У С П
У С П Е Ш Н Е
П Р И Ч Е
23.
02. 2023.

Јужни ветар

Носилац проjекта: Archangel Digital Studios, Србија (195.881,00 €)

Партнер: Друштво за производњу и дистрибуциjу кинематографских дела Режим, Србија (228.461,00 €)

Траjање проjекта: 11. април 2022. - 10. април 2023. године

Прича о jедном човеку у 10 епизода. Открива таjне иза гасовода Jужни ток и беспоштедне борбе за доминациjу између светских моћника

”Jужни ветар” jе међународна висококвалитетна копродукциjа, акциони трилер, драмска сериjа од 10 епизода, укупно по 50 минута (друга сезона). Након великог успеха прве сезоне, нова сезона сериjе говори о балканско-европско-руско-америчкоj мрежи организованог криминала коjа достиже врхунац у Србиjи, након завршетка грађанског рата у Jугославиjи. Нажалост, чак и сада (скоро тридесет година касниjе) и даље представља моћну и бескрупулозну силу коjа утиче на све сфере друштва у свим земљама региона, али и околних земаља. Прича иза гасовода „Jужни ток” открива и све ово подвлачи. Прошируjући оваj мотив и сегмент радње, основна наративна линиjа „Jужног ветра” достиже врхунац, не само у географском, већ и у идеолошком и ширем друштвеном смислу. Овако наша земља постаjе геополитичка игра високих улога, коjи су наставак у суштини бескраjног Хладног рата.
Главни циљеви пројекта су остваривање европске висококвалитетне копродукциjе 10 епизода ТВ сериjе ”Jужни ветар 02” и сарадња са регионалним емитерима у продукциjи сериjе. Активности су усмерене на успостављање чврсте и одрживе сарадње са нашим копродуцентима из Италиjе и Хрватске, коjи ће бити задужени за финансирање и извршну продукциjу на њиховим териториjама. Продукциjа ће донети корист професионалцима, глумцима и ауторима у европским земљама и омогућити сарадњу земаља са различитим производним стратегиjама. Око 200 људи ће бити директно укључено, а дугорочна корист ће се постићи давањем примера успешних стратегиjа изласка на инострано тржиште и друге сличне продукциjе и проjекте. ”Jужни ветар” промовише зелену производњу и дигиталну дистрибуциjу у складу са зеленом стратегиjом и дигиталном европском стратегиjом. Као копродуценти су укључени национални емитери из Србиjе и Хрватске. Коначни резултати су 10 епизода високо произведеног АВ садржаjа са невероватном причом.

 

 

Подели: