У С П
У С П Е Ш Н Е
П Р И Ч Е
28.
03. 2023.

BLUE INFRASTRUCTURE. A natural, social and cultural device to enhance urban potential

Носилац пројекта:  ASSOCIAZIONE URBAN LAB, Италија (€66,408.00)

Партнери:

LISBOA E-NOVA - AGENCIA DE ENERGIA E AMBIENTE DE LISBOA, Португал (€57,985.00)

KULTURNI FRONT, Србија (€55,708.00)

INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS (€19,722.00)

Трајање пројекта: 1. јануар 2023. године – 31. децембар 2025. године

У време када су хитне ситуације у заштити животне средине постале свакодневни део политичких агенди градова и државних тела на различитим територијалним нивоима, чини се да је корисно поново погледати наслеђе – природно, културно и социо-економско – које је представљено 'плавим инфраструктурама' у оквиру урбанизованих простора, и потенцијал који изражавају. Циљ овог пројекта јесте да идентификује у сваком од представљених градова – Торино, Београд и Лисабон – критична, нерешена места које пресеца вода и који представљају сложене изазове за градове, али у исто време нуде прилике за урбану регенерацију. Три тока воде које треба сматрати ефикасним природним алатима за ребалансирање животне средине, реконструкцију еколошких коридора који превазилазе урбане размере и циљају на шире територијалне мреже. Они су такође друштвени алати јер повезују различите заједнице које посећују ова места, подстичу размену и загађење. И културни алати, зато што доприносе јачању њиховог идентитета, стратификацији колективног сећања и осећају припадности за људе који их посећују, тако изграђујући културно наслеђе. Другим речима, вредни ресурси који могу да отелотворе и потврде принципе лепоте, одрживости и инклузивности у срцу Новог Европског Баухауса. Потврђивање урбаног потенцијала оваквих територија значи, пре свега, систематизацију знања о местима и залажење у специфичности, ресурсе и критичне тачке. Такође, ово секундарно укључује и промоцију и покретање њихове реактивације кроз мале активности које су дизајниране и произведене у сарадњи са локалним заједницама. Уз континуирану сарадњу између партнерских градова и дељење метода, критичних сазнања, прилика и научених лекција и са циљем да се локалним администрацијама и заинтересованим странама понуди солидан и документован допринос који је тестиран на терену у сврху могућег доношења политика и планова за унапређење ових водених пејзажа.

 

 

Подели: