У С П
У С П Е Ш Н Е
П Р И Ч Е
01.
08. 2023.

New approaches for local media

Носилац пројекта: Varaždinske Vijesti Dioničko Društvo, Хрватска (100,626.22 €)

Партнери: Тим за развој и интеграције, Србија (28,492.81 €), ДОО Радио Магнум-18 Зајечар, Србија (26,609.61 €) Сјеверни пол, Хрватска (27,551.21 €) Nt&Rc Podjetje za Casopisno in Radijsko Dejavnost doo Celje, Словенија (43,794.67 €), Digital Media Factory, Црна гора (31,146.41 €), Ri Portal J., Хрватска (29,562.81 €), Привредно друштво BOOM93, Србија (35,660.96 €), Radio Tednik Ptuj Druzba za Casopisno in Radijsko Dejavnost, Словенија (39,853.64 €), Pro Media, Хрватска (28,450.01 €)

Трајање пројекта: 1. јун 2023 – мај 2025. год.

Локални медији имају предност директног приступа локалним корисницима и пружању садржаја који се не такмиче са великим националним медијима. Међутим, циљно тржиште је мало а оглашивачи често нису заинтересовани за сарадњу са малим медијским компанијама. Путем кооперативног пројекта NEWLOCAL, наш конзорцијум локалних медијских компанија развија нови приступ публици, који ће нам такође помоћи да развијемо нове производе и могућности за повећање прихода од оглашавања. Фокусираћемо се на нове технологије, прво у облику мобилних апликација за све партнере конзорцијума, а затим на развоју алатки за побољшање интерактивности код наших корисника. Посветићемо се анкетама, квизовима, паметним обавештењима, игрификацији, садржају који корисници сами генеришу и персонализацији садржаја за сваког корисника. Током пројекта, усредсредићемо се на дељење интерног знања (путем конференција, радионица, извештаја и програма размене рада), али ћемо такође јавно објавити наша сазнања, јер ће резултати бити доступни путем веб-сајта пројекта свим заинтересованим локалним медијима како би се упознали са нашим активностима, експериментима и шта је функционисало, а шта није. Предвиђамо да ће развој ових алата и производа помоћи да привучемо додатне приходе од оглашавања од око 384.000 евра годишње. Такође, верујемо да ћемо од публике моћи да остваримо најмање 60.000 евра прихода. Ово ће имати значајан утицај на одрживост, конкурентност и дугорочни успех. Конзорцијум за пројекат NEWLOCAL чини 10 локалних медијских компанија из 4 земље (Словенија, Хрватска, Србија и Црна Гора). Долазимо из различитих сфера (радио, штампа, онлајн), али смо сви сада успостављени дигитални медији, са уређивачким тимовима за онлајн продукцију и повећање онлајн прихода.

Подели: