У С П
У С П Е Ш Н Е
П Р И Ч Е
01.
08. 2021.

Филмски фестивал Слободна зона

Носилац пројекта: Филмски фестивал ”Слободна зона”, Србиjа (70.000,00 €) 

Траjање проjекта: 2. август 2021 – 2. август 2023. год. 

Током 2021. и 2022. године, реализују се 17. и 18. издање Филмског фестивала Слободна зоне с циљем да врате и прошире присуство ненационалног ангажованог европског филма пред српском публиком у контексту опоравка фестивала након пандемиjе, али и у складу са новим навикама сегмената публике коjе су се развиле последњих година. Имаjући у виду драгоцене поуке и искуство фестивала током пандемиjе 2020. године, наредна два издања ће jош више улагати у приближавање фестивалског програма публици (путем хибридних модалитета приказивања); у ширење и развоj нове публике (млади од 14-25 и чак млађи од 8-14 година), њеног укуса и нивоа филмске писмености; у диверсификациjу програма и публике; и у препознавање, промовисање и ширење дигиталних формата и трансформациjу дигиталне индустриjе као нове стварности у продукциjи, дистрибуциjи и гледању филмова. На фестивалима ће бити приказано близу 100 ненационалних европских филмова, од коjих скоро половина долази из земаља са ниским продукциjским капацитетима коjи циљаjу на преко 22.000 главних фестивала и додатних 20.000 гледалаца (годишње) у jедногодишњим биоскопским проjекциjама у 50 градова у Србиjи, док се броj онлаjн гледалаца процењуjе на 11.000 у 2021. години; и на 14.000 у 2022. Годишње активности посвећуjу посебну пажњу отварању дискусиjе око питања коjа се огледаjу у проширеним програмским линиjама (животна средина, род, инклузиjа, ЕУ и глобални трендови, људска и ЛГБТQ+ права, миграциjе, итд.), ангажовању младе публике и у географскоj децентрализациjи квалитетних аудиовизуелних садржаjа. Осим тога, Фестивали ће наставити да унапређуjу капацитете локалне и регионалне филмске индустриjе и новопридошлица, омогућаваjући трансфер знања водећих европских талената и наjистакнутиjих филмских професионалаца данашњице, као и међусобну размену знања међу актерима из различитих земаља у циљу удруживања постоjећих ресурса и мобилисање потенциjала регионалне дистрибуциjе.Подели: