Monthly Archives: December 2016

Okrugli sto „Važnost usklađenosti javnog i civilnog sektora u usmeravanju politika u oblasti kulture”

16/12/2016

Pozivamo Vas na okrugli sto „Važnost usklađenosti javnog i civilnog sektora u usmeravanju politika u oblasti kulture“ koju organizuje Antena Deska Kreativne Evrope kao sastavni deo Deska Kreativna Evropa Srbija.

Cilj okruglog stola je razmena iskustava organizacija javnog i civilnog sektora, ukazivanje na značaj multisektorskog partnerstva i pronalaženje mehanizama za koherentno i zajedničko usmeravanje politika u oblasti kulture.

Okrugli sto će se održati u četvrtak, 22. decembra 2016. sa početkom u 11,00 časova u maloj sali broj 3. Skupštine AP Vojvodine u ulici Vladike Platona bb u Novom Sadu.


Učešće rukovodioca Deska u seminaru Savremeni pristup u konzervaciji i restauraciji kulturne baštine

15/12/2016

Centralni institut za konzervaciju u Beogradu, u saradnji sa Institutom za nuklearna istraživanja Vinča, Institutom za fiziku i firmom Neir iz Splita, organizovao je 15. i 16. decembra 2014. godine seminar pod nazivom Savremeni pristup u konzervaciji i restauraciji kulturne baštine: spoj umetnosti, nauke i tehnologije.

Seminar je kao osnovni cilj imao predstavljanje mogućnosti, ljudskih resursa i opreme za primenu savremene tehnologije i metodologije u zaštiti kulturne baštine umreženih institucija u Srbiji – Instituta za nuklearna istraživanja Vinča (Beograd), Instituta za fiziku (Beograd) i Centralnog instituta za konzervaciju (Beograd), zatim predstavljanje rezultata u konzervaciji i restauraciji kulturne baštine firme Neir, iz Splita, koja 20. godina uspešno radi na tom polju, i pionir je u regionu u primeni savremene tehnologije i naučnih metoda u konzervaciji i restauraciji.

Takođe, bilo je reči i o predstavljanju perspektiva, mogućnosti i predloga zajedničkog nastupanja na domaćim i evropskim pozivima za projekte koji se tiču konzervacije i restauracije kulturne baštine. Rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija predstavio je mogućnosti koje pruža potprogram Kultura Kreativne Evrope u pogledu osnaživanja ove oblasti.


Obuka u Regionalnoj razvojnoj agenciji Bačke

14/12/2016

U okviru obuke Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine koja se održava od 14-16. decembra 2016. godine, održana je prezentacija programa Kreativna Evropa. Obzirom da su polaznice obuke preduzetnice koje su iskazale interesovanje za temu kulture, odvojeno je vreme da se predstave potencijali programa, ciljevi i prioriteti.

Predstavnici Antene Deska Kreativna Evropa Srbija govorili su o programu Kreativna Evropa i svim važnim pitanjima vezanim za konkurisanje: koji konkursi postoje i kome su namenjeni; kako i gde pronaći partnere; koji su prioriteti programa i kako u skladu s njima osmisliti projekat; koji su sve projekti dobili podršku i zašto.

Posebna pažnja je posvećena kreativnim industrijama kao jednom od prioriteta programa Kreativna Evropa.


Seminar „Program Kreativna Evropa – priprema projekata“ u Andrevlju

08/12/2016

Antena Kultura Deska Kreativna Evropa Srbija organizovala je seminar za pripremu projekata 8. i 9. decembra u Centru za privredno tehnološki razvoj Vojvodine – Andrevlje.

Cilj seminara bio je razvoj projektnih ideja i priprema predloga projekata za konkurisanje na program Kreativna Evropa, podizanje programsko-organizacionih kapaciteta ustanova i organizacija iz Srbije, kao i doprinos demetropolizaciji na polju kulture. Pored toga, seminar je organizovan radi pospešivanja komunikacije, saradnje i razmene iskustava predstavnika ustanova i organizacija iz oblasti kulture iz gradova i opština Srbije.

Program seminara obuhvatio je predstavljanje programa Kreativna Evropa, predstavljanje i analizu kreativne strategije, razradu koncepta projektne ideje sa kojom je moguće aplicirati na program, zatim su detaljno razrađene teme finansijskog planiranja projekata i upravljanja projektima, predstavljena je kompletna konkursna procedura i neophodna prateća dokumentacija prilikom apliciranja na program.

Seminar je obuhvatio i analizu projektnih predloga učesnika, odnosno pružio je priliku učesnicima da kroz predstavljanje svojih projektnih predloga i aktivnu analizu i diskusiju sa predavačima, dobiju sugestije i konkretne savete u cilju razrade i unapređenja pojedinih projektnih elemenata, kako bi predloženi projekti što uspešnije odgovorili na ciljeve i prioritete programa Kreativna Evropa.

Na seminaru je učestvovalo ukupno 26 učesnika iz različitih ustanova iz oblasti kulture. Među njima su bili predstavnici iz pokrajinske administracije (Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama), muzeja (Muzej Vojvodine), galerija (Galerija Matice srpske), pozorišta (Srpsko narodno pozorište), biblioteka (Gradska biblioteka Pančevo i Opštinska narodna biblioteka Žabalj), kulturnih centara (Kulturni centar „Mladost“ Futog i Kulturno-obrazovni centar „Vuk Karadžić“ Plandište), kao i predstavnici iz organizacija civilnog društva (Papirno pozorište „Kamisibaj“ Vršac, Internacionalni muzički centar Zrenjanin, „Pečat“ Zrenjanin, Muzička omladina Zrenjanin, „Danubius“ Novi Sad, Novinarska asocijacija Rusina (NAR) Novi Sad, Teatar mladih „Mišolovka“ Novi Sad i Akademska knjiga Novi Sad).


Archives