У С П
У С П Е Ш Н Е
П Р И Ч Е
28.
03. 2023.

BETA CIRCUS Participatory experience

Носилац пројекта: BE A PLACE, LDA, Португал (€88,009.00)

Партнери:

ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO NECESSARIO, Италија (€35,490.00)

RIGAS CIRKS, Летонија (€46,618.00)

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ЦИРКУСКИХ УМЕТНОСТИ LUDIFICO, Србија (€29,883.00)

Трајање пројекта: 1. фебруар 2023. године – 30. април 2025. године

BETA CIRCUS Participatory experience представља пројекат сарадње који има за циљ да створи европску транснационалну прилику за истраживање париципаторног циркуса као будући тренд који ће укључивати јавност у циркуски креативни процес, омогућавајући публици да постану коаутори, уредници, и посматрачи уметничких дела. Примена методологије партиципаторне уметности на савремену циркуску сцену промовисаће укључивање локалне заједнице места интервенције уз пун и интегрисан процес стварања примењен на неконвенционалне просторе за уметничко представљање, укључујући јавни простор, повезивање савремених уметности са локалним нематеријалним наслеђем гласовима становника као коаутора са професионалним уметницима. 

Партнерство које повезује Италију, Летонију, Португалију и Србију представља почетну тачку за методологију европске визије која је отворена за уметнике широм европе који желе да истраже партиципаторни модел примењен на циркуске уметности. Циркуски уметници изабрани у оквиру европског отвореног позива придружиће се локалним колективима са искуством у партиципаторним уметностима, и удружиће снаге у циљу искуства сарадње коју ће подржати ментори, експерти у овом пољу. Уметничке лабораторије, сараднички састанци, уметничка истраживања и креативне резиденције у изабраним местима са локалним заједницама, кључни су кораци овог пројекта. Свако уметничко искуство биће окончано јавним перформансом. Повезивање савременог циркуса са методологијом партиципаторних уметности могућ је будући тренд који овај пројекат настоји да тестира и истражи, подржавајући тако изградњу капацитета и уметничке активности заједничког стварања кроз истраживање и ниво мониторинга који ће омогућити објављивање приручника и документарног филма на крају пројекта како би се методологија и искуство поделили са свим европским и међународним професионалцима у уметностима.

Подели: