У С П
У С П Е Ш Н Е
П Р И Ч Е
28.
03. 2023.

Slavic Soundwalking

Носилац пројекта: KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR, Hrvatska (€42,302.00)

Партнери: 

YELO, ZA INTERDISCIPLINARNI UMJETNICKI PROCES,YELO FOR INTERDISCIPLINARY ARTISTIC PROCESS, Хрватска (€49,930.00)

HARTEFAKT FOND FONDACIJA, Србија (€54,528.00)

KULTURNI CENTER DANILO KIS, Словенија (€51,652.00)

Трајање пројекта: 1. фебруар 2023. године – 31. јануар 2025. године

Пројекат мобилне апликације Slavic soundwalking (SSW) за основни циљ има допринос транснационалној циркулацији књижевности и подршку транснационалном дијалогу кроз књижевно стваралаштво између Хрватске, Словеније и Србије, чији језици спадају истој групи јужнословенских језика. Мотивација овог пројекта је да изгради добросуседске односе који произилазе из језика, изражавања, и јединственог начина комуникације на иновативан и креативан начин који је доступан широкој публици (људима са инвалидитетом, студентима, старијима, итд), кроз дигитализацију и дизајн звука. Пројекат нуди уметницима и културним радницима прилику да стекну нове вештине и представе своје радове у нарочитом облику који се слободно шири преко граница и нуди потпуну слободу да буде прихваћен од сваког ко је заинтересован за културне, уметничке и вредности нових технологија, као и изградњу и продубљивање добросуседских односа. Да бисмо постигли описане циљеве, биће организован низ различитих активности. Активности у којима учествују сва четири партнера на пројекту укључују и посебан позив за ауторе, синхронизовање садржаја гласовним снимцима на неколико језика (јужнословенским језицима, енглеском језику и знаковном језику у циљу омогућавања друштва без граница) уз учешће неколико композитора из свих партнерских земаља, који ће бити коришћени у мобилној апликацији која ради уз помоћ геолоцираља и мапирања градова. Резултат пројекта биће мобилна апликација која садржи 75 аудио форматираних кратких прича на пет језика. Промоција кроз дискурзивне активности (јавне догађаје, радионице, итд.) биће спроведена у све три партнерске земље.Мобилна апликација SSW пројекта остаће активна, а садржај ће бити сачуван у дигиталном облику(SSW платформа на интернету) како би рад уметника био подржан и како би се омогућила континуирана видљивост након завршетка пројекта. Пројекта ће имати дугорочни утицај на стварање звучне архиве словенских језика за будуће генерације.

 

Подели: