К О Н К
К О Н К У Р С И
У Р С И
затворен
Рок:   07.03.2024.

КОНКУРС ЕВРОПСКЕ МРЕЖЕ КУЛТУРНИХ И КРЕАТИВНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

Отворен је Позив за доставу предлога за Европске мреже културних и креативних организација. Рок за пријаву је 7. март 2024. године у 17:00 часова.

Идеја овог конкурса је да се подрже Европске мреже културних и креативних организација чиме би се побољшали капацитети европских културних и креативних сектора за суочавање са заједничким изазовима, подржавање талената, иновација, развој и стварање нових радних места и раста. 

Овај конкурс има за циљ да подржи пројекте које реализују високо репрезентативне мреже европских културних организација које се заснивају на чланству и покривају широк распон земаља чланица програма Креативна Европа. Прихватљиве мреже треба да буду састављене од координирајућег тела и његових чланова, морају имати заједничку мисију, правила управљања, права и обавезе чланова, како је формално наведено (у  „статуту" или еквиваленту) а с којима су се чланови сложили.

 

Теме и приоритети

  • Уметници и радници у култури: оснаживање културних и креативних сектора; 
  • Култура за људе: јачање културног учешћа и улоге културе у друштву;
  • Култура за планету: ослобађање моћи културе; 
  • Култура за co-creative партнерства: јачање културне димензије спољних односа у ЕУ; 
  • Култура за дигиталну трансформацију: помоћ европским културним и креативним секторима да у потпуности искористе предности нових технологија како би побољшали своју конкурентност. 

 

Активности

Пројектни предлози треба да обухвате одговарајуће активности за јачање капацитета организација и стручњака активних у домену културе и креативних индустрија. Активности морају бити посебно осмишљене како би се на учинковит начин бавиле одабраним приоритетима позива. Требало би да укључе одговарајућу комбинацију умрежавања, обука или саветовања стручњака, заступање интереса сектора о овим питањима и пружање анализа политика или развоја политика.

Кроз активности треба да се узму у обзир потребе чланова мреже и олакшати учешће чланова током целог пројекта. Како би се максимизирао учинак, предлози треба да подстичиу дијалог, сарадњу или размену кроз заједничке активности с другим мрежама.

 

Очекивања

С осигураним укупним буџетом од 37.700.000 евра за период 2024 – 2027, путем овог позива подржаће се 30 мрежа које покривају најшири могући распон културних и креативних сектора. Очекује се да ће одабране мреже  „колективно" допринети обликовању културних политика у Европи и генерисати знање потребно за дефинисање и спровођење учинковитих културних политика у складу с темама и приоритетима овог позива. Поштујући заслуге засноване на оцени критеријума доделе, евалуацијски одбор ће осигурати да портфолио одабраних пројеката буде разнолик и поштује равнотежу како географску тако и између културних и креативних сектора.

Допуштене су само пријаве појединачних апликаната. 

Организација која пријављује пројектни предлог  мора бити правно лице (приватно и јавно) регистрована у држави која учествује у програму Креативна Европа.

Попис свих земаља Креативне Европе

Подржани пројектни предлози треба да буду четворогодишњи пројекти за које ће максималан додељени износ износити 1.200.000 евра с максималном стопом суфинансирања од 80%.

Пројектни предлози ће се оцењивати према 4 основне категорије, при чему је потребно прећи појединачни праг поена по категоријама и укупни праг поена (70/100):

  • релевантност у односу на приоритете: 20 / 45 бодова
  • квалитет садржаја и активности: 15 / 30 бодова
  • управљање пројектом: 5 / 10 бодова
  • дисеминација: 10 / 20 бодова

 

Пријава се испуњава и предаје онлајн путем Funding and tenders opportunity портала.

Изворни и потпун текст конкурса прочитајте овде.

Подели: