К О Н К
К О Н К У Р С И
У Р С И
затворен
Рок:   31.01.2024.

КОНКУРС ЗА ПАНЕВРОПСКЕ СУБЈЕКТЕ У КУЛТУРИ/ОРКЕСТРЕ 2024

Отворен је Позив за достављање предлога пројеката за паневропске субјекте у култури - у контексту овог позива, оркестре, са роком за предају 31. јануар 2024. године у 17:00 ЦЕТ.

Овај позив односи се на пројекте предлоге културних ентитета/установа односно оркестара чији је циљ да понуде обуку, професионални развој и могућности наступа младих музичара/ки с великим потенцијалом. Посебни циљеви ове подршке су:

 • подржати професионализацију младих музичара/ки, пружајући им прилику за развој каријере високог квалитета кроз запошљавање, обуку и прилике за турнеје и наступе;
 • неговати уметничку изврсност оркестралног извођења младих;
 • подржати активности организација и уметника/ца који делују као промотери и амбасадори вредности ЕУ.

ТЕМЕ И ПРИОРИТЕТИ

Поред тога што се пројектни предлози требају бавити међусекторским приоритетима, попут озлењивања и инклузије или родном равноправношћу, пројектни предлози такође требају укључити и следеће приоритете:

 • Уметници/це и културни радници/це: оснаживање културних и креативних сектора -  кључно стратешко разматрање при изради пројектних предлога требала би бити потреба за промовисањем праведних, инклузивних и разноликих оквира који подстичу каријере уметника/ца у успону те културних и креативних стручњака/киња. Предлози би требали укључити и ефикасне начине за стицање и промовисање бољих услова рада и праведније надокнаде, развоја вештина и целоживотног учења као и уметничке слободе. У ту сврху, апликантима се препоручује консултовање извештаја „Статус и радни услови уметника/ца, културних и креативних радника/ца“.
 • Култура за људе: јачање културне партиципације и улоге културе у друштву - апликанти требају пда предложе конкретне активности за изградњу капацитета културних и креативних сектора како би се побољшало учешће у култури, као и ангажман и развој публике који помажу у промовисању грађанских вредности и демократије. Предлози који се баве овим приоритетом требали бида узму у обзир корисне аспекте културе за здравље и добробит, посебно ментално здравље.
 • Култура за ко-креативна партнерства: јачање културне димензије међународних односа ЕУ – апликанти би требали да предложе конкретне активности за издрагњу капацитета оркестара и европских младих талената како би били активнији ван граница ЕУ, унутар и ван земаља учесница у програму Креативна Европа, те доприносили неговању међународних културних односа. Ове активности би требале да допринесу развоју и консолидацији улоге паневропских културних субјеката као промотера и амбасадора вредности Европске уније.
 • Култура за дигиталну трансформацију: помоћ европским културним и креативним секторима да у потпуности искористе предности нових технологија како би побољшали своју конкурентност. Апликанти би требали да предложе конкретне активности за изградњу капацитета оркестара и европских младих талената како би критички и креативно прихватили нове технологије и промене подстакнуте дигиталном трансформацијом која се темељи, између осталог, на дигиталној стратегији ЕУ а која има за циљ да ову трансформацију учини делотворном за културне секторе.
 • Пројектни предлози треба да представе потпуну анализу потреба и покажу како се решавају горе наведени приоритети и међусекторска питања на ефикасан начин.

АКТИВНОСТИ требају дa укључe:

 • одговарајућу комбинацију обуке, менторских програма, стуковног тренинга или саветаовања за музичке професионалце/киње.
 • одговарајућу комбинацију радионица, догађаја, концерата, размена, копродукција, онлајн и офлајн активности с циљем приближавања света оркестра разноликој публици, а посебно младој. Заједничка нит ових активности  треба бити укључивање и подршка младим, изузетно надареним музичарима/кама у пољу оркестарског деловања.

У том смислу, пројекти требају да развију и представе стриктан, транспарентан и инклузиван приступ одабиру и обуци младих високо талентованих музичара/ки. Такве се активности спроводе комплементарно и у синергији са иницијативама и акцијама Европске комисије попут „Culture Moves Europe”, „Music Moves Europe”, „Европске платформе за промовисање уметника у успону” и „Европске мреже културних и креативних организација“.

ОЧЕКИВАЊА

Са опредељеним укупним буџетом од ЕУР 7.200.000 за рпериод од 2024. – 2027., путем овог позива планирано је да се подржи 3 – 5 пројеката који ће:

 • Развијати каријере младих музичара/ки држављана/становника/ца у најмање 20 држава које учествују у програму Креативна Европа.
 • Одржавати разноликост култура и европских музичких жанрова.
 • Подстицати учешће и приступ изградње нове и младе публике култури, допуштајући им да искусе оркестралну музику из прве руке, радећи на традиционалним и иновативним форматима, између уметничке изврсности и друштвеног ангажмана.
 • На крају, ови пројекти требали би да помогну развоју активности које ће учврстити улогу оркестара и уметника/ца као промотера и амбасадора вредности Европске уније. 

Приликом оцењивања пројектних предлога, евалуатори ће водити посебно рачуна да портфолио одабраних пројеката буде разнолик, поштујући, како географску равнотежу, тако и музичке жанрове.

ПРИХВАТЉИВИ АПЛИКАНТИ

Допуштене су само пријаве појединачних апликаната. Организација која пријављује пројектни предлог мора бити правно лице (приватно или јавно) регистровано у држави која учествуjе у програму Креативна Европа.

Листа свих земаља Креативне Европе

Подржани пројектни предлози требају бити четверогодишњи пројекти за које ће максимални додељени износ износити ЕУР 2.400.000 с максималном стопом суфинансирања од 40%.

Пројектни предлози се оцењују према 4 основне категорије, при чему је потребно прећи појединачни бодовни праг по категоријама и укупни бодовни праг (70/100):

 • релевантност у односу на приоритете : 18 / 35 бодова
 • квалитета садржаја и активности: 15 / 30 бодова
 • вођење пројекта: 8 / 15 бодова
 • дисеминација: 10 / 20 бодова

Пријава се испуњава и предаје онлајн путем Funding and tenders opportunity  портала.

Подели: