06.
02. 2024.

База података о страним преводиоцима српске књижевности

Креативна Европа Србија подржала је „Удружење књижевних преводилаца Србије репрезентативно удружење у култури” да направи базу о страним преводиоцима српске књижевности.

„Удружење књижевних преводилаца Србије репрезентативно удружење у култури” уз подршку Деска Креативна Европа Србија, креирало је базу података о страним преводиоцима српске књижевности која ће олакшати повезивање страних и домаћих издавача који желе да објаве дела домаће књижевности на страним језицима и преводилаца који се баве превођењем српске књижевности.
Ова база утолико је значајнија јер представља и један од алата за промовисање домаће књижевности у иностранству.


База тренутно садржи 170 књижевних преводилаца који преводе српску књижевност на 26 језика, а настала је као производ рада и података које је Удружење прикупљало током одржавања Београдских преводилачких сусрета у последњих готово 50 година, тачније од 1975. године.
База је двојезична (српски и енглески језик), преводиоце је могуће претраживати према имену, језику и по врсти књижевног текста, а остављена је и могућност њеног проширивања.

Креативна Европа Србија позива све потенцијалне апликанте да погледају отворени Позив „Промет књижевних дела” којим се подржавају пројекти који се баве превођењем, објављивањем, дистрибуцијом и промоцијом европских књижевних дела чији су аутори држављани или становници држава које учествују у програму Креативна Европа или су део њиховог књижевног наслеђа. Позив је отворен до 16. априла 2024. године.

Подели: