У С П
У С П Е Ш Н Е
П Р И Ч Е
01.
02. 2022.

Most-Brucke

Носилац пројекта: Контраст издаваштво, Србија

Партнер на пројекту: eta-Verlag, Немачка

Трајање пројекта: 1. јун 2022. године – 31. мај 2025. године

Износ додељених средстава: 237.864,78

Пројекат Most-Brucke први је корак у Контрастовом дугорочном плану промовисања домаћих/регионалних аутора широм Европе. Пројекат се састоји од превода 11 дела регионалних (српских, босанских и хрватских) аутора на немачки језик и превод 10 дела немачких и аустријских аутора на српски језик. Књижевност, као и књижевно превођење, често се сматрају мостом ка другим културама, а име пројекта (са српским и немачким речима за мост) односи се на управо на то као поређење. Сарадња између Контраст издаваштва (Србија) и eta-Verlag (Немачка) резултоваће 1. Постизањем циљева (превођење, објављивање, прмоција и дисеминација изабраних дела, транснационална мобилност; видљивост преводилаца, аутора и ЕУ; развој публике; иновативни бизнис модели), 2. Извођењем активности (превођење дела, њихово објављивање у штампаном и и-бук издању, организовање промотивних активности у Србији/Немачкој и угошћавање аутора, остваривање нових сарадњи, дисеминација у књижарама и на онлајн платформама. Списак корисника укључује земље учеснице (Србија, Немачка, Аустрија), регионалне земље (Хрватска, Босна и Херцеговина), институције и компаније (Kontrast издаваштво doo, Eta-Verlag, Eвропска Унија) и појединце (ауторе и преводиоце). Примарни резултати укључују превођење, објављивање и промоцију 20 књижевних дела са 4 европска језика, развој публике, имплементацију нових бизнис модела, нове сарадње и промоцију регионалних аутора на страним тржиштима. Главни исходи пројекта су нови преводи у Србији и Немачкој, нове сарадње у свим аспектима издавачког посла, дисеминација у књижарама, на онлајн платформама, сајмовима књига и фестивалима, као и бројне промотивне активности.Подели: