У С П
У С П Е Ш Н Е
П Р И Ч Е
24.
02. 2023.

CIRCLE Women Doc Accelerator

Носилац пројекта: Wake up доо за филмску и видео продукциjу, Нови сад (446.584,00 €)

Траjање проjекта: 01. jун 2022. - 31. маj 2025. године

CIRCLE Women Doc Accelerator jе прилагођен европски програм обуке отворен за до 12 женских режисера и/или продуцената на годишњем нивоу (укупно 36) коjи развиjаjу документарне проjекте са jаким међународним потенциjалом у различитим фазама развоjа и траже подршку да даље развиjаjу своjе филмске и професионалне вештине. Кроз 3 модула и годишње пратеће активности, CIRCLE се фокусира на неговање талената и вештина женских филмских професионалаца, подстицање развоjа проjеката, оспособљавање учесника да се прилагоде индустриjи коjа се стално мења у смислу креативних процеса и нових пословних модела кроз:  

  • дељење знања и вештина;
  • омогућавање механизама сарадње;
  • стварање одрживих пословних модела, jачање капацитета женских филмских професионалаца, посебно оних коjе долазе из земаља са ниским аудиовизуелним капацитетом, да раде транснационално, повезуjући их са филмском индустриjом и омогућаваjући им приступ реномираним стручњацима.

CIRCLE пажљиво чува карактер филмске инициjативе, флексибилног програма коjи се сваке године редизаjнира како би одговарао променљивом индустриjском пеjзажу, али и специфичним потребама проjеката учесника. Успеху програма доприноси ручни одабир учесника и ментора, уз акценат на динамичном групном раду. За само 5 година постоjања, CIRCLE jе израстао у водећу инициjативу за обуку документарног филма, а његова улога акцелератора доказуjе се брзом стопом обрта проjеката коjи су развиjени у њему. Поред оснаживања жена у филмскоj индустриjи, jош jедна важна мисиjа CIRCLE-а jе jачање видљивости и гласа филмских стваралаца у Европи кроз филмске проjекциjе, отворене мастер класове, панеле итд.Из ових разлога, прво, од 2023. CIRCLE ће увести 5-дневну интензивну радионицу за пет, а друго, филмске редитељке коjе идентификуjу жене коjе развиjаjу своjе игране филмове.

 

Подели: