К О Н К
К О Н К У Р С И
У Р С И
затворен
Рок:   25.04.2024.

КОНКУРС ДИСТРИБУЦИЈА ЕВРОПСКОГ ФИЛМА 2024

Шта се подржава конкурсом?

Подржавају се пројекти међународног промета и продаје филмова који су настали изван националних граница, и то путем свих платформи (нпр. биоскопа, онлајн), циљајући и мале и велике продукције и укључујући развијене дистрибутивне стратегије којима се покрива више земаља и које укључују титловање, синхронизацију или аудио дескриптивне алате где је потребно.

Постоје две фазе за финансиране активности:

  • Генерисање потенцијалног фонда који ће бити додељен на основу перформанси компаније на европском тржишту.
  • Имплементација акције - потенцијални фонд генерисан од стране сваке компаније мора бити реинвестиран у:

- ко-продукцију квалификованих не-националних европских филмова;

- стечај права на дистрибуцију, на пример, путем минималних гаранција, за квалификоване не-националне европске филмове;

- промовисање, маркетинг и рекламу на тржишту не-националних европских филмова, како за биоскопска, тако и за онлајн приказивања.

Очекује се да пројекти резултирају:

  • Побољшањем транснационалне дистрибуције не-националних европских филмова.
  • Повећањем инвестиција у производњу, стицање права, промовисање, биоскопску и онлајн дистрибуцију не-националних европских филмова.
  • Развојем веза између сектора производње и дистрибуције, чиме се унапређује конкурентски положај не-националних европских филмова.

Шта су основни услови?

На конкурс се могу пријавити пројекти са максималним трајањем од 24 месеци, из земаља које учествују у програму Креативна Европа - МЕДИА. Више информација о условима за конкурисање је доступно у распису конкурса.

Ко може да се пријави?

Дозвољене су само приjаве поjединачних апликаната (solo beneficiaries). Апликант мора бити основан у земљи која учествује у програму Креативна Европа и мора бити у директном или индиректном власништву, у потпуности или већинским учешћем, од стране држављана тих земаља.

Европске компаниjе активне у аудиовизуелним делатностима, које су као биоскопски дистрибутери укључени у комерциjалне активности намењене широј публици, што је уједно и основна делатност компаниjе или одељења компаниjе.

Како би могао да конкурише, биоскоп/ биоскопски дистрибутер треба да испуњава следеће критериjуме: 

  • да буде носилац права на биоскопску дистрибуциjу филма у дотичноj земљи;
  • обавља биоскопску дистрибуциjу филма у дотичноj земљи (одређуjе датум премиjере, планира, нагледа и спроводи кампању дистрибуциjе и промоциjе); 
  • директно плаћа повезане трошкове дистрибуциjе;
  • да буде регистрован и да се бави дистрибуциjом филмова у биоскопима у дотичноj земљи.

Дистрибутери коjи делуjу у различитим земљама повезаним у сврху дистрибуциjе (нпр. Белгиjа и Луксембург; Грчка и Кипар) потребно је да пошаљу само jедан предлог и да приjаве приjем и реинвестирање у овим различитим земљама.

Који је рок за пријаву?

Рок за пријаву је 25. април 2024. године, а резултати се очекују у октобру 2024. године.

Како вам можемо помоћи? 

Тим Деска Креативна Европа Србија пружа бесплатну подршку у припреми конкурсне пријаве. Пријавите се за учешће у догађајима које организујемо или закажите састанак на којем бисмо заједно прошли кроз ваш пројекат. 

Подели: