O програму

Креативна Европа је програм у оквиру Европске комисије за подршку секторима за културу и медије.

Креативна Европа се надовезује на претходне програме Култура и МЕДИЈИ, и са буџетом од 1,46 милијарди евра (који је већи за 9% од претходних) подржава:

– Иницијативе сектора за културу, попут оних који промовишу прекограничну сарадњу, платформе, умрежавање и књижевно превођење;
– Иницијативе аудиовизуелног сектора, као што су оне које промовишу развој, дистрибуцију или приступ аудиовизуелним делима;
– Међусекторску сарадњу, укључујући Програм за гаранције и међудржавну сарадњу.

Програм се састоји од два потпрограма: Култура, за промоцију сектора културе, и МЕДИЈИ за подршку аудиовизуелном сектору. Резултати се објављују на платформи за информисање Креативна Европа.

Потпрограм Култура

Програм Креативна Европа, поред међусекторске сарадње, има два потпрограма и то су Култура и МЕДИЈИ. У оквиру потпрограма Култура, постоје могућности за:

– Сарадњу између културних и креативних организација из различитих земаља;
– Иницијативе да се преведу и промовишу књижевна дела широм Европске уније;
– Мреже које омогућавају конкурентност и међународну делатност културног и креативног сектора;
– Успостављање платформе за промоцију нових уметника и подстицање европских програма за културна и уметничка дела.

Потпрограм Култура помаже да културне и креативне организације делују на међународном нивоу и промовише прекограничну циркулацију културних дела и мобилност културних актера.

Пружа финансијску подршку за пројекте са европском димензијом који за циљ имају ширење културних садржаја у иностранству.

Могућности финансирања покривају широк спектар планова: пројекти сарадње, књижевни преводи, мреже или платформе. Подржане активности имају за циљ да омогуће актерима у области културе и креативног стваралаштва да стекну међународно искуство.

Страници Програма Креативна Европа могуће је приступити путем овог линка.

Страници потпрограма Култура могуће је приступити путем овог линка.