У С П
У С П Е Ш Н Е
П Р И Ч Е
02.
08. 2021.

Београдски фестивал ауторског филма (ФАФ)

Носилац пројекта: Удружење грађана ”Поглед у свет”, Србиjа (82.000 €)

Траjање проjекта: 2. август 2021– 1. август 2023. год.

Београдски фестивал ауторског филма (ФАФ) настао jе 1994. године, у време када jе Србиjа била под санкциjама и културно изолована од света. Фестивал jе изашао на сцену са „погледом у свет“, како jе тврдио његов први слоган, одмах добиjаjући култни статус. ФАФ jе данас кључни филмски догађаj у Србиjи за промоциjу независне, уметничке и европске кинематографиjе. Активности Београдског фестивала ауторског филма у наредне две године обухватаjу неколико акциjа, од коjих су наjзначаjниjе 27. и 28. издање Фестивала, специjализоване активности за наjмлађе (годишњи Kids фест), сателитске активности током целе године у Београду и широм Србиjе, као и низ активности посвећених филмским радницима. ФАФ такође има за циљ jачање активности међународне сарадње коjе се одвиjаjу углавном кроз Мрежу фестивала у Jадранском региону и успостављање нових партнерстава. Главни циљеви фестивала су промоциjа разноликости коjу нуди европска кинематографиjа, рад на развоjу публике (са фокусом на млађу публику) и спровођење инициjатива за филмско описмењавање. Фестивал се залаже за што већу заступљеност европских талената, издваjање више средстава за инициjативе децентрализациjе и ревитализациjе биоскопских дворана у покраjини, нудећи алтернативу дигиталноj дистрибуциjи европских филмова и спроводећи различите акциjе за подизање свести jавности о питањима одрживости животне средине, климатских промена и родне равноправности, као и повећања видљивости филмова и талената коjи долазе из европских ненационалних земаља нижег капацитета.

 

Подели: