У С П
У С П Е Ш Н Е
П Р И Ч Е
28.
03. 2023.

First Europe - Contemporary Interpretation of European Prehistoric Heritage

Носилац пројекта: Y CSOPORT KULTURALIS EGYESULET, Мађарска (€51,828.00)

Партнери:

PRO PROGRESSIONE KULTURALIS NONPROFIT KOZHASZNU KFT, Мађарска (€36,656.00)

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА УПРАВЉАЧ ТУРИСТИЧКОГ ПРОСТОРА ЛЕПЕНСКИ ВИР БОЉЕТИН, Србија (€63,004.00)

ECCOM CENTRO EUROPEO PER L'ORGANIZZAZIONE E IL MANAGEMENT CULTURALE -EUROPEAN CENTRE FOR CULTURAL ORGANISATION AND MANAGEMENT ASSOCIAZIONE, Италија (€48,512.00)

Трајање пројекта: 1. јануар 2023. године – 31. август 2024. године 

Пројекат FIRST EUROPE укорењен је у потреби за приближавањем праисторијске археологије модерним публикама стављањем јединственог европског наслеђа у нови контекст. Пројекат има за циљ да подстакне транснационално учење о културном наслеђу и да користи уметност као медијатор у освртању на проблеме у праисторијском животу који су релевантни данас. Под уметничким вођством два редитеља и једног композитора, пројекат ће подржати реимагинацију три главне теме: утицај човека на околину; ритуали; уметност. Ове теме послужиће као основа за три креативна оквира за перфоманске уживо – у жанру опере – са неким заједничким основама наратива. Финалне кореографије перформанса биће развијене током такозваних Опера Хакатона, укључујући одабране уметнике као учеснике. Концепт је следећи: после развијања оквира током резиденције, кореографије ће бити финализоване током интензивног процеса заједничког стварања са локалним уметницима. Пројекат користи „оперу” као структурални водич за перформансе, и „хакатоне“ као аналогију за интензивни процес заједничког стварања. Изабраћемо двадесет уметника кроз детаљно испланиран процес стварања. Ово ће укључивати организовање уметничке резиденције и тестирања у Србији, као и низ радионица за подизање капацитета у свим партнерским земљама. Исход пројекта биће три хакатона у Београду, Будимпешти и Риму, а свака од њих биће затворена перформансом уживо који ће бити отворен за публику. Пројекат ће бити фокусиран на разраду стратегија за развијање публике, уз акценат на укључивање заједнице. Пројекат ће реализовати четири партнера из три земље: музеј археолошког наслеђа из Србије; три непрофитне организације са значајним искуством у европским пројектима у култури, и тумачи наслеђа, један из Италије и два из Мађарске; а такође и уметничко вођство које представља три партнерске земље.

Подели: