ЕУР по дану/по учеснику а покрива трошкове смештаја, исхране, јавног превоза и остале сличне трошкове током резиденцијалног боравка уметника/ца и/или културног професионалца/ки.

3) ДОДАЦИ И ПОДРШКА ЗА ИНВАЛИДНОСТ омогућују приступ и учешће људи из различитих средина и профила на основу њихових индивидуалних потреба. Додаци и подршка за инвалидност укључује:

 • Подршку за инвалидност која је намењена за особе чији инвалидитет утиче на њихову способност учествовања у резиденцијалним пројектима, те износи 75,00 ЕУР по дану;
 • Додатак за породицу износи 100,00 ЕУР а односи се на родитеље/старатеље деце млађе од 10 година током боравка и спровођења резиденцијалног пројекта;
 • Додатак за визу намењен је за трошкове који су везани за процедуре издавања виза, а износи 80,00 ЕУР по особи;
 • Додатак за зелену мобилност примењује се за путовања изнад 600 км (у једном смеру), те се корисници подстичу са 350,00 ЕУР за одабир одрживог начина путовања;
 • Додатак за најудаљеније регије (ОР) и прекоокеанске земље и територије (ОЦТ) у износу од 150,00 ЕУР.
 • Максималан износ подршке за пројекат резиденцијалног боравка износи 55.000,00 ЕУР са укљученим додацима.

ПРОЦЕС И КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА

Процес оцењивања траје око 7 недеља након затварања позива, а укључује: проверу прихватљивости, евалуацију, стручно оцењивање и обавештење о резултатима (позитивну, негативну и резервну оцену).

Критеријуми оцењивања  деле се на два дела од којих сваки носи по 10 бодова:

 1. Резиденцијални пројекат који укључује ставке као што су релевантност пројекта, исходи и утицаји и одрживи аспекти пројекта,
 2. Припрема и имплементација резиденцијалног боравка укључује простор и услугу; селекцију уметника/ца и/или културног професионалца/ки и сарадничко окружење.

ФАЗА 2 | УГОВОР О ПОДРШЦИ СА ДОМАЋИНИМА РЕЗИДЕНЦИЈАЛНИХ БОРАВАКА (5. марта -  15. јуна 2024. године)

Само апликанти који су одабрани у првој фази позива биће позвани да приступе Фази 2 испуњавањем Инфо картице боравка којом се потврђују датуми и трајање пројекта резиденцијалних боравака као и резиденти. Одабир резидената може бити спроведен путем отвореног позива или директним позивом, али треба да прати поступак који је домаћин навео у својој пријави и буде у складу с наведеним критеријумима прихватљивости. Резиденти: уметници/це и/или културни професионалци/ке:

 • требају имати пуних 18 година;
 • радити индивидуално или у оквиру организације;
 • могу бити свих образовних профила и искустава;
 • бити спремни да развију своја знања и вештине, да воде пројекат у барем једном од сектора обухваћеним подпрограмом Култура;
 • морају долазити из различитих земаља од оне у којој се одвија резиденцијални боравак;
 • могу учествовати у пројектима резиденцијалних боравака само једном.

На овај позив могу се пријавити резиденти који су већ примили подршку Culture Moves Europe за индивидуалну мобилност и испуњавају услове за учествовање у пројекту резиденцијалног боравка.

Culture Moves Europe ће током марта и априла 2024. године организовати онлине match-making сесије како би помогли да организације/домаћини резиденцијалних боравака промовишу пројекат и пронађу резиденте.

ИНФО КАРТИЦА БОРАВКА

Инфо картицу боравка предају организације/домаћини чији су резиденцијални пројекти одобрени у Фази 1 позива. Ова картица обавезно се треба предати у периоду од 5. марта до 15. јуна 2024. године. У њој се налазе детаљне информације о резиденцијалном пројекту и његовим учесницима, а на основу пружених и валидираних информација рачуна се коначна подршка резиденцијалном пројекту.

Уз инфо картицу боравка потребно је приложити следећа документа резидената:  

 • службени национални документ за идентификацију (очитана лична карта);
 • доказ/потврду о законском боравку у једној од држава које учествују у програму Креативна Еуропа;
 • биографију;
 • уметнички и креативни портфолио;
 • доказ о инвалидности, уколико је има.

 ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА И ИСПЛАТА

Уговор о додели бесповратних средстава потписује се између домаћина и Гете института након одобрења инфо картица боравка. Гете институт ће у року од 4 недеље креирати уговор, док ће домаћин имати две недеље за потписивање уговора. Уколико уговор не буде у року потписан, сматраће се одбијеним. Пројекти могу почети након 5. априла 2024. године односно искључиво након потписивања уговора.

Исплата гранта врши се у два дела на рачун организације/домаћина. Прва исплата од 60% биће уплаћена до 30 дана након потписивања уговора, преосталих 40% + додаци  исплаћују се након одобравања поднесеног извештаја.

Подели: