У С П
У С П Е Ш Н Е
П Р И Ч Е
28.
03. 2023.

Made In 2.0

Носилац пројекта: MUZEJ ZA ARHITEKTURO IN OBLIKOVANJE, Словенија (€159,470.00)

Партнери: 

KREATIVNO SREDISCE CENTER ROG, Словенија (€97,931.00)

ASSOCIACAO TRANSMITTING TO THE FUTURE, Португал (€104,642.00)

OAZA, Хрватска (€68,361.00)

MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT, Хрватска (€93,438.00)

DRUGO MORE, Хрватска (€85,143.00)

JAVNA USTANOVA MUZEJ GRADA ZENICE, Босна и Херцеговина (€65,579.00)

STAATLICHE KUNSTSAMMLUNGEN DRESDEN, Немачка (€125,176.00)

WESTSACHSISCHE HOCHSCHULE ZWICKAU, Немачка (€118,651.00)

НОВА ИСКРА КРЕАТИВНИ ХАБ, Србија (€81,368.00)

Трајање пројекта: 1. фебруар 2023. године – 31. октобар 2025. године

Као саставни део културног наслеђа, занати имају потенцијал да одиграју јединствену улогу у транзицији као одрживим методама производње који примарно почивају на локалним природним ресурсима и вештинама. Циљ пројекта Made In 2.0 јесте да сачува и забележи непроцењиво занатско знање; да омогући преношење знања; да развије и промовише одрживе, колаборативне и кружне моделе производње, производе и прототипе. Дизајн, са креативним потенцијалом и технолошком инвентивношћу које носи, биће есенцијални део овог подухвата. Значајан акценат биће на међусекторским методологијама. Пројекат Made In 2.0 наставак је резултата претходног пројекта (Made In: Crafts-Design Narratives, подржаног 2018. године у оквиру Креативне Европе). Активности на пројекту састоје се од 1) мапирања заната и природних ресурса партнерских земаља, 2) преноса знања (између традиционалних занатлија, савремених дизајнера и истраживача): резиденције, радионице, тренинзи и летња школа; 3) умрежавања експерата: семинари, конференције и догађаји за заинтересоване стране; 4) објављивање резултата и подизање свести: објављивање књиге, сајта са богатом збирком података и изложби резултата пројекта. 10 партнера из 6 земаља имаће користи од пројекта. 1380 занатлија, дизајнера, професионалаца у култури и чланова шире публике учествоваће у активностима на пројекту, 26.000 људи имаће користи од објава и комуникације. Резултати ће се састојати од 80 прототипа, материјала и производа, и проширене верзије сајта www.madein-platform.com; књиге која документује процес и нову продукцију образовних модела; и 5 изложби које ће приказати резултате пројекта. Замишљени резултати су бољи пренос знања између циљних публика, преносиви крижни модели производње, подигнута свест о вредностима локалне производње са акцентом на технолошки напредак и изазове 21. века.

 

Подели: