У С П
У С П Е Ш Н Е
П Р И Ч Е
10.
02. 2023.

You're Never Too Young To Change The World

Носилац пројекта: Издавачка кућа Одисеја, Србија (89,762.00 €)

Партнери:

Издавачка кућа Малинц, Словенија (14,528.00 €)

Издавачка кућа Salento Books, Италија (6,899.00 €)

Трајање пројекта: 1. јануар 2023. године – 30. април 2025. године

You’re never too young to change the world представља едукативни пројекат књижевног превођења који укључује 3 издавача који су фокусирани на представљање  релеватних проблема савременог друштва најосетљивијим и најважнијим групама – млађим и старијим тинејџерима. Књиге ће се бавити трима најважнијим проблемима савременог доба које изискују квалитетно образовање: проблеми заштите животне средине, једнакост полова и инклузија. Ове теме су подељене у 2 старосне групе за средњу школу и тинејџере; теме заштите животне средине и инклузије подељене су у поткатегорије од којих се свака бави засебним проблемом: климатске промене, брига о животињама, ментално здравље, расна/имигрантска инклузија, body shaming, насиље. Пројекат је усмерен на Генерацију З, које често дефинишу као оне који ће променити свет на боље и који су већ познати као Свесна генерација. Међутим, очигледни пораст проблема менталног здравља, ксенофобија, вршњачко насиље и глобално загревање указују да и даље морамо да едукујемо о овим проблемима и да покажемо младима да нису премлади да поставе добар пример и почну да праве разлику. Пројекат укључује 14 награђиваних прозних радова и усредсређен је на књижевност која није довољно представљена у Србији (холандску, каталонску, данску, итд.) и допринеће циркулацији радова који су написани на мање коришћеним језицима (српски) на италијанском и шпанском језику. Књиге ће бити издате са највишим квалитетом превода и продукције и дистрибуиране у обичним и онлине књижарама, на сајмовима књига и изложбама широм земаља бивше Југославије где се српски језик чита и разуме, уз употребу иновативних продајних метода, и промоцију користећи две стратегије: директни маркетинг, на интернету и на друштвеним медијима како би досегли примарну публику (децу) и у традиционалним медијима како бисмо досегли секундарну публику: утицајне одрасле. Очекујемо да ће пројекат бити успешан у неколико аспеката: едукацији о друштвеним и проблемима заштите животне средине, унапређивању профила преводилаца, ЕУ писаца и мање познатих културе, развијању нових вештина и учењу младих читалаца да књижевност може да буде и едукативна и забавна.

Подели: