К О Н К
К О Н К У Р С И
У Р С И
активан
Рок:   15.05.2024.

Culture Moves Europe 2024: трећи позив за организацију резиденција

Отворен је трећи Culture Moves Europe (Култура покреће Европу) позив за пројекте организације резиденцијалних боравака који спроводи Гете Институт у оквиру потпрограма Култура. Рок за пријаве је 15. мај 2024. године.

Трећи позив за организацију резиденција пружа финансијску подршку организацијама и уметницима регистрованим као правна лица која раде у областима музике, књижевности, архитектуре, културног наслеђа, дизајна и модног дизајна, визуелне уметности и сценских уметности. Правна лица могу бити непрофитне организације, невладине организације, јавна тела, фондације, предузећа, самозапослена лица итд.
Позив Culture Moves Europe (Култура покреће Европу) састоји се од два правца финансијске подршке: индивидуална мобилност (отворен до 31. маја 2024. године) и резиденцијални боравак (отворен до 15. маја 2024. године), а којима се покривају путни трошкови, трошкови живота и боравка као и додатни трошкови у складу са појединачним случајем особе која прима подршку и укључује посебне мере за подстицање зелене мобилности.

Позив за организацију резиденција пружа финансијску подршку организацијама, уметницима/цама и професионалцима/кама регистрованим у једној од 40 земаља које учествују у програму Креативна Европа где је и прихватљиво спровођење резиденцијалних пројеката.

Листа свих земаља, учесница програма Креативна Европа

Циљеви Позива

 • ДА ИСТРАЖИ – реализовати истраживања, истраживати и радити на одређеној теми или новом концепту;
 • ДА КРЕИРА – укључити се у групни креативни процес у потрази за стварањем новог уметничког/културног дела;
 • ДА НАУЧИ – побољшати компетенције и вештине учесника/ца кроз неформално учење или сарадњу са стручњаком/кињом;
 • ДА ПОВЕЖЕ – развити професионалну мрежу, ојачати професионални развој сарадника, укључити нову публику;
 • ДА МЕЊА - допринети друштвеним променама у складу са вредностима и начелима Новог европског Баухауса (односи се само на правац подршке резиденцијалном бораваку).

Идеја је да се до 2025. године подржи више од 1000 уметника/ца, професионалаца/ки и организација заинтересованих за спровођење/учешће у резиденцијалним пројектима.

Приликом апликације је потребно одабрати једну од следећих опција:

 • пројекат краткорочног боравка: између 22 и 60 дана;
 • пројекат средњорочног боравка: између 61 и 120 дана;
 • пројекат дугорочног боравка: између 121 и 180 дана.

Трајање пројекта одговара броју дана проведених на локацији организатора резиденције за реализацију пројекта. Време путовања се не узима у обзир за обрачун гранта.

Могуће је примити од једног до пет међународних уметника и културних професионалаца. Очекује се да сви учесници узму учешће у пројекту резиенције током целог периода имплементације пројекта.

Кандидати треба да пошаљу предлог који детаљно описује трајање, циљеве и очекивани утицај њиховог пројекта. Они су у обавези да обезбеде погодно и безбедно окружење, опрему и професионалног ментора за позване уметнике. Ово осигурава добре услове уметницима за реализацију њихових пројеката.

Стипендија за резиденцију се састоји од два дела:

 • накнаде за гостовање, која се додељује организатору;
 • дневница, путних накнада и допуна, које се додељују сваком учеснику на основу индивидуалних планова путовања и потреба.

Обрачун гранта се реализује посебно за сваког корисника, на основу његовог пројекта и личне ситуације учесника. Целокупна дотација за боравак се преноси на организатоа резиденције, који је одговоран за расподелу одговарајућих износа сваком учеснику.

Критеријуми за избор

Пријава ће бити оцењена на основу следећих критеријума:

 • Да ли организатор резиденције обезбеђује одговарајуће просторије и услуге учесницима, нпр. безбедно становање и радно окружење, одговарајућу опрему?
 • Да ли је процес селекције уметника и културних професионалаца који учествују добро објашњен и оправдан?
 • Да ли организатор обезбеђује менторство и окружење за сарадњу?
 • Да ли је резиденцијални пројекат релевантан за рад и активности кандидата, као и за циљеве Позива Culture Moves Europe?
 • Да ли резиденцијални пројекат има дугорочан утицај?
 • Да ли пројекат узима у обзир одрживост и животну средину?

Процес пријаве састоји се од две фазе.

Фаза 1: Фокус је на пријави и избору организатора резиденција.

Фаза 2: Успешни кандидати прелазе на ову фазу, током које бирају уметнике и културне професионалце који учествују у њиховим резиденцијалним пројектима.

Након тога се израчунава прецизна дотација за боравак и потписује се уговор о гранту између организатора резиденцијалног боравка и Гете Института. Резиденцијални пројекти се могу реализовати у било ком тренутку након потписивања уговора о гранту. Најранији почетак резиденцијалног пројекта је 15. август 2024. и очекује се да буду завршени (укључујући и финални извештај) најкасније 31. маја 2025. године.

Прочитајте цео текст позива и упутство за пријаву.

Подели: